O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt

Sobota 1. 8. 2015

Počet návštev: 1100108

Kontakt

 • Základná škola, Májové námestie 1
  Májové námestie 1, 080 01 Prešov
 • riaditeľka 051/7701713
  sekretariát 051/7703128
  jedáleň 051/7700258

Naša škola je zapojená do národného projektu:

„Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“          

http://www.pvodborne.sk/

Ďalšie projekty:

           

 

   

 

 

"Srdcom Májovky je žiak."

Novinky

 • Akcia s príslušníkmi policajného zboru

  Žiaci 6.B a 6.D triedy absolvovali počas celého školského roka preventívny projekt „Správaj sa normálne“, s cieľom zvýšenia ich právneho vedomia, skvalitnenia ich sociálneho správania a zvýšenia úcty k hodnotám vytváraných spoločnosťou. Priamo v triedach sa pravidelne stretávali s mjr. JUDr. Katarínou Šmelkovou, ktorá im podávala informácie súvisiace s prácou polície a s úskaliami každodenného života. Oboznámila ich aj so zásadami správania sa v cestnej premávke. Podala im informácie súvisiace s elimináciou trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok a informovala ich o škodlivosti ich užívania. Projekt vyvrcholil 25.6.2015, kedy sa žiaci priamo s príslušníkmi dopravnej polície zúčastnili pri kontrole motorových vozidiel. Mohli vodičom položiť otázky týkajúce sa bezpečnosti jazdy a dodržiavania pravidiel v cestnej premávke. Na záver boli žiaci odmenení vecnými darmi (reflexné šiltovky, reflexné pásky, zápisník „Mladý záchranár“) a vysvedčením. V mene žiakov ďakujeme príslušníkom policajného zboru za ich ochotu, trpezlivosť a spoluprácu.

 • Zavŕšením celoročných vystúpení DFS Snežienka boli Šedzikartské folklórne slávnosti v Záhradnom, kde sa v nedeľu 14.6.2015 stretli a predstavili školské súbory z Prešova a okolia. Kultúrna sála na OcÚ v Záhradnom sa ozývala detským smiechom, spevom, tancom a radosťou z prezentovania tradícií našich predkov. Domov sme sa vrátili vo večerných hodinách nabití pozitívnou energiou a chuťou do ďalšej práce.

 • Výlet 1.C a 1.D

  Najmladší žiaci našej školy z 1.C a 1.D sa v rámci výletu 12.6.2015 zúčastnili viacerých zaujímavých exkurzií v Košiciach. Prvou z exkurzií bola Botanická záhrada. Okrem skleníkov a záhrad plných rôznorodých rastlín navštívili jeden výnimočný skleník, plný živých voľne poletujúcich motýľov rôznych druhov. Ďalšou z exkurzií bola návšteva Dinoparku, kde okrem prehistorických dinosaurov skutočnej veľkosti vydávajúcich hodnoverné zvuky videli aj pútavý 3D film z tohto prostredia. No a nakoniec ešte prešli poriadny kus zoologickou záhradou, kde videli množstvo domácich i exotických zvierat.