O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
 • Zoznamy žiakov

  1.A   1.B    1.C    1.D    1.E    5.A    5.B    5.C  Noví žiaci

 • Začiatok školského roka 2015/2016

  Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa uskutoční 02. 09. 2015 o 8,30 h na prestávkovom dvore.

 • Oznam

  Zoznamy prijatých žiakov podľa tried budú zverejnené na webovom sídle školy a na informačnej tabuli dňa 28. 08. 2015.

 • Školská jedáleň oznam

  O Z N A M

  Informácie o sume na zaplatenie stravy na 09/2015 budú poskytované v kancelárii vedúcej školskej jedálne, alebo telefonicky na t.č.: 051 / 7700258

  od 8:00 hod do 12:30 hod. v dňoch

  25.08.2015        26.08.2015        27.08.2015        28.08.2015       31.08.2015

   

  Platba  za september 2015:

  I. stupeň  21,09 €,          hmotná núdza I.stupeň: 2,09€

  II. stupeň  22,61 €,         hmotná núdza II.stupeň:        3,61€

  Športovci  26,41 €,         hmotná núdza športovci:7,41€          

  Dospelí    20,33 €

                           

  Prosíme rodičov detí, ktorí platia stravu trvalým príkazom, aby si ho zriadili do 24. dňa predchádzajúceho mesiaca za nasledujúci mesiac  /v auguste na september/

  na číslo účtu:   4008052612/7500  /ČSOB a.s./

  IBAN: SK24 7500 0000 0040 0805 2612

  Platba trvalým príkazom:     

  I. stupeň 21,00 € 

  II. stupeň 23,00 €

  Športovci 26,00

  Dospelí    22,00 €

  S účinnosťou od 01.09.2015 je výška príspevku zákonného zástupcu na stravovanie v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov v 3.finančnom pásme pre všetky vekové kategórie:

    obed réžia spolu
  I. stupeň 1,01€ 0,10€ 1,11€
  II. stupeň 1,09€ 0,10€ 1,19€
  športovci 1,29€ 0,10€ 1,39€
  zamestnanci 1,19€ 1,45€ 2,64€

   

  VŠETCI STRAVNÍCI MUSIA MAŤ VYPÍSANÚ A ODOVZDANÚ PRIHLÁŠKU NA STRAVOVANIE,

  aby mohli byť prihlásení na stravu v školskej jedálni.

  (Prihlášky na stravovanie sú dostupné na stiahnutie na webstránke školy alebo v kancelárii vedúcej školskej jedálne.)  PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 15-16.pdf

 • Akcia s príslušníkmi policajného zboru

  Žiaci 6.B a 6.D triedy absolvovali počas celého školského roka preventívny projekt „Správaj sa normálne“, s cieľom zvýšenia ich právneho vedomia, skvalitnenia ich sociálneho správania a zvýšenia úcty k hodnotám vytváraných spoločnosťou. Priamo v triedach sa pravidelne stretávali s mjr. JUDr. Katarínou Šmelkovou, ktorá im podávala informácie súvisiace s prácou polície a s úskaliami každodenného života. Oboznámila ich aj so zásadami správania sa v cestnej premávke. Podala im informácie súvisiace s elimináciou trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok a informovala ich o škodlivosti ich užívania. Projekt vyvrcholil 25.6.2015, kedy sa žiaci priamo s príslušníkmi dopravnej polície zúčastnili pri kontrole motorových vozidiel. Mohli vodičom položiť otázky týkajúce sa bezpečnosti jazdy a dodržiavania pravidiel v cestnej premávke. Na záver boli žiaci odmenení vecnými darmi (reflexné šiltovky, reflexné pásky, zápisník „Mladý záchranár“) a vysvedčením. V mene žiakov ďakujeme príslušníkom policajného zboru za ich ochotu, trpezlivosť a spoluprácu.

  Triedne učiteľky Mgr. Júlia Palšová a PaedDr. Jozefína Šotésová.

   

 • Detský folklórny súbor Snežienka

  Zavŕšením celoročných vystúpení DFS Snežienka boli Šedzikartské folklórne slávnosti v Záhradnom, kde sa v nedeľu 14.6.2015 stretli a predstavili školské súbory z Prešova a okolia. Kultúrna sála na OcÚ v Záhradnom sa ozývala detským smiechom, spevom, tancom a radosťou z prezentovania tradícií našich predkov. Domov sme sa vrátili vo večerných hodinách nabití pozitívnou energiou a chuťou do ďalšej práce.

  Za celoročnú poctivú prácu členovia súboru boli odmenení výletom do Bardejovských kúpeľov, ktorý im pripravili dôchodcovia z Klubu pri Vukove v spolupráci s mestom v projekte Starší mladším a naopak. Za čo im veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

  Mgr. M. Horváthová, Mgr. J. Ďurašová

 • Výlet 1.C a 1.D

  Najmladší žiaci našej školy z 1.C a 1.D sa v rámci výletu 12.6.2015 zúčastnili viacerých zaujímavých exkurzií v Košiciach. Prvou z exkurzií bola Botanická záhrada. Okrem skleníkov a záhrad plných rôznorodých rastlín navštívili jeden výnimočný skleník, plný živých voľne poletujúcich motýľov rôznych druhov. Ďalšou z exkurzií bola návšteva Dinoparku, kde okrem prehistorických dinosaurov skutočnej veľkosti vydávajúcich hodnoverné zvuky videli aj pútavý 3D film z tohto prostredia. No a nakoniec ešte prešli poriadny kus zoologickou záhradou, kde videli množstvo domácich i exotických zvierat.

   

 • Návšteva Chaty pod Soliskom (1840 m.n.m.) a Aquacity Poprad

  Dňa 20.06.2015 sa žiaci 5.B a 6.C triedy zúčastnili exkurzie vo Vysokých Tatrách. Vyviezli sa otvorenou lanovkou k Chate pod Soliskom a uzimení si vychutnali teplý bylinkový čaj na chate. Pri zjazde obdivovali Mlynickú dolinu a vodopád Skok. Štrbské pleso sa ukázalo v plnej kráse zaliate lúčmi Slnka. Zo Štrbského Plesa sme sa presunuli vyblázniť  sa a zrelaxovať do Aquacity Poprad. Vyčerpaní, ale spokojní sme sa vrátili domov.

 • Beh olympijského dňa

  Dňa 22.6.2015 si naši žiaci, ktorí radi behajú  mohli zmerať svoje bežecké kvality na akcii, ktorú organizoval Slovenský olympijský výbor a Olympijský klub Prešov. Presvedčili, že naozaj sú výbornými bežcami, pretože Tamarka Dudeková a Soňa Gorejová zvíťazili vo svojich kategóriach, Saša Javorská obsadila 2. miesto, Beátka Maliková a Rišo Čirč skončili tretí, Mirka Semančíková, Laura Kráľová, Matúš Petra a Julka Repková sa taktiež umiestnili na výborných miestach. Účasťou na tomto podujatí podporili myšlienky kalokagatie a ekecheirie – hahmonického rozvoja tela a ducha a posvätného mieru.

 • Finále McDonald´s Cupu

  Vyvrcholením ôsmich krajských kôl 17. ročníka McDonald´ s Cup 2014/2015 bolo celoslovenské finále v dňoch 18. – 19. júna 2015 na futbalovom štadióne FN Nitra. O postup do finále na celom Slovensku bojovalo 900 škôl. Nášmu tímu sa podarilo prebojovať medzi ôsmich najlepších. Umiestnili sme sa na 5. mieste. Ceny odovzdal patrón celého podujatia Marek Hamšík. Náš hráč Sebastián Novotňák bol vyhlásený za najlepšieho strelca podujatia. Zloženie tímu: Sebastián Novotňák, Daniel Chmeliar, Šimon Spišák, Tomáš Majerník, Šimon Lipovský, Patrik Kecer, Alex Pribula, Šimon Novotný, Samuel Foriš.

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme. 

 • Deň rodiny

  Deň rodiny v ŠKD sa uskutočnil pripraveným programom pre rodičov. Deti z 1. A pripravili vystúpenie pre svojich najbližších s milým posedením a rozhovormi o rodine.

 • Exkurzia Vysoké Tatry

  V dňoch 5. - 7. 6. 2015 sa druháci našej školy z tried 2.B a 2.D  spolu so svojimi triednymi pani učiteľkami a pani vychovávateľkou zúčastnili poznávacieho výletu vo Vysokých Tatrách v Tatranskej Lomnici. Bol to krásny výlet plný nádherných zážitkov. Ubytovaní sme boli v hoteli Sasanka, ktorý je situovaný priamo pod Lomnickým štítom. Vďaka krásnemu a slnečnému počasiu sme si náš výlet ako aj celodennú sobotňajšiu túru do hôr mohli vychutnať plnými dúškami. Navštívili sme Hrebienok a Rainerovu chatu. Boli sme v studenej ale fascinujúcej Belianskej jaskyni a tiež sme sa nezabudli niečo nové naučiť v Múzeu Tatranského národného parku. Nechýbal záverečný nočný kvíz, súťaže a samozrejme pyžamková párty. V nedeľu sme sa domov vracali s batohom plným zážitkov, radosti a tatranského slnka v srdiečkach :) 

  p.uč. D. Marcinčinová (2.B), p.uč. D. Tarasovičová (2.D), p.vych. M.Greplová

 • Rozlúčka deviatakov - tradícia pokračuje

  26. júna 2015 sa deviataci našej školy zúčastnili na slávnostnej rozlúčke so základnou školou. Rozlúčka sa uskutočnila na Mestskom úrade v Prešove, kde sa prítomným žiakom prihovoril  poslanec mestského zastupiteľstva  PaedDr. Miroslav Benko, pani riaditeľka  PaedDr. Dana Štucková, predseda Rady školy Mgr. Jozef Babinčák. Po ocenení najlepších žiakov a malom kultúrnom programe sa všetci prítomní podpísali do Pamätnej knihy mesta Prešova.

 • Oslavy 30. výročia školy

  30. výročie Májovky sme oslávili v Divadle Jonáša Záborského bohatým kultúrnym programom, ktorý pripravili žiaci a učitelia našej školy. Na scéne sa striedali vydarené čísla spevu, tanca, scénok v podaní terajších aj bývalých žiakov školy. Svojím vystúpením do programu prispel aj absolvent Májovky Jakub Petraník. Burácajúci potlesk a standing ovation si vyslúžili svojím tancom a spevom naše pani učiteľky. Vydarená a zaujímavá videoprojekcia bola osviežením a doplnením úžasného programu.

  Úsilie a radosť účinkujúcich ocenili diváci zaslúženým záverečným dlhotrvajúcim aplauzom.

  Zaželajme našej škole - tridsiatničke múdrych a obetavých učiteľov a veľa rozumných a usilovných žiakov, aby sme mohli spoločne počas ďalších desaťročí budovať jej dobré meno dosahovaním vynikajúcich výsledkov.

  Ďalšie fotografie z vystúpenia budeme postupne pridávať.

 • Májovkári opäť na Čitateľskom maratóne

  LDI – Linka detskej istoty pri SV UNICEF zorganizovala 18.6.2015 už 8. ročník 6 - hodinového čitateľského maratónu. Ako každý rok, zapojili sme sa aj my, májovkári. Čítali sme v školskej knižnici Knihomoľ. Maratón otvoril pán Babinčák – predseda Rady rodičov a naši knihomoli. Po zaznení gongu  začali čítať tí najmenší. Zúčastnili sa aj starší žiaci, dokonca  i naši deviataci. Rekord školy bol prekonaný! Čítalo nás 175. J Teší nás, že minuloročný slovenský rekord padol tiež. Maratónu sa zúčastnilo  až 38 383 čítania chtivých detí. Nešlo však  o lámanie rekordov, cieľom bolo prilákať deti k „obyčajnej knihe.“  Viac...

 • Finálové kolo Nie drogám!

  Dňa 5.6.2015 sme sa zúčastnili finálovej časti súťaže NIE DROGÁM, ktorú pravidelne organizuje ABC Centum voľného času. Spolu s päticou postupujúcich družstiev z prešovských základných škôl sme si zmerali sily v súťažných disciplínach, ktoré preverili nielen rýchlosť, obratnosť ale aj súdržnosť nášho družstva. Po vynikajúcom výkone sme obhájili minuloročné 1.miesto v zložení: Richard Čirč, Beáta Malíková, Dominik Gmitter, Júlia Repková, Miroslava Semančíková a Filip Fečo. 

  Mgr. M. Urbanová, Mgr. Z. Lašáková

   

 • Olympiáda v anglickom jazyku pre 1.- 4.roč.
 • Exkurzia žiakov 9.ročníka z fyziky

  Žiaci 9.ročníka sa v dňoch 21. a 23. 4. 2015 zúčastnili exkurzie z fyziky v Slovenskom technickom múzeu  v Košiciach. Navštívili expozície: Sieň elektrických  výbojov a Vedecko-technické centrum.

  120 interaktívnych exponátov vo VTC  zábavno-náučnou formou prezentovalo  základy vedy a techniky, zastúpené prírodnými vedami ako fyzika, mechanika, magnetizmus, zmyslové vnemy, optické a akustické javy.

  Žiaci mali možnosť samostatne si odskúšať rôzne hlavolamy, podľa návodu experimentovať a pozorovať fyzikálne javy.

  Pripravila Mgr. Mihoková Danka

 • Anglický lektor v našej škole

  Dňa 2. - 3. júna sa na Májovke konali dni „JUST TALK ENGLISH“ pre žiakov 8. a 9. ročníka. V tieto dni na našu školu zavítal anglický lektor – native speaker Wesley Calloway. Žiaci si overili svoje komunikačné zručnosti, vylepšili si svoju výslovnosť a mali možnosť byť v bezprostrednej blízkosti anglického lektora počas celého vyučovania. Zažili zaujímavé chvíle plné konverzácie a obohatili si svoju slovnú zásobu. Ďakujeme anglickému lektorovi Weslemu Calloway za deň plný dojmov, za dobrú pracovnú náladu a skvelú angličtinu.

  Spracovala p. uč. ANJ Cabanová

 • Čitateľský úspech našich žiakov v celoslovenskej čitateľskej súťaži - Osmijankovo literárne stopovanie

  Tento rok sa naši žiaci 4.D a 5.B zapojili do čitateľskej súťaže, ktorá prebiehala od januára do apríla 2015. Súťažiaci sa prostredníctvom riešenia 8 literárnych hádaniek preniesli do sveta vzácnych priateľstiev, bájok, prísloví a porekadiel. V knihách objavili ríšu škriatkov, farieb a nechýbala ani muzika... Kolektív 4.D sa objavil na výhernej listine medzi ocenenými kolektívmi a za svoje literárne stopovanie získa knižné dary od slovenských vydavateľstiev.

strana: