O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia
 • .

  Školský rok 2018/2019

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka ZŠ Májové námestie 1, Prešov v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5,

   udeľuje žiakom 6. – 9. ročníka

  riaditeľské voľno

  dňa 21. novembra 2018 (streda)

  z  dôvodu organizačného zabezpečenia celoslovenského Testovania 5 - 2018.

  Všetci žiaci 5. – 9. ročníka sú vyhlásení dňa  21. 11. 2018  z obeda.

 • Matica slovenská a ZŠ Májové námestie podpísali Memorandum o spolupráci

  Predseda Matice slovenskej Marián Gešper a riaditeľka ZŠ Májové námestie Dana Štucková dňa  22.10.2018 potvrdili vzájomnú spoluprácu podpisom spoločného memoranda.

  Vzájomne si vymenili podnetné informácie o ďalšej spolupráci, ďalších podujatiach či besedách na posilnenie historického povedomia žiakov.

  Viac sa dočítate tu: http://matica.sk/matica-slovenska-sucastou-dna-skolskych-kniznic/

 • Deti a architektúra - ocenené práce

  Získali sme ocenenia!

  Zapojili sme sa do osvetového projektu Deti a architektúra aj do výtvarnej súťaže na tému „Moja zelená škola“. Výtvarné práce našich žiačok boli odbornou porotou vybrané na ocenenie. Alena Chynoradská získala Špeciálnu cenu poroty a  Sofia Balážová získala Cenu časopisu ARCH.

  Gratulujeme!

  Mgr. Palšová, Mgr. Bodnárová

  Viac o ocenených prácach nájdete na http://www.vydavatelstvoeurostav.sk/ar/pribeh.php

 • Leonardium - jedinečná zážitková výstava

  Výstava inšpiruje deti aj dospelých, dáva návštevníkom príležitosť zoznámiť sa s vynálezmi, umením a vedeckou prácou Leonarda da Vinci hravou a pútavou formou. Aj žiaci 2.A a 2.D mali možnosť pohrať sa s exponátmi: postavili most, digitálne manipulovali a premietali obrazy Mony Lisy, reprodukovali Leonardove výkresy, skúšali mnoho kreatívnych aktivít. Super výstava a super akcia!

 • Vystúpenie pre seniorov na Cemjate

  Dňa 18. októbra 2018 spevácka zložka DFS Snežienka navštívila seniorov na Cemjate, aby ich potešila svojim kultúrnym vystúpením pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Žiaci s p.uč. Ďurašovou uvili kyticu ľudových piesní a hovoreného slova. Seniorom spríjemnili jesenné chvíle, rozveselili a rozospievali ich. Odchádzali spokojní a plní dojmov.

 • Beseda Trestno-právna zodpovednosť

  V mesiaci október sa uskutočnili besedy pre žiakov 8. ročníka s pánom Pavelkom, príslušníkom Mestskej polície na tému trestno-právna zodpovednosť mládeže. V príjemnej atmosfére nám pán policajt porozprával, akých chýb sa dopúšťajú tínedžeri v spojitosti s alkoholom, o krádežiach a o ďalších zaujímavých prípadoch z jeho praxe. Všetci sme pozorne počúvali a dúfam, že my sa takýchto chýb v budúcnosti vyvarujeme.

  Na spestrenie priniesol pán policajt tzv. opilecké okuliare, ktoré simulujú opitosť do 2 promile. Mali sme možnosť vyskúšať si ich.                                                             

  Ďakujeme za príjemne a užitočne strávené chvíle.

  Tamara Berežňáková, 8.B

 • Vystúpenie DFS Snežienka pre seniorov

  Dňa 11. októbra 2018 členovia folklórneho súboru Snežienka vystúpili pre seniorov Denného centra Opál na ich posedení vo Vukove. Spoločným programom tanečnej a speváckej zložky súbor každoročne prispieva k napĺňaniu cieľov projektu Starší mladým a naopak, ktorý je pod záštitou Mestského úradu Prešov. Veríme, že sme potešili.

  Mgr. J. Ďurašová, Mgr. A. Maľarová

 • Výchovný koncert

  Výchovný koncert je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole. Zároveň je zaujímavou formou prevencie.

  Dr. Zembolí je zábavný interaktívny koncert pre I. stupeň plný poučných textov a veselých pesničiek, ktoré sú zamerané na otázky ekológie a zodpovednosti k budúcemu vývoju našej zeme.

  Trinásta komnata je program pre žiakov II. stupňa, ktorý nazerá do sveta dnešnej mladej generácie cez dvere zakázanej trinástej komnaty. Ona je symbolom zla, ktoré oslovuje mladých a ponúka niečo, čo má mladého človeka vytrhnúť z nudnej a šedej reality.

  Žiaci sa na oboch koncertoch bavili, mohli si zaspievať spolu so spevákmi a veríme, že si z koncertu odniesli pozitívne dojmy. Ďakujeme agentúre LETard za vynikajúcu prácu s mládežou.

 • Akcia turistov a novinárov - Dukla, Svidník

  V sobotu 13.10.2018 pokračovali turisti a mladí novinári v poznávaní našich dejín. Keďže sme si nedávno pripomenuli 74. výročie Karpatsko - duklianskej operácie, naším cieľom sa práve preto stala Dukla a mesto Svidník.

  Pri Pamätníku na Dukle sme položili kytičku a zapálili sviece ako vďaku našim osloboditeľom. Prezreli sme si vojenské pohrebisko a zastavili sme sa pri buste L. Svobodu. 

  Lesným chodníkom sme sa dostali k vyhliadkovej veži, odkiaľ sa nám naskytol široký priestor slovenského a poľského územia. O dejisku najťažších a najkrvavejších bojov nám pútavo rozprával pán sprievodca. 

  Na ceste do Svidníka sme sa zastavili vo Vyšnom Komárniku. Obdivovali sme do kopcov vsadené bunkre a zemľanky. 

  Vo Svidníku sme znova položili kytičku a zapálili kahančeky pri Pamätníku sovietskej armády a presunuli sme sa do Parku bojovej techniky. Tam sme videli atraktívne bojové stroje - tanky, húfnice, lietadlá i ruskú Kaťušu. 

  Veríme, že v srdciach našich žiakov ostanú spomienky na pamiatku tých, ktorí pre nás vybojovali slobodu.

  Vedúce krúžkov: PaedDr. J. Šoltésová, Mgr. M. Gombárová, Mgr. J. Palšová

   

 • INTEGRÁCIA 2018

  V stredu 10.10.2018 cestovalo 136 žiakov našej školy do Bratislavy na 10. ročník charitatívneho koncertu pod názvom INTEGRÁCIA 2018. V skorých ranných hodinách sme nastúpili do rýchlika, aby sme stihli začiatok koncertu na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Moderátori Katka Brychtová a Marcel Forgáč postupne vítali na pódiu účinkujúcich a tie rodiny, ktorým má koncert finančne pomôcť pri zdravotných problémoch ich detí.

  Koncert odpálili IMT Smile s Ondrejom Kandráčom, nasledoval Marián Čekovský, The Pastells a Lobo. Sajfa priviedol na pódium slovenských športovcov - Mateja Tótha, Jozefa Metelku, hokejistov M. Hossu a Ľ. Višňovského i celú futbalovú reprezentáciu. Tí hádzali divákom futbalové lopty. Nám sa, žiaľ, nepodarilo chytiť ani jednu. Koncert ukončili svojím vystúpením speváci Majk Spirit, Dara Rolins a Ego. 

  Nabití pozitívnou energiou sme sa presunuli na železničnú stanicu. Tam sme dostali na cestu  pizzu a už nás čakala päťhodinová cesta domov. 

 • Október- mesiac úcty k starším

  Aj v tomto šk.roku sa žiaci I. stupňa zapojili do projektu" Október- mesiac úcty k starším". Výtvarné spracovanie témy urobili žiaci 1.-3. ročníka, rôznou technikou znázornili babky a dedkov. Žiaci 4. ročníka sa zapojili svojimi literárnymi prácami, vytvorili básničky a napísali čo zaujímavé vedia o svojich starých a prastarých rodičoch.

  Ďakujem všetkým pani učiteľkám a žiakom za krásne práce

                                                         PaedDr. Marta Turóciová

 • Beseda s MVDr. Hudákovou

  Milí májovkári!

  Rada by som sa s Vami podelila o mojich dojmoch z besedy s MVDr. Idou Hudákovou z RÚVZ na tému Fetálny alkoholový syndróm.

  Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií o alkohole a jeho škodlivých účinkoch na ľudský organizmus. Pani doktorka nám vysvetlila pojmy ako nárazové pitie alkoholu, arytmia srdca, cirhóza pečene.

  Beseda bola pre nás veľmi užitočná. Naučili sme sa veľa dôležitých vecí o alkohole, ktoré by sme mali vedieť, aby sme tejto legálnej droge nepodľahli.

  K. Štofková a žiaci 9. ročníka

 • Biela pastelka - poďakovanie
 • Súťaž v Cezpoľnom behu

  Športové súťaže v školskom roku 2018/19 odštartovala súťaž v Cezpoľnom behu žiačok a žiakov ZŠ.

  V silnej konkurencii 17 ZŠ u žiačok, naše dievčenské trio v zložení Kristína Krajňáková, Sára Molitorisová a Liana Krakovská obsadili 8. miesto. Chlapci v zložení Martin Luterančík, Samuel Foriš a Tomáš Jakub obsadili medzi 19 ZŠ krásne 6. miesto.

  Ďakujeme našim žiakom za reprezentáciu školy v nie ľahkej súťaži.

 • Európsky deň jazykov

  26. september je od roku 2001 Radou Európy vyhlásený za Európsky deň jazykov. Jeho cieľom je upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov, podporovať bohatú jazykovú a kultúrnu rozmanitosť Európy a podporovať celoživotné jazykové vzdelávanie.

  Na našej škole sme si ho pripomenuli "európskym jazykovým balónom" na paneli vo vestibule škole a zaujímavými aktivitami v 8 jazykoch -  v anglickom, nemeckom, ruskom, francúzskom, českom, maďarskom, poľskom a slovenskom. 

  Žiaci na I. stupni sa naučili v spomínaných jazykoch poďakovať a pozdraviť sa, žiaci II. stupňa pomenovali vlajky európskych krajín a ich hlavné mestá. 

 • 1. akcia turistov

  Po slnečnom týždni mala prísť upršaná a chladná sobota. Ako dobre, že sa predpoklady meteorológov pre okolie Prešova nepotvrdili. A tak sa mohli žiaci turisticko - poznávacích krúžkov so svojimi vedúcimi vybrať na Zbojnícky hrad nazývaný aj Soľnohrad. 

  Najprv sme sa prešli jesennou prírodou, potom sme sa posilnili opekanými dobrotami pri ohníku. Žiaci si zahrali hry, ktoré ich naučili mladí skauti počas OŽaZ a nakoniec sme statočne zdolali kopec až k zrúcanine Zbojníckeho hradu. Zhora sa nám naskytol nádherný pohľad na okolie Prešova. Bolo nám spolu fajn a už sa tešíme na ďalšie stretnutia.

  Vedúce krúžkov: PaedDr. J. Šoltésová, Mgr. M. Gombárová

 • Biela pastelka 2018

  Adela Vinczeová, ambasádorka Bielej pastelky 2018: „Nevidím to až tak čierno. Vďaka vám!“

   

  Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska od roku 2002. Stala sa symbolom sveta nevidiacich. Aj biele, teda zdanlivo neviditeľné línie sa na farebnom papieri stávajú zreteľnými. A práve tak aj problémy nevidiacich a slabozrakých ľudí možno po vytvorení vhodných podmienok poľahky riešiť.

  V škole nás budete môcť stretnúť 21. septembra pred zborovňou školy. Spoznáte nás podľa bielych tričiek s logom akcie a pokladničky.

  Májovkári, svojím príspevkom pomôžete pri kúpe pomôcok pre nevidiacich a slabozrakých.

  Za akúkoľvek prejavenú podporu vám ďakujeme!

  Žiacky parlament

 •  

  ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

 • Úradné hodiny počas školských prázdnin

  02. až 06. júla 2018                      8,00-12,00h

  20. až 31. augusta 2018            8,00-12,00h

strana: