O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
 • OZNAM

  29.1.2015 a 30.1.2015 (štvrtok a piatok) bude 

  z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných 

  chorôb na škole riaditeľské voľno. 

  2.2.2015 (pondelok) sú polročné prázdniny.

  Viac...

 • Zápis do 1. ročníka

  Zápis do 1. ročníka

  Napätí rodičia, malí predškoláci plní zvedavosti, očakávania i s troškou trémy prekročili brány našej školy. Aj takto začal 15. januára na našej škole zápis žiakov do 1. ročníka.

  Tréma rýchlo opadla. Deti sa v školských laviciach rýchlo udomácnili a hravo vyriešili všetky zadané úlohy. Predviedli, čo dokážu – kreslili, písali, počítali, spievali, ba niektorí aj tancovali, porozprávali sa s pani učiteľkami. Zaujímavá pre nich bola aj práca s interaktívnou tabuľou. S malou drobnosťou potom hrdo odchádzali domov už ako budúci Májovkári. My všetci sa na našich budúcich prváčikov tešíme v septembri a ďakujeme rodičom za prejavenú dôveru.

  Tí, ktorí ste to ešte nestihli, zápis do 1. ročníka prebieha až do 15. 2. 2015 každý pracovný deň od  8. 00 - 15. 00 h v miestnosti č. 10 po telefonickom dohovore (051/770 31 28).

 • Stolný tenis - okresné kolo

  V OK v stolnom tenise, ktorého organizátormi boli Krajské športové centrum a ZŠ Sibírska, si  dňa 23.1.2015 úspešne počínalo družstvo chlapcov v zložení Filip Jakub, Daniel Matejovský a Lukáš Brilla, ktorých zastavili až vo finále žiaci zo ZŠ Medzany.

  Výsledky:

  ZŠ Máj.nám.PO – Gymnázium JAR PO  4:0
  ZŠ Máj.nám.PO – ZŠ Lipovce 4:1
  ZŠ Máj.nám.PO – ZŠ Bajkalská PO  4:1
  ZŠ Máj.nám.PO – ZŠ Šrobárova PO 4:1
  ZŠ Máj.nám.PO - ZŠ Medzany  0:4

   
   
   
 • Deň otvorených dverí

  Zvoní!!!!.... Kto chce odpovedať? Skontrolujeme si vypracovanie domácej úlohy. Otvoríme si zošity... Zvyčajný pracovný ruch bol 13. januára iný. Bolo nás o niečo viac. K žiakom i učiteľom sa pridali niektorí rodičia i starí rodičia našich žiakov, škôlkari z okolitých materských škôlok s pani učiteľkami i rodičia s budúcimi prvákmi. Návštevníci absolvovali vyučovacie hodiny, prehliadku školy, mohli si vyskúšať prácu s interaktívnymi tabuľami. Na ich zvedavé otázky odpovedali naši učitelia i sprievodcovia zo školského parlamentu. Deň plný prekvapení, radostných stretnutí i zodpovedaných otázok je za nami a my sa tešíme ďalší.

 • Vianočné koledy - DFS Snežienka
  Aj tohto roku členovia folklorného súboru Snežienka svojimi vianočnými vinšovačkami, koledami, piesňami a tancami priniesli radosť, pokoj, lásku a nádej našim seniorom do DSS Cemjata (11. 12. 2014) a do Vukova- Sídlisko III.(16. 12.2014).
   

  Pripravila:

  Mgr. M. Horváthová, Mgr. J. Ďurašová  - akordeónový doprovod.

   

   

 • Práce žiakov 1.-3. ročníka

  Vianočné ozdoby žiakov 1., 2. a 3. ročníka

 • Vianočná besiedka žiakov 1.D

  Dňa 10.12.2014 sa uskutočnila vianočná besiedka pre rodičov a starých rodičov žiakov 1.D triedy. Vystúpenie žiacov bolo odmenené potleskom.

 • Cestujeme vláčikom
  Turistický krúžok - Vychádzky za poznaním I.,II
  Cestujeme vláčikom - Spoznávanie historickej časti mesta Košice
 • Darčeky pre DD

  Pri príležitosti Dňa Svätého Mikuláša deti z ŠKD obdarovali deti v DD v Prešove. 

 • Práce žiakov VYV
  11. 12. 2014

  Do galérie Práce žiakov VYV boli pridané fotografie.

 • Mikuláš v ŠKD

  Aj do nášho školského klubu zavítal s darčekmi pre dobré deti obľúbený Mikuláš. Nechýbal však ani neposlušný čertík, ktorý ich upozornil, že vystrájať môže iba on. Deti mali radosť z divadelného predstavenia o snehovej kráľovnej aj zo vzácnej návštevy Mikuláša a čertíka.

 • Vyhodnotenie projektu Najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici
 • Práce žiakov VYV
  3. 12. 2014

  Do galérie Práce žiakov VYV boli pridané fotografie.

 • Družstvá žiakov a žiačok v bedmintone do celoslovenského finále

  27.11.2014 sa v telocvični našej školy uskutočnilo krajské kolo v bedmintone družstiev žiakov a žiačok. Chlapci aj dievčatá, reprezentujúci našu školu, vo svojich kategóriách zvíťazili a budú školu reprezentovať v celoslovenskom finále, ktoré sa uskutoční v marci 2015.

 • Úspešní florbalisti

  Tak ako dievčatá, aj chlapci si vo finále OK vo florbale žiakov počínali úspešne a v riadnom hracom čase nenašli premožiteľa. Vo finálovom stretnutí s rovesníkmi z ČSA remizovali v riadnom hracom čase 1:1 a o víťazovi tohto dramatického súboja rozhodla až siedma séria samostatných nájazdov. Finálový turnaj sa odohral 25.11.2014 na SŠ Ľ.Podjavorinskej Prešov.

  Výsledky:

   Skupina A:  ZŠ Máj.nám.PO – ZŠ Šrobárova PO  0:0

   Skupina A:  ZŠ Máj.nám.PO – ZŠ Medzany 5:3
   Semifinále:  ZŠ Máj.nám.PO – ZŠ Ľubotice 5:3
   Finále :        ZŠ Máj.nám.PO -  ZŠ  ČSA PO 1:2 po samostatných nájazdoch

   
   
   
 • Práce žiakov - VYV

  Do galérie Práce žiakov - VYV boli pridané fotografie.

 • On-line súťaž iBobor

  Informatická súťaž – iBobor prebiehala v 30 európskych krajinách. Májovkári sa iBobra zúčastnili prvýkrát. My sme mali zastúpenie v kategórií Kadetov a Bobríkov.

  Ako  úspešní riešitelia v kategórií Bobrík usprli 4 májovkári, ktorými sú:

  Antónia Čusová, 4. C

  Matej Wilga, 4. C

  Noemi Grešková, 4. C

  Alexander Špes, 4. C

      

  Úspešní riešitelia dosiahli aspoň polovicu "kladných bodov". V kategórii Bobrík je to 60 bodov. Súťaže sa zúčastnilo 60 654 žiakov z  975 škôl na Slovensku. Žiaci sa prihlásili do súťažného systému iBobor svojim kódom a vyplnili on-line súťažný test. Každý žiak pracoval  samostatne na počítači v škole.  

  Úspešným riešiteľom srdečne blahoželám a ďakujem.  

        Mgr. Júlia Palšová

 • Plavecké sústredenie

  Aj tento rok sa naši žiaci 3. až 9. ročníka zúčastnili plaveckého sústredenia na Drienici. Absolvovali tréningy, kondičnú prípravu, výstup na Lysú, relax a užili si veľa zábavy.

 • Florbalistky do krajského kola

  Ani vo finále OK vo florbale žiačok ZŠ naše dievčatá nenašli premožiteľa. 18.11. na palubovke ZŠ Sibírska si poradili so všetkými súperkami a budú nás reprezentovať v krajskom kole.

  Výsledky:

  ZŠ Máj.nám.PO – GaZŠ Sv.Mikuláša PO  3:2
  ZŠ Máj.nám.PO – ZŠ ČSA PO 3:1
  ZŠ Máj.nám.PO - ZŠ Petrovany  2:1

 • Odborné sústredenie - jazykový pobyt

  V  školskom roku 2014 / 2015  žiaci tretieho a piateho ročníka absolvovali  odborné sústredenie -jazykový pobyt v hotely SOREA Ľubovňa v troch turnusoch. Tento nádherný pobyt absolvovalo  108 žiakov.

  V rámci jazykového pobytu žiaci mali možnosť kochať sa krásou  a históriou hradu Stará Ľubovňa , ktoré sme navštívili v rámci turistickej vychádzky. Ubytovanie mali žiaci  v hoteli Sorea, kde boli ubytovaní, stravovali  sa v reštaurácii a tam sa konali aj výukové bloky zo zameraním na cudzie jazyky. 

  Výukové bloky boli zamerané na anglický, nemecký a ruský jazyk. Žiaci si rozšírili slovnú zásobu , komunikačné zručnosti získali prostredníctvom rôznych aktivít, hier, ktoré boli  obohatené o prezentácie, pesničky, riekanky a minirozprávky.

  Relaxačný pobyt pozostával nielen z návštevy hradu, ale aj z návštevy bazénu , kde žiaci si nielen  zaplávali, ale aj zasúťažili.

  Večerný program bol plný zábavy, hier, tancov a vtipov . Žiaci bavili jeden druhého „Izba zabáva izbu“ a tiež si mohli zasúťažiť. Mali sme aj večer čarovných a strašidelných masiek.

   Po absolvovaní žiaci obdŕžali certifikát o ukončení a absolvovaní jazykového pobytu.

  Ved. odborného sústredenia Mgr. Cabanová

strana: