O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt

Piatok 28. 8. 2015

Počet návštev: 1128509

Kontakt

 • Základná škola, Májové námestie 1
  Májové námestie 1, 080 01 Prešov
 • riaditeľka 051/7701713
  sekretariát 051/7703128
  jedáleň 051/7700258

Naša škola je zapojená do národného projektu:

„Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“          

http://www.pvodborne.sk/

Ďalšie projekty:

           

 

   

 

 

"Srdcom Májovky je žiak."

Novinky

 • Zoznamy žiakov

  1.A    1.B    1.C    1.D    1.E    5.A    5.B    5.C    Noví žiaci

 • Začiatok školského roka 2015/2016

  Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa uskutoční 02. 09. 2015 o 8,30 h na prestávkovom dvore.

 • Oznam

  Zoznamy prijatých žiakov podľa tried budú zverejnené na webovom sídle školy a na informačnej tabuli dňa 28. 08. 2015.