O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
 • Akcia turistického krúžku

  V sobotu 25.10.2014 sme zorganizovali exkurziu do jaskyne Zlá diera. Sprievodkyne nás vyzbrojili prilbami, čelovkami a kahancami. Správca jaskyne pán Košč nám porozprával zaujímavosti z prírody a geografie. Opečené špekáčiky a slanina nám veľmi chutili.  

 • Vychádzky za poznaním
  Turistický krúžok - Vychádzky sa poznaním I.,II
  Nedeľné popoludnie-opekačka v prírode
  Rozlišovanie živých a neživých prírodnín
 • Vychádzky za poznaním I., II.
  Turistický krúžok - Vychádzky za poznaním I.,II
   
  Návšteva EKOPARKU Holá Hora - celodenný výlet.
 • Výstavka prác žiakov – RUŽENCE

  Mesiac október je tradične zasvätený modlitbe  posvätného ruženca. Žiaci  prvého  aj druhého stupňa sa zapojili do aktivity výroby vlastných ružencov. Používali pritom rôzne materiály od klasických – guličky, prírodné - napríklad šípky, gaštany, papier až  po nové – gumičky.  Práce žiakov sú vystavené na nástenke chodby  pavilónu  III.  

  zelený ruženec – Šimon GLADIŠ             5.B

  farebný  ruženec -  Irena  RODANOVÁ   7.A

  farebný -čierny  - Daniel ČUBA     5. B

   

 • ŠKD - Šarkaniáda

  Neviem ako nazvať akciu, ktorá sa uskutočnila dňa 17. októbra v školskom klube. Žeby "Daždiáda"? Počasie nám neprialo a mrholilo. To nás však neodradilo od púšťania šarkanov. Deti mali napriek zlému počasiu z púšťania šarkanov veľkú radosť. Darilo sa skoro všetkým a odmena bola naozaj sladká.
  B. Petruščáková

 • Mladší starším a naopak

  Dňa 16. 10. 2014 sa opäť podarilo členom folklórneho súboru Snežienka vyčariť úsmev na tvári seniorom z klubu na Sídlisku III. vo Vukove. 28 členov pod vedením p. uč. Ďurašovej a p. uč. Horváthovej zaspievali a zatancovali ľudové piesne, hry a tance. Odmenou im bol veľký potlesk. Neminula ich ani sladká odmena.

 • Exkurzia na letisku

   Žiaci 2.ročníka sa dňa 13.10.2014  zúčastnili  exkurzie na Prešovskom vojenskom letisku.

 • Nakazení čítaním

  V rámci knižného festivalu Prešov číta rád sa knihomoli zapojili do aktivity Nakazení čítaním. Cestou autobusom zo Sekčova na Sídlisko III splnili úlohu, ktorú vyhlásila Okresná knižnica P.O. Hviezdoslava. Čítali knihy, ktoré boli v autobuse pripevnené k sedadlám. Čas plynul oveľa rýchlejšie a bolo to zaujímavé i poučné cestovanie. Oplatilo sa! Naša fotka vyhrala 20 eur! Rozhodli sme sa, že ich minieme v cukrárni! Mňam!                                               

 • Akcia turistického krúžku

  Akcia turistického krúžku - dňa 11.10. 2014 turistická vychádzka na Kapušiansky hrad spojená s opekaním a pozorovaním jesennej prírody. 

 • Návšteva prešovskej hvezdárne

  Príjemné popoludnie strávili v prešovskej hvezdárni a planetáriu 9. 10. 2014 žiaci 1. C a 1. D. Dozvedeli sa zaujímavosti o práci kozmonautov a pri pozorovaní nočnej oblohy si aj prostredníctvom piesní obohatili vedomosti o Slnku, Mesiaci a hviezdach. Deťom sa pripravené aktivity veľmi páčili. 

 • Krajské kolo v cezpoľnom behu

  Dňa 9.10.2014 sa v Starej Ľubovni pod hradom v krásnom prostredí a za príjemného počasia konalo krajské kolo v cezpoľnom behu, do ktorého postúpila ako víťazka okresného kola naša Veronika Poláková. Veronika sa veľmi snažila, siahla na dno svojich síl a dobehla na krásnom 6. mieste, za čo jej patrí poďakovanie a pochvala.

   

        Mgr. M. Urbanová

 • Atletický štvorboj

           Dňa 8.10.2014 sa na ZŠ Šmeralova konal VI. ročník Súťaže o pohár riaditeľa ZŠ Šmeralova v atletickom štvorboji družstiev žiakov 4. a 5.ročníkov ZŠ.  Družstvo bolo zložené zo 4 chlapcov a 4 dievčat, každý pretekal vo všetkých disciplínach.

  Disciplíny: Beh na 60 m, skok do diaľky z miesta, hod 1kg loptou, štafeta na 4x300m.

  Naše družstvo:

  Chlapci:

  1. Bak Samuel       V.D

  2. Bučko Valér       V.D

  3. Luterančík Martin V.C

  4. Maník Matej       V.C

  Dievčatá:

  1. Dudeková Tamara     V.D

  2. Štefanková Romana  V.D

  3. Štefanková Simona   V.D

  4. Tarasovičová Petra    V.D

  Bodovala sa každá disciplína po desiate miesto. Po sčítaní všetkých bodov si naše družstvo vybojovalo krásne druhé miesto. Všetkým srdečne blahoželáme. Mgr. M. Hudáčková

   

 • Október- Mesiac úcty k starším
  Aj členovia DFS Snežienka sa zapojili do projektu " Mladší starším, starší mladším". Svojim  živým a veselým ľudovým programom potešili seniorov v DSS Cemjata dňa 9. 10. 2014, kedy sa konal v DSS Deň otvorených dverí. Spokojnosť bola na oboch stranách. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
   

  Spracovala : Mgr. M. Horváthová

 • ŠKD

  V ŠKD máme prvých víťazov  mesiaca v našej súťaži v slušnom stolovaní. Deťom z 5. oddelenia pod vedením p. vychvávateľky Revákovej sa podarilo získať prvé miesto. Víťazi dostali v jedálni šálik s logom školy a sladkú odmenu. Držíme  palce nielen im, ale všetkým oddeleniam aby im to vydržalo celý rok.

 • Práce žiakov - VYV
  Dadaizmus - Hlava  -V.Navrátilová VII.C 

  Dadaizmus - Žehlička - V.Ćoláková VII.C
                     - Stojan na ceruzky- K.Čuhová VII.C

 • Svetový deň zvierat

  Ochrana zvierat je výchovou k ľudskosti

  Májovka je škola priateľská k zvieratám. Jej žiaci majú citlivé srdiečka. Nie je im ľahostajný osud zvieracích bezdomovcov, preto sa pri príležitosti Svetového dňa zvierat zapojili do zbierky pre havkáčov a mňaukáčov  z Prešovskej karanténnej stanice. Patrí  im za to veľké ďakujem! ♥ Členovia Klubu priateľov zvierat sa v tento deň zúčastnili i zábavného havkáčskeho  popoludnia  Dog star show.

                                                                                                                  Mgr. T. Simoníková   

 • Okresné kolo v cezpoľnom behu
  Veronika, Mirka a Soňa - to sú naše skvelé bojovníčky. V ťažkých poveternostných podmienkach dnes obsadili 2. miesto v cezpoľnom behu v konkurencii 14 škôl. A čo je ešte úžasnejšie, Veronika Poláková sa stala absolútnou víťazkou a postúpila do krajského kola. Dievčatá, blahoželáme! 

  Chlapcom sa až tak nedarilo. Obsadili 12. miesto.
  Našu školu reprezentovali: Veronika Poláková, Mirka Kakaščíková, Soňa Gorejová, Mišo Kall a Matúš Kubica

 • Športfest ŠKD

  Dňa 25. septembra pripravili študentky Hotelovej akadémie pre naše deti sportfest - športové súťaže s bohatými odmenami a ochutnávkou cukrovej vaty.
  Súťaže mali veľký úspech a radosť detí bola naozaj veľká aj pri netradičnej ochutnávke. Bolo to aj milé uvítanie našich nových prváčikov v školskom klube.
  Študenky samé vypracovali tento projekt a zorganizovali ho bez jedinej chybičky za čo im ďakujeme a tešíme sa na ďalšie akcie s nimi.
  B. Petruščáková

 • Svetový deň zvierat
 • Akcia turistického krúžku

  Dňa 27.9. 2014 sa členovia turistického krúžku, pod vedením Mgr. Gombárovej a PaedDr. Šoltésovej, zúčastnili exkurzie v Žiline. Prehliadli si Budatínsky zámok so sprievodcom, navštívili historické centrum mesta, NC - Mirage. 

strana: