O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt

Nedeľa 1. 5. 2016

Počet návštev: 1605097

Kontakt

 • Základná škola, Májové námestie 1
  Májové námestie 1, 080 01 Prešov
 • riaditeľka: 051/7701713
  sekretariát: 051/7703128
  jedáleň: 051/7700258
  bazén: 051/7753008

Naša škola je zapojená do národného projektu:

„Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“          

http://www.pvodborne.sk/

Ďalšie projekty:

           

 

   

 

 

"Srdcom Májovky je žiak."

Novinky

 • ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016

 • Dňa 19.4.2016 sa my deviataci zúčastnili na exkurzii v koncentračnom tábore Auschwitz / Birkenau. Dostali sme výbornú pani sprievodkyňu, ktorá nám svojím výkladom priblížila hrozivé skutočnosti koncentračného tábora. Vedeli sme približne, čo nás čaká: stena smrti, plynové komory, baráky... ale skutočnosť bola hrôzostrašnejšie ako sme si mysleli. Sme radi, že sme mohli spoznať tamojší "život". Najprv sme navštívili tábor Auschwitz 1 (Oswienčim ), ktorý sa stal symbolom holokaustu, potom tábor Birkenau 2 (Brezinka).  Bolo to veľmi zaujímavé a každopádne si myslíme, že to bola užitočná skúsenosť a nikto sa pri exkurzii nenudil. Neskôr sme navštívili grandiózne mesto Krakow. Prehliadka mesta zahŕňala návštevu hradu Wawel, ktorý je prepojením rôznych architektonických štýlov  minulosti. Tiež sme sa boli pozrieť na niekoľko krásnych kostolov, či už gotického, románskeho alebo barokového štýlu. Výlet sa nám všetkým páčil, dozvedeli sme sa množstvo nových informácií.

 • V piatok, 22.04.2016 - Deň Zeme - sme upratovali, zbierali odpad, úspešne ukončili zber nepotrebného papiera a odovzdali ho tam, kam patrí – na ďalšie spracovanie. 

  Naša Zem by si však zaslúžila, aby k nej boli ľudia ohľaduplní nielen na Deň Zeme, ale 365 dní v roku.....

 • V 1. A triede sme mali obchodnícky deň, kde si prváci vyskúšali prácu s peniazmi, nakupovanie v obchode, vydávanie mincí. Dozvedeli sa veľa o ochranných prvkoch peňazí o ich výrobe a histórii. Učili sa vnímať hodnotu peňazí, ale hlavne sme spoločne prichádzali na to, že peniazmi sa to najdôležitejšie v našom živote kúpiť nedá. A tým je zdravie, rodina, priateľstvá.

 • My deviataci, členovia CVČ, sme sa 9.4.2016 zúčastnili poznávacieho zájazdu do bývalej monarchie Habsburgovcov a súčasného centra kultúrno – politického života - do Viedne.

  Prvou zastávkou bol architektonicky zaujímavý dom Hundertwasser (Hundertwasserhaus). Navrhol ho známy nekonvenčný umelec a architekt Friedensreich Hundertwasse, ktorý sa snažil priblížiť bývanie prírode.

 • Mesiac lesov a Deň Zeme oslávili žiaci turistických krúžkov v sobotu 23.4.2016 na Lesnom náučnom chodníku TAJCH v Slánskych vrchoch pri obci Pavlovce.

  1. Absolvovali sme 3,5 km túru poľom a dedinou k vstupnej bráne.

  2. V oddychovej zóne pri altánku s ohniskom sme opiekli údené dobroty a načerpali silu z pramenitej minerálnej vody. Keďže cítime spoluzodpovednosť za ochranu životného prostredia, vyzbierali sme odpadky, aby po nás ostal poriadok a čisto.

 • 22. apríl je Deň Zeme, ale pre šiestich našich žiakov, Štofkovú, Midlára, Kecerovú, Horvátha, Malikovú a J. Brillu je to aj deň, kedy postúpili do finále súťaže Nie drogám. V troch súťažno-zábavných disciplínach sa im darilo a tak si zabezpečili postup do finále. Držme im aj naďalej palce.