O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
 • ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016

 • Koncert pre starých rodičov

  Deti z ŠKD a Snežienky pripravili koncert pre starých rodičov. V programe ako hosť vystúpil aj ženský spevácky súbor Nocturno. Nálada bola vynikajúca a diváci odchádzali plní dojmov a umeleckých zážitkov. Bol to relax na dušu, takéto bolo hodnotenie zúčastnených.
  Ďakujeme ešte raz našim seniorom za ich hojnú účasť.
  B. Petruščáková

 • Školské kolo Olympiády zo SJL

  V stredu 11.11.2015 sa pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ uskutočnilo školské kolo Olympiády zo SJL. Súťaž pozostávala z troch častí: písomný test, transformácia textu a ústny prejav na vopred pripravenú tému. Z 15 súťažiacich sa najlepšie darilo Vendule Navrátilovej, ktorá nás bude reprezentovať v obvodovom kole. 

   

  Výsledky:

  1. miesto - Vendula Navrátilová VIII.C 46 b

  2. miesto -  Sebastián Demek IX.B 45 b

  3. miesto -  Tomas Bartle IX.A 43 b, Anita Brillová IX.B 43 b

 • Deň školských knižníc

  Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc  sme sa zapojili do celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, ktoré sa uskutočňuje pod záštitou ministra školstva Juraja Draxlera. Tohtoročná téma:  Žiaci v ŠK – v centre vzdelávania potvrdila, že školská knižnica je dôležitou  súčasťou edukačného procesu. Knihy sú aj napriek  moderným technológiám zdrojom nadobúdania nových poznatkov, rozvíjajú fantáziu, slovnú zásobu, prinášajú príjemné chvíle pri  stretnutí s čitateľom, zábavu a poučenie. Výbornou tímovou spoluprácou  učiteľov, žiakov a rodičov sa uskutočnili v tento deň zaujímavé podujatia: Prestávková čitariáda, Vedomostný duel, besedy: Zlozvyky pričítaní, Aký ťažký je novinársky chlebíček, Máme Žiacky parlament, čitateľská dielňa Snívajme a vzdelávajme sa s Plajkom, V rozprávkach sa skrýva múdrosť, Túry do slovenskej literatúry, Hudba poézie a poézia hudby, zábavné čitateľské popoludnie s rodičmi: Nalaďte sa pozitívne. Podujatia boli spracované do súťažnej podoby, uvidíme, ako rozhodne porota v Slovenskej pedagogickej knižnici v Bratislave. Poďakovanie za úžasné zážitky tohto dňa patrí najmä organizátorkám a milovníkom knihy a čítania. Mgr: Paľovej, Palšovej, Kasenčákovej, Kráľovej, Turóciovej, predsedovi rady rodičov p. Babinčákovi, knihomoľom, členom Žiackeho parlamentu, redaktorom časopisu Májovkár a všetkým zúčastneným žiakom a učiteľom.

  Mgr. Simoníková a knihomoli

 • Deň zdravej výživy

  V mesiaci október si už tradične pripomíname "Svetový deň výživy". My sme si tento deň pripomenuli v stredu 21.10. 2015 a to prostredníctvom našich žiakov 1. stupňa, ktorí mali v tento deň za úlohu priniesť do školy zdravú desiatu. Okrem nej si doma spolu s rodičmi pripravili postavičku, predmet či zvieratko z ovocia a zeleniny. Naši žiaci nás veľmi milo prekvapili nielen zdravými desiatami, ktoré si do školy priniesli a s chuťou počas prestávky zjedli, ale najmä nádhernými a nápaditými výrobkami z ovocia a zeleniny. Vďaka nim naša škola hýrila úžasnými jesennými farbami a vôňami. Spolu so svojimi triednymi pani učiteľkami si svoje výrobky pekne naaranžovali a táto nádherná výstavka z ovocia a zeleniny zdobila vestibul našej školy až do konca týždňa. Ďakujeme našim žiakom aj ich rodičom za spoluprácu a krásne práce a už teraz sa tešíme sa na budúci školský rok.

  Mgr. D. Marcinčinová

 • Výtvarný projekt: Október - mesiac úcty k starším

  Aj v tomto školskom roku sa žiaci I. stupňa zapojili do výtvarného projektu „Október - mesiac úcty k starším“. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta k naším otcom a k naším mamám. K naším prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené. Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi, hovorí jedna ľudová múdrosť. Žiaci svojimi prácami poďakovali svojim babkám a dedkom za lásku a pochopenie, ktorú od nich dostávajú.

  Autori najlepších výtvarných prác boli ocenení: Sofia Paľová 1.A, Dominika Ľaľová 2.D, Oliver Stoják 3.B, Lívia Krakovská 3.D a Michaela Vetraľová 4.B.

  Ďalší ocenení žiaci: Nelka Brelošová 1.D, Laura Berková a Viliam Tóth z 2.D, Júlia Landigová a Linda Obročníková z 3.D triedy.

  Ďakujem všetkým žiakom  za  krásne práce

  PaedDr. Marta Turóciová

 • Biela pastelka

  V dňoch 28.9. – 30.9. 2015 sa uskutočnila zbierka pre zrakovo postihnutých a nevidiacich – Biela pastelka, do ktorej sa ako každý rok zapojila aj naša škola. Podarilo sa nám prispieť  sumou 44,92€ na výcvik čítania a písania braillovho písma, výcvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu s bielou palicou, tréningové programy pre prácu so špeciálne upraveným počítačom, nákup modernejších kompenzačných pomôcok, kultúrno-spoločenské podujatia, a pod. V mene Bielej pastelky Vám všetkým patrí veľká vďaka!

 • ŠKD - šarkaniáda

  Posledné pekné jesenné dni deti v ŠKD využili na Šarkaniádu. 19. október bol deň ako stvorený na púšťanie šarkanov. Vietor aj slniečko priali našim deťom pri tejto akcii. Šarkany lietali jedna radosť. Radosť mali aj deti, keď videli svojho šarkana vznášať sa na oblohe. Sladká odmena bola udelená všetkým zúčastneným.
  B. Petruščáková

 • Jeseň je ako stvorená na turistiku

  My, žiaci bylinkárskeho a prírodovedeckého krúžku sme sa v sobotu 3.10.2015 vydali na túru v období, kedy jeseň dá okolitým zaujímavým miestam úplne inú tvár. Východné Slovensko je bohaté na prírodné aj historické krásy. My sme „vyšľapali“ na Šarišský hrad. Cestou, po žltej značke“ sme sa naučili poznávať aj počúvať naše dreviny a huby, spoznali náučný chodník Šarišského hradného vrchu. Po náročnom výkone sme sa vrhli do opekania dobrôt, ktoré nám prichystali naše mamky. Zaujímavé bolo aj prečítanie legendy o Šarišskom hrade. Prechádzka lesom a nekonečné pohľady na Prešov a okolie nás presvedčili o kráse nášho blízkeho okolia.

  Vysvetlivky: Žltou farbou sú označované tie najkratšie úseky, spojky alebo skratky. Nachádzajú sa hlavne v okolí miest a obcí.

   

 • Výlety za poznaním

  Teplé jesenné počasie priam ťahá do prírody. Nezameniteľne k tomu patrí aj atmosféra opekačky s deťmi. V sobotu sme absolvovali prvý turistický výlet. Na svoje si prišli aj "gaštankári", nazbierali jesenné plody, z ktorých sa budú tešiť doma aj v škole. Už o pár dni, ak nám vyjde dobré počasie, chystáme ďalší výlet, a možno aj vláčikom.

  Vaša Hana a Marta

 • Obišovský hrad - akcia turistov

  Mladí turisti a novinári si v sobotu 10.10.2015 za cieľ svojej trasy vybrali Obišovský hrad, ktorý je spolu s hradmi v Lipovciach, Šariši, Kapušanoch, Podhradíku a Ruskej Novej Vsi /Zbojnícky hrad/ súčasťou Prešovskej hradnej cesty. Po nenáročnej túre nám dobre padol oddych pri ohni a opekanie voňavých dobrôt.

 • Svetový deň zvierat - 4.10.2015

  Zvieratá nie sú našimi bratmi, ani podriadenými. Sú to iné národy, zachytené spolu s nami v sieti života a času...

  Pri príležitosti Svetového dňa zvierat sa v Školskej knižnici Knihomoľ uskutočnila beseda s členkou Občianskeho združenia Sloboda zvierat Ingrid Vardzalovou. Žiaci našej školy si  vypočuli príbehy o zvieratkách, ktoré nemali v živote šťastie pocítiť lásku a bezpečie domova, ale i tie, so šťastným koncom. Zapojili sme sa do zbierky pre zvieratká v útulkoch a karanténnych staniciach, ktorá potrvá do konca októbra. Všetkým darcom vopred veľmi pekne ďakujeme! ♥

  Zvieratá sú súčasťou a krásou života na tejto planéte, život bez nich si už len ťažko vieme predstaviť. Svetový deň zvierat je uvedomením si mnohorakého spôsobu, akým zvieratá obohacujú náš život a tiež vyjadrením vďaky, ktorá im za to patrí.

  Členovia Klubu priateľov zvierat a Mgr. T. Simoníková

 • Turisti v Bratislave

  22.9.2015 - exkurzia turistov a mladých novinárov našej školy v Bratislave

  Program:

  1. Výstava Titanicu v EXPO aréne
  2. Návšteva Bratislavského hradu, socha Svätopluka
  3. Národná rada SR - rokovanie poslancov v parlamente /stretnutie s p. L.Žitňanskou, p. Zs. Simonom, p. Jariabkom, J. Figeľom, M. Feckom/

 • Oznam

  V školskom roku 2015/2016 bude v svojej činnosti pokračovať Centrum voľného času pri Základnej škole Májové námestie 1, Prešov.

 • Záujmová činnosť
 • ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015

 • Akcia s príslušníkmi policajného zboru

  Žiaci 6.B a 6.D triedy absolvovali počas celého školského roka preventívny projekt „Správaj sa normálne“, s cieľom zvýšenia ich právneho vedomia, skvalitnenia ich sociálneho správania a zvýšenia úcty k hodnotám vytváraných spoločnosťou. Priamo v triedach sa pravidelne stretávali s mjr. JUDr. Katarínou Šmelkovou, ktorá im podávala informácie súvisiace s prácou polície a s úskaliami každodenného života. Oboznámila ich aj so zásadami správania sa v cestnej premávke. Podala im informácie súvisiace s elimináciou trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok a informovala ich o škodlivosti ich užívania. Projekt vyvrcholil 25.6.2015, kedy sa žiaci priamo s príslušníkmi dopravnej polície zúčastnili pri kontrole motorových vozidiel. Mohli vodičom položiť otázky týkajúce sa bezpečnosti jazdy a dodržiavania pravidiel v cestnej premávke. Na záver boli žiaci odmenení vecnými darmi (reflexné šiltovky, reflexné pásky, zápisník „Mladý záchranár“) a vysvedčením. V mene žiakov ďakujeme príslušníkom policajného zboru za ich ochotu, trpezlivosť a spoluprácu.

  Triedne učiteľky Mgr. Júlia Palšová a PaedDr. Jozefína Šotésová.

   

 • Detský folklórny súbor Snežienka

  Zavŕšením celoročných vystúpení DFS Snežienka boli Šedzikartské folklórne slávnosti v Záhradnom, kde sa v nedeľu 14.6.2015 stretli a predstavili školské súbory z Prešova a okolia. Kultúrna sála na OcÚ v Záhradnom sa ozývala detským smiechom, spevom, tancom a radosťou z prezentovania tradícií našich predkov. Domov sme sa vrátili vo večerných hodinách nabití pozitívnou energiou a chuťou do ďalšej práce.

  Za celoročnú poctivú prácu členovia súboru boli odmenení výletom do Bardejovských kúpeľov, ktorý im pripravili dôchodcovia z Klubu pri Vukove v spolupráci s mestom v projekte Starší mladším a naopak. Za čo im veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

  Mgr. M. Horváthová, Mgr. J. Ďurašová

 • Výlet 1.C a 1.D

  Najmladší žiaci našej školy z 1.C a 1.D sa v rámci výletu 12.6.2015 zúčastnili viacerých zaujímavých exkurzií v Košiciach. Prvou z exkurzií bola Botanická záhrada. Okrem skleníkov a záhrad plných rôznorodých rastlín navštívili jeden výnimočný skleník, plný živých voľne poletujúcich motýľov rôznych druhov. Ďalšou z exkurzií bola návšteva Dinoparku, kde okrem prehistorických dinosaurov skutočnej veľkosti vydávajúcich hodnoverné zvuky videli aj pútavý 3D film z tohto prostredia. No a nakoniec ešte prešli poriadny kus zoologickou záhradou, kde videli množstvo domácich i exotických zvierat.

   

 • Návšteva Chaty pod Soliskom (1840 m.n.m.) a Aquacity Poprad

  Dňa 20.06.2015 sa žiaci 5.B a 6.C triedy zúčastnili exkurzie vo Vysokých Tatrách. Vyviezli sa otvorenou lanovkou k Chate pod Soliskom a uzimení si vychutnali teplý bylinkový čaj na chate. Pri zjazde obdivovali Mlynickú dolinu a vodopád Skok. Štrbské pleso sa ukázalo v plnej kráse zaliate lúčmi Slnka. Zo Štrbského Plesa sme sa presunuli vyblázniť  sa a zrelaxovať do Aquacity Poprad. Vyčerpaní, ale spokojní sme sa vrátili domov.

strana: