O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
 • Finále McDonald´s Cupu

  Vyvrcholením ôsmich krajských kôl 17. ročníka McDonald´ s Cup 2014/2015 bolo celoslovenské finále v dňoch 18. – 19. júna 2015 na futbalovom štadióne FN Nitra. O postup do finále na celom Slovensku bojovalo 900 škôl. Nášmu tímu sa podarilo prebojovať medzi ôsmich najlepších. Umiestnili sme sa na 5. mieste. Ceny odovzdal patrón celého podujatia Marek Hamšík. Náš hráč Sebastián Novotňák bol vyhlásený za najlepšieho strelca podujatia. Zloženie tímu: Sebastián Novotňák, Daniel Chmeliar, Šimon Spišák, Tomáš Majerník, Šimon Lipovský, Patrik Kecer, Alex Pribula, Šimon Novotný, Samuel Foriš.

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme. 

 • Beh olympijského dňa

  Dňa 22.6.2015 si naši žiaci, ktorí radi behajú  mohli zmerať svoje bežecké kvality na akcii, ktorú organizoval Slovenský olympijský výbor a Olympijský klub Prešov. Presvedčili, že naozaj sú výbornými bežcami, pretože Tamarka Dudeková a Soňa Gorejová zvíťazili vo svojich kategóriach, Saša Javorská obsadila 2. miesto, Beátka Maliková a Rišo Čirč skončili tretí, Mirka Semančíková, Laura Kráľová, Matúš Petra a Julka Repková sa taktiež umiestnili na výborných miestach. Účasťou na tomto podujatí podporili myšlienky kalokagatie a ekecheirie – hahmonického rozvoja tela a ducha a posvätného mieru.

 • Rozlúčka deviatakov - tradícia pokračuje

  26. júna 2015 sa deviataci našej školy zúčastnili na slávnostnej rozlúčke so základnou školou. Rozlúčka sa uskutočnila na Mestskom úrade v Prešove, kde sa prítomným žiakom prihovoril  poslanec mestského zastupiteľstva  PaedDr. Miroslav Benko, pani riaditeľka  PaedDr. Dana Štucková, predseda Rady školy Mgr. Jozef Babinčák. Po ocenení najlepších žiakov a malom kultúrnom programe sa všetci prítomní podpísali do Pamätnej knihy mesta Prešova.

 • Oslavy 30. výročia školy

  30. výročie Májovky sme oslávili v Divadle Jonáša Záborského bohatým kultúrnym programom, ktorý pripravili žiaci a učitelia našej školy. Na scéne sa striedali vydarené čísla spevu, tanca, scénok v podaní terajších aj bývalých žiakov školy. Svojím vystúpením do programu prispel aj absolvent Májovky Jakub Petraník. Burácajúci potlesk a standing ovation si vyslúžili svojím tancom a spevom naše pani učiteľky. Vydarená a zaujímavá videoprojekcia bola osviežením a doplnením úžasného programu.

  Úsilie a radosť účinkujúcich ocenili diváci zaslúženým záverečným dlhotrvajúcim aplauzom.

  Zaželajme našej škole - tridsiatničke múdrych a obetavých učiteľov a veľa rozumných a usilovných žiakov, aby sme mohli spoločne počas ďalších desaťročí budovať jej dobré meno dosahovaním vynikajúcich výsledkov.

  Ďalšie fotografie z vystúpenia budeme postupne pridávať.

 • Májovkári opäť na Čitateľskom maratóne

  LDI – Linka detskej istoty pri SV UNICEF zorganizovala 18.6.2015 už 8. ročník 6 - hodinového čitateľského maratónu. Ako každý rok, zapojili sme sa aj my, májovkári. Čítali sme v školskej knižnici Knihomoľ. Maratón otvoril pán Babinčák – predseda Rady rodičov a naši knihomoli. Po zaznení gongu  začali čítať tí najmenší. Zúčastnili sa aj starší žiaci, dokonca  i naši deviataci. Rekord školy bol prekonaný! Čítalo nás 175. J Teší nás, že minuloročný slovenský rekord padol tiež. Maratónu sa zúčastnilo  až 38 383 čítania chtivých detí. Nešlo však  o lámanie rekordov, cieľom bolo prilákať deti k „obyčajnej knihe.“  Viac...

 • Finálové kolo Nie drogám!

  Dňa 5.6.2015 sme sa zúčastnili finálovej časti súťaže NIE DROGÁM, ktorú pravidelne organizuje ABC Centum voľného času. Spolu s päticou postupujúcich družstiev z prešovských základných škôl sme si zmerali sily v súťažných disciplínach, ktoré preverili nielen rýchlosť, obratnosť ale aj súdržnosť nášho družstva. Po vynikajúcom výkone sme obhájili minuloročné 1.miesto v zložení: Richard Čirč, Beáta Malíková, Dominik Gmitter, Júlia Repková, Miroslava Semančíková a Filip Fečo. 

  Mgr. M. Urbanová, Mgr. Z. Lašáková

   

 • Olympiáda v anglickom jazyku pre 1.- 4.roč.
 • Exkurzia žiakov 9.ročníka z fyziky

  Žiaci 9.ročníka sa v dňoch 21. a 23. 4. 2015 zúčastnili exkurzie z fyziky v Slovenskom technickom múzeu  v Košiciach. Navštívili expozície: Sieň elektrických  výbojov a Vedecko-technické centrum.

  120 interaktívnych exponátov vo VTC  zábavno-náučnou formou prezentovalo  základy vedy a techniky, zastúpené prírodnými vedami ako fyzika, mechanika, magnetizmus, zmyslové vnemy, optické a akustické javy.

  Žiaci mali možnosť samostatne si odskúšať rôzne hlavolamy, podľa návodu experimentovať a pozorovať fyzikálne javy.

  Pripravila Mgr. Mihoková Danka

 • Anglický lektor v našej škole

  Dňa 2. - 3. júna sa na Májovke konali dni „JUST TALK ENGLISH“ pre žiakov 8. a 9. ročníka. V tieto dni na našu školu zavítal anglický lektor – native speaker Wesley Calloway. Žiaci si overili svoje komunikačné zručnosti, vylepšili si svoju výslovnosť a mali možnosť byť v bezprostrednej blízkosti anglického lektora počas celého vyučovania. Zažili zaujímavé chvíle plné konverzácie a obohatili si svoju slovnú zásobu. Ďakujeme anglickému lektorovi Weslemu Calloway za deň plný dojmov, za dobrú pracovnú náladu a skvelú angličtinu.

  Spracovala p. uč. ANJ Cabanová

 • Čitateľský úspech našich žiakov v celoslovenskej čitateľskej súťaži - Osmijankovo literárne stopovanie

  Tento rok sa naši žiaci 4.D a 5.B zapojili do čitateľskej súťaže, ktorá prebiehala od januára do apríla 2015. Súťažiaci sa prostredníctvom riešenia 8 literárnych hádaniek preniesli do sveta vzácnych priateľstiev, bájok, prísloví a porekadiel. V knihách objavili ríšu škriatkov, farieb a nechýbala ani muzika... Kolektív 4.D sa objavil na výhernej listine medzi ocenenými kolektívmi a za svoje literárne stopovanie získa knižné dary od slovenských vydavateľstiev.

 • Záchranári deťom

  30. mája sa pri motoreste Branisko uskutočnila akcia „Záchranári deťom“. Žiaci II. C a II. D mali možnosť vidieť ukážku práce Integrovaného záchranného systému Slovenskej republiky a modelové situácie pre deti v horskom prostredí. Motívom podujatia bolo ukázať deťom, ako fungujú a pracujú všetky záchranné zložky SR. Deti si vyskúšali základy prvej pomoci, ako telefonovať na linku 112, obzreli si vozidlá polície, hasičov, záchranárov. 

 • Ďalší skvelý úspech našich žiakov

  V piatok, 29. mája, za krásneho slnečného počasia sa na atletickom štadióne  ZŠ Šmeralova uskutočnilo okresné kolo v atletike družstiev. Spomedzi 18 dievčenských a 24 chlapčenských družstiev  obsadili naše dievčatá vynikajúce 2. miesto. Chlapci mali trošku smolu, pretože po sčítaní bodov získali rovnaký počet ako chlapci zo ZŠ Mirka Nešpora, ale nakoniec po porovnaní ani nie víťazstiev, ale až 2. miest boli na tom lepšie ich súperi a tak sa im ušlo neobľúbené 4. miesto. No aj napriek tomu je to skvelý úspech. Všetkým blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy týmto žiakom:

  Bednarčáková, Goréjová, Javorská, Kotíková, Kráľová, Malíková, Balagová, Majerníková, Semančíková, Vaňová, Čirčr, Hurka M. a T., Gonda, Káll, Kertys, Marton, Repka Miro, Široký, Tokarčík.

   

 • Detská športová olympiáda

  Olympijský klub a ABC  - Centrum voľného času Prešov zorganizovali  20.5.2015 v športovom areáli ZŠ Šmeralova  súťažno - športové podujatie pre žiakov 3. a 4. ročníkov ZŠ mesta Prešov. Žiaci si mohli zasúťažiť v piatich disciplínach: beh na 50 m, prekážkový beh na 30 m, hod do diaľky kriketovou loptičkou, skok do diaľky z miesta a plávanie 25 m voľný spôsob. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: kategória chlapcov a kategória dievčat.

  Naše úspechy:

  1.miesto: Kristína Krajňáková 3.C - plávanie voľný spôsob

  2. miesto: Oliver Biroš 4.B  - hod kriketovou loptičkou

  2. miesto: Nikol Eperješiová 4.A - hod kriketovou loptičkou

  3. miesto: Laura Gutisová 3.D - skok do diaľky

  3.miesto:  Imrich Beny 3.C - skok do diaľky 

  3.miesto:  Melánia Pribulová 4.B - beh cez prekážky

  Naše družstvo obsadilo celkovo 3.miesto. Ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

  Mgr. Margita Hudáčková

 • Májovkárom slovo súcit nie je cudzie
 • Michalovce 19. a 20. máj 2015 – Majstrovstvá Slovenskej republiky v hádzanej žiačok ZŠ

  Aj tento rok si naše hádzanárky vybojovali postup na MS. Vo všetkých zápasoch podali bojovný výkon, no aj napriek tomu sa im nepodarilo obhájiť minuloročné 4. miesto. Po poslednom víťaznom zápase obsadili v konečnom zúčtovaní 7. miesto. Aj touto cestou im ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a želáme im ďalšie úspechy nielen na športovom poli. Poďakovanie patrí týmto dievčatám: Balogová, M. a P. Kakaščíkové, Kažiková, Kotíková, Kráľová, Orlovská, Pitoňáková, Poláková, Solčanská.

 • Úspechy žiakov na olympiádach v predmetoch fyzika, chémia a technika
 • Vystúpenie členiek gymnastického krúžku

  Pri príležitosti Dňa matiek sme 14. 5. 2015 zavítali medzi našich seniorov. V priestoroch bývalého podniku VUKOV sme prispeli do programu osláv dvoma vystúpeniami. V prvom spevom  roztlieskala členov klubu dôchodcov Dorota Saraková zo 7.C a jedenásť dievčat z gymnastického krúžku predviedlo tanec Labute. 

   

 • Akcia turistického krúžku

  Žiaci turistických krúžkov uskutočnili v sobotu 16. 5. 2015 celodennú exkurziu v Spišskej Novej Vsi. V historickom centre mesta vystúpili na 87 m vysokú vežu gotického kostola. Odtiaľ sa im naskytol nádherný výhľad na široké okolie. Zábavnú časť programu si žiaci vychutnali v ZOO, kde je viac ako 200 zvierat a rôzne atrakcie pre deti. 

  Vedúce turist. krúžkov: PaedDr. J. Šoltésová, Mgr. M. Gombárová. 

   

 • Zahrajme sa v bazéne

  A po roku sme sa opäť stretli na športovo-súťažnom popoludní v bazéne našej školy. Podujatie sme zorganizovali pre rodičov a žiakov 1. stupňa. Rodičia si mohli s deťmi  zaskákať do vody, vyskúšať si plávanie s doskami a špagetkami. Súťažiť mohli v lovení predmetov a o najrýchlejších jazdcov vo vode. Najúspešnejšie rodiny sme odmenili diplomami.

  Pri príležitosti 30. výročia školy sme zrealizovali 1. ročník májovkárskej štafety. Zúčastnilo sa na nej spolu 30 plavcov z radov detí a rodičov. Celkový čas bol 19 minút a 50 sekúnd. Všetkým sa podujatie páčilo. Tešíme sa na ďalšie stretnutie o rok.    

  Mgr. M.Hudáčková

   

 • ŠKD - tanečný deň

  V ŠKD sa v piatok 24. apríla tancovalo jedna radosť. Spolu so študentkami z pedagogickej fakulty sme pripravili Deň tanca pre všetky naše deti  Zábava bola vynikajúca a radosť detí naozaj veľká. Bolo to pekné popludnie plné radosti z pohybu.

strana: