O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
 • 2% z dane

  Važení rodičia, priatelia školy...

  zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj náš neinvestičný fond ŽIAK.

  Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

  Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na účely uvedené v štatúte n.f. ŽIAK.

  ĎAKUJEME!

  Viac...

 • Marec - mesiac knihy
 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo, 2. stupeň

   

  Dňa 3.3. 2015  sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. 

  Víťazi II. a III. kategórie v poézii a próze postupujú do obvodového kola. 

   

  Poézia II. kategória - Lukáš Kočerha, 6.B

  Poézia III. kategória - Patrícia Minichová, 9.A

  Próza II. kategória - Soňa Blichová, 5.C

  Próza III. kategória . Anita Brillová, 8.B

  Všetkým zúčastneným ďakujeme, víťazom blahoželáme a držíme palce v ďalšom súťažnom kole. 

  Mgr. O. Perecárová a Mgr. M. Gombárová.

   

 • Akcia turistického krúžku Vychádzky za poznaním

  Po dlhšej prestávke sa deti z turistického krúžku vybrali opäť na výlet. Tentokrát to bolo vláčikom do Bardejova a Bardejovských Kúpeľov. Prehliadku skanzenu a historickej časti Bardejova absolvovali naši turisti za krásneho slnečného počasia.

  Tešíme sa na ďalší výlet Spišáková, Reváková a ich malí turisti.

   

 • ŠKD - Návšteva Občianskeho združenia "Most do duše"

  Dňa 13.2.2015 deti z ŠKD navštívili Občianske združenie na podporu psychicky hendikepovaných občanov "Most do duše". Bežné popoludnie spestrili všetkým prítomným fašiangovým vystúpením.

  Na ďalšiu spoluprácu sa tešia vychovávateľky Reváková, Spišáková a deti ŠKD.

 • Lyžiarsky výcvik 2015

  V dňoch 16. - 20. februára 2015 sa 53 chlapcov a dievčat siedmeho ročníka zúčastnilo lyžiarskeho výcviku v rekreačnej oblasti Dedinky-Mlynky. Za vynikajúcich snehových podmienok a krásneho počasia všetci účastníci zvládli výcvik a domov si priniesli krásne zážitky.

 • Výtvarná súťaž v ŠKD

  V školskom klube je veľa talentovaných detí, a preto sme im pripravili výtvarnú súťaž pod vedením našej vychovávateľky Ľ. Bodnárovej.
  Pracovali so zanietením a fantáziou, o čom svedčia aj ich zhotovené práce.
  Všetkým zúčastneným gratulujeme, nech sa im darí aj naďalej vo svete farieb.

 • Karneval v ŠKD

  Veselým karnevalom sme odmenili naše deti v školskom klube za dobré vysvedčenie a polročnú prácu v škole. V tanci sa vyzvŕtali všetky masky od výmyslu sveta. Karneval sme ukončili tombolou a deti si pochutnali na pečených šiškách.
  Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí finančne aj darmi prispeli na náš karneval.
  B. Petruščáková, ved. ŠKD

 • Akcia turistických krúžkov

  V sobotu 14.2.2015 privítal našich žiakov zasnežený Smokovec a slnkom zaliaty Hrebienok. Z pozemnej lanovky sa nám ponúkal pohľad na peších turistov a odvážnych sánkarov. Tatranský dóm a ľadové sochy umelcov z Európy a Ázie nás očarili svojou mrazivou krásou. Zdolali sme aj nenáročnú túru na Reinerovu chatu. Škoda, že sme sa nestretli s pánom Petrom Petrasom, ikonou našich Tatier. Večer sme sa šťastne vrátili do Prešova.

  Vedúce turistických krúžkov: PaedDr. J.Šoltésová a Mgr. M.Gombárová.

   

 • Charitatívny projekt - Upleť alebo uháčkuj štvorec

  Upleť alebo uháčkuj štvorec - leták.pdf

  Pomôcť  môžete  aj  darovaním zvyškov vlny, pletacími ihlicami. Štvorčekové stretnutia sú každú stredu v Školskej knižnici Knihomoľ od 13:30 – 15:30 hod. Tešíme sa na Vás! „Dopletenia a doháčkovania!“

  Mgr. Simoníková, Mgr. Urbanová, Mgr. Gorylová

 • Informácia MŠVVaŠ SR o postupe úhrady cestovných nákladov

  Informácia MŠVVaŠ SR o Smernici č. 7/2015-R,  ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s účinnosťou od 01. 02. 2015.

  Informácia - dopravné 2015.pdf

 • Netradičná hodina výtvarnej výchovy

  V utorok ráno (10.2.2015) si naši druháci z 2.A a 2.B vyskúšali výtvarnú výchovu veľmi netradične. Keďže témou výtvarnej výchovy bola "architektúra" postavili si žiaci svoje domčeky zo snehu. Malí stavbári vybavení "náradím" ako sú lopatky a vedierka sa pustili s radosťou do "výstavby" svojich snežných domčekov. Usilovní druháci spolu so svojimi pani učiteľkami Kahancovou a Marcinčinovou premenili zasnežené školské ihrisko na malé zimné stavenisko :) Žiakom sa takéto vyučovanie veľmi páčilo a vďaka bielemu februáru si mohli vyskúšať výtvarnú výchovu aj takýmto zaujímavým spôsobom. 

 • CELOSLOVENSKÁ TALENTOVÁ LITERÁRNA SÚŤAŽ „Do nohy, na nohy!“

  Základná škola Májové námestie 1, opäť získala veľký úspech. Naša žiačka  KAROLÍNA FRITZOVÁ  sa v celoslovenskej talentovej literárnej súťaži „Do nohy, na nohy!“ v kategórii A1 umiestnila na krásnom 1. mieste a stala sa výherkyňou najhodnotnejšej vecnej ceny iPad air. Literárnu súťaž organizovala umelecká spoločnosť LETart, Žilina. Naša škola sa aj tento školský rok zúčastnila výchovného koncertu s názvom KRIŽOVATKY VLASTNÝCH CIEST, čo bol antidiskriminačno-motivačný koncert, ktorý sa stal inšpiráciou pre Karolinine výherné práce, ktoré pomenovala  ZMENA a RASIZMUS.

  Gratulujeme našej úspešnej Karolíne a prajeme jej aj naďalej veľa tvorivých myšlienok...

  Mgr. Júlia Palšová      

  Výherné práce:  

  Zmena.pdf       

  Rasizmus.pdf     

 • Okresné kolo v basketbale

  Dňa 10.2.2015 sa uskutočnilo skupinové kolo obvodového kola v basketbale žiačok. Naše dievčatá si zmerali sily s rovesníčkami zo ZŠ Mirka Nešpora, ZŠ Kapušany, ZŠ Ľubotice a ELBA. Vo všetkých zápasoch zvíťazili a postúpili do finále obvodového kola. Reprezentovali nás tieto dievčatá: Balogová, Kotíková, Kakaščíková, Kažiková, Kmecová, Kráľová, Pitoňáková, Poláková, Semančíková, Spišáková, Tkáčová a Vaiti.

 • Stolný tenis - okresné kolo

  V OK v stolnom tenise, ktorého organizátormi boli Krajské športové centrum a ZŠ Sibírska, si  dňa 23.1.2015 úspešne počínalo družstvo chlapcov v zložení Filip Jakub, Daniel Matejovský a Lukáš Brilla, ktorých zastavili až vo finále žiaci zo ZŠ Medzany.

  Výsledky:

  ZŠ Máj.nám.PO – Gymnázium JAR PO  4:0
  ZŠ Máj.nám.PO – ZŠ Lipovce 4:1
  ZŠ Máj.nám.PO – ZŠ Bajkalská PO  4:1
  ZŠ Máj.nám.PO – ZŠ Šrobárova PO 4:1
  ZŠ Máj.nám.PO - ZŠ Medzany  0:4

   
   
   
 • Deň otvorených dverí

  Zvoní!!!!.... Kto chce odpovedať? Skontrolujeme si vypracovanie domácej úlohy. Otvoríme si zošity... Zvyčajný pracovný ruch bol 13. januára iný. Bolo nás o niečo viac. K žiakom i učiteľom sa pridali niektorí rodičia i starí rodičia našich žiakov, škôlkari z okolitých materských škôlok s pani učiteľkami i rodičia s budúcimi prvákmi. Návštevníci absolvovali vyučovacie hodiny, prehliadku školy, mohli si vyskúšať prácu s interaktívnymi tabuľami. Na ich zvedavé otázky odpovedali naši učitelia i sprievodcovia zo školského parlamentu. Deň plný prekvapení, radostných stretnutí i zodpovedaných otázok je za nami a my sa tešíme ďalší.

 • Vianočné koledy - DFS Snežienka

  Aj tohto roku členovia folklorného súboru Snežienka svojimi vianočnými vinšovačkami, koledami, piesňami a tancami priniesli radosť, pokoj, lásku a nádej našim seniorom do DSS Cemjata (11. 12. 2014) a do Vukova- Sídlisko III.(16. 12.2014).

  Pripravila: Mgr. M. Horváthová, Mgr. J. Ďurašová  - akordeónový doprovod.

   

 • Práce žiakov 1.-3. ročníka

  Vianočné ozdoby žiakov 1., 2. a 3. ročníka

 • Vianočná besiedka žiakov 1.D

  Dňa 10.12.2014 sa uskutočnila vianočná besiedka pre rodičov a starých rodičov žiakov 1.D triedy. Vystúpenie žiacov bolo odmenené potleskom.

 • Cestujeme vláčikom

   Turistický krúžok - Vychádzky za poznaním I.,II

   

  Cestujeme vláčikom - Spoznávanie historickej časti mesta Košice

   

strana: