O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia
 •  

  ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

 • Hodiny biológie inak

  V tomto školskom roku sme si niektoré hodiny biológie spestrili a zrealizovali neobvyklým a zaujímavým spôsobom. V jednotlivých triedach a ročníkoch sa uskutočnili prednášky s odborníkmi z praxe, a to: Zelení strážcovia lesa pre 5. ročník,  Slovenský opál – svetový unikát pre 8. ročník, Uhádni, kto som – pobytové znaky pre 6. ročník.  Prednášky nás obohatili o nové informácie, boli zamerané aj na predstavy, city a fantáziu žiakov. Sme hrdí na živú a neživú prírodu Slovenska.

  Ďakujeme ŠOPSR a Slovenským opálovým baniam.

  V tejto spolupráci budeme určite i naďalej pokračovať

 • Súťaž Talent základných škôl regiónu Šariš

  V piatok 16. februára 2018 sa žiaci našej školy prvýkrát zapojili do súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš. Táto netradičná súťaž je určená pre žiakov 6.-9. ročníka. Zameraná je na logické myslenie, matematiku a verbálne myslenie. V školskom kole sa zúčastnilo 27 žiakov. Najviac bodov získala Sára Vojtekova zo 6. B triedy, ktorá postúpila do finále. Rovnaký počet bodov dosiahli Martin Kóša 8. A, Diana Dopiriaková 8. A, Martin Žarnay 7. C a Natália Michalčinová 9. B. Keďže do finálového kola mohli postúpiť len dvaja žiaci, žrebovaním sa druhou postupujúcou stala Natália Michalčinová z 9. B triedy. Víťazi školského kola sa 8. marca 2018 zúčastnia finále v zasadačke MsÚ v Prešove. Záštitu nad finálovým kolom prevzala primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová. Zástupcom našej školy držíme palce!

 • Aktivita ŠKD - Zdravé zúbky

  V mesiaci február žiaci 6. oddelenia ŠKD s vychovávateľkou A. Michaličkovou pripravili pre spolužiakov ŠKD hravé posedenie na tému Zdravé zúbky. V pesničkách, prezentácii a kvíze si overili a rozšírili vedomosti o ústnej hygiene, o potrebe návštevy zubného lekára a zdravom spôsobe života.

  Mgr.Alena Michaličková, ŠKD

   

 • Akcia ŠKD

  Deti 1.a 2.oddelenia ŠKD sa zapojili do zberu plastových vrchnákov a tým pomohli malému Alexkovi absolvovať rehabilitáciu a postaviť sa na vlastné nôžky.

  Všetkým patrí poďakovanie!

 • Beseda s autorkou detskej knihy

  Dňa 14.2.2018 sa uskutočnila na našej škole beseda s mladou talentovanou autorkou detskej knihy Bc. Katarínou Senajovou s názvom Mágia splnu. Autorka knihy je poslucháčkou 4. ročníka Fakulty humanitných a prírodných vied v Prešove. Besedy sa zúčastnili žiaci krúžku Knihomoľ a žiaci ŠKD s pani vychovávateľkou Kristínou Žižkovou. Deťom sa beseda veľmi páčila. Autorku zasypali rôznymi zaujímavými otázkami. Na zvedavé otázky im trpezlivo odpovedala. Dva výtlačky darovala aj s autogramom do knižnice našej školy. Spomenula tiež rozpísané pokračovanie knihy a čo to z jej obsahu. Už teraz sa všetci tešíme na jej vydanie.

  Mgr. Stanislava Kuriľáková

 • ZÚ - Výtvarná tvorivosť

  Výtvarníci na Májovke veľmi usilovne pracujú. Pripravili si čiapky aj rukavice, korčule si nabrúsili a tešia sa na pani zimu. 

  PaedDr. Marta Turóciová

 • LEGOstavby

  Práca so stavebnicou LEGO deti z 9. oddelenia veľmi baví. Každý deň postavia niečo nové. Výsledkom sú zaujímavé stavby.

  Mgr. Alena Drabová

 • Výsledky školy T5
 • Karneval v ŠKD

  Dňa 19.1.2018  sa počas fašiangovej sezóny uskutočnil na našej škole karneval pre deti v ŠKD. Na karnevale všetkých prítomných "šašov, pirátov, indiánov, princezné ..." zabával Šašo Jašo so svojimi pomocníkmi.

  Deti si v karnevalom rytme zatancovali, zasúťažili a nakoniec ich čakala aj sladká odmena, ktorú im pripravili pani vychovávateľky.

  Už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie v roku 2019, alebo aj  skôr ...?

 • KOMPARO
 • Škola v médiách

  TASR

  Poznávame Prešov prostredníctvom matematiky a informatiky

  http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/poznavame-presov-prostrednictvom-mate/39512-clanok.html

   

  PIS.sk: Prešovský Informačný Server

   

  Poznávame Prešov a jeho okolie prostredníctvom matematiky a informatiky ...

  http://pis.sk/clanok/16960/poznavame_presov_a_jeho_okolie_prostrednictvom_matematiky_a_informatiky_---.html

 • DFS Snežienka - vianočný program

  V stredu 13.12.2017 deti z DFS Snežienka potešili seniorov na Vianočnom programe v PKO Čiernom orli vianočným pásmom kolied a vinšov.

  Program bol súčasťou projektu „Mladší starším“ a naopak“, ktorý v Prešove pod záštitou MsÚ funguje už deviaty rok a v rámci ktorého žiaci so seniormi organizujú rôzne spoločné aktivity. Vianočný program bol jednou z nich.

 • Otvorené školské majstrovstvá v plávaní – 20.12.2017 v Prešove

  Opäť prešiel rok a my sa stretávame na školskom bazéne, aby sme v tomto predvianočnom čase usporiadali otvorené Majstrovstvá školy v plávaní. Pozvali sme na nich žiakov zo ZŠ Konštantínova Stropkov. Chýbali nám súťažiaci zo ZŠ Wolkerova z Bardejova. Ospravedlnili sa za neúčasť, keďže už dlhšiu dobu nemôžu trénovať, pretože majú bazén v rekonštrukcii. Atmosféra bola úžasná a každý sa snažil vybojovať si dobré umiestnenie. My sme sa tešili zo 41 medailí – z toho 13 zlatých, 13 strieborných a 15 bronzových.

  Naši najlepší plavci

  1.stupeň: Lukáčová Timea, Mičková Eliška, Knapová Alexandra, Krajňák Matej, Halás Martin, Dankovič Daniel

  2.stupeň: Horváth Martin,  Krajňáková Kristína, Mrázová Petra, Foriš Samuel, Petričko Igor, Repková Júlia.

 • Akcia turistov

  V sobotu 16.12.2017 žiaci turistického a novinárskeho krúžku so svojimi vedúcimi vymenili sychravú šeď mesta za pokojné snehobiele Tatry. Naším cieľom bol Starý Smokovec.

  Ozubenou lanovkou sme sa vyviezli na Hrebienok. Pre mladšie deti to bol zážitok, lebo sa v nej viezli prvý raz. Na Hrebienku sme navštívili Tatranský ľadový dóm, kde sme obdivovali studené kráľovstvo slovenských a španielskych majstrov - sochárov.

  Našu zdatnosť sme si preverili turistickou prechádzkou nádhernou zasneženou prírodou. Pomaly sme došli k Rainerovej útulni. Tohto roku sme mali šťastie aj na pána Petra Petrasa, ikonu Tatier. Keďže sa blížil čas odchodu nášho vlaku, presunuli sme sa na železničnú stanicu a rozlúčili sme sa s našimi veľhorami. O rok zase dovidenia. 

 • Beseda o fajčení

  6. decembra, práve na Mikuláša, k nám zavítala p. Haľková z RÚVZ, aby sa s našimi siedmakmi porozprávala o škodlivosti fajčenia. Žiaci si vypočuli informácie, o ktorých už niečo vedia, ale aj také, o ktorých možno viacerí z nich ešte nevedeli. Tí, ktorí mali záujem, si dali urobiť test na prítomnosť CO v pľúcach. Mnohí boli nemilo prekvapení výsledkom testu, ktorý poukázal na vysoký obsah, čo je v ich veku nebezpečné.

  Veríme, že po tejto besede si žiaci uvedomia, ako nepriaznivo pôsobí fajčenie na ich organizmus.

 • Školské kolo Pytagoriády

  Dňa 13.12.2017 sa žiaci 3. - 5.ročníka zúčastnili školského kola Pytagoriády. Medzi úspešných riešiteľov štvrtého ročníka patria: Natália Gutisová – 24 bodov (IV.D),  Viliam Tóth - 22 bodov (IV.D), Martin Nečej - 22 bodov (IV.D), Vanessa Fähndrich - 21 bodov (IV.C), Nikolas Lipták – 21 bodov (IV.C), Sofia Balážová – 21 bodov (IV.B), Romana Gállová – 20 bodov (IV.B), Michaela Sýkorová – 20 bodov (IV.A), Šimon Hrubčo – 20 bodov (IV.A), Juraj Vargoško – 19 bodov (IV.C), Sofia Anna Kmecová – 18 bodov (IV.D), Matej Krajňák – 17 bodov (IV.A), Barbora Matľáková – 17 bodov (IV.B), Nikolas Cicoň – 17 bodov (IV.A).

  V piatom ročníku sú úspešní: Oliver Stoják – 24 bodov (IV.B), Alex Kanderka  - 18 bodov (IV.A), Marek Ištok – 18 bodov (IV.A). 

  14.12.2017 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády pre 6. – 8. ročník. Súťaže sa zúčastnilo 30 žiakov. Úspešnými riešiteľmi zo 6. ročníka sú Júlia Berežňákova zo 6. B (17 bodov) a Sára Vojteková zo 6. B (17 bodov) triedy. Zo 7. ročníka úšpešnými riešiteľmi sú Marko Hegeduš zo 7. C (14 bodov) a Michal Žarnay zo 7.C triedy (13 bodov). Za 8. ročníka Dušan Minárik z 8.A (20 bodov), Matin Kóša  8.A (19 bodov), Peter Vrublovský 8.B (15 bodov) a Diana Dopiriaková z 8.A triedy (13 bodov). Úspešným riešiteľom blahoželáme.

 • Mikuláš v ŠKD

  Do školského klubu prišiel Mikuláš a priviedol si aj pomocníkov. V rukách namiesto sladkostí držal knihu a čítal spolu s deťmi krásne básničky. Bolo to veselé popoludnie a Mikuláš sľúbil deťom, že príde aj o rok.

  Mgr. Z. Gorylová , M. Greplová 

 • Kytička domovine

  1. decembra sa konala súťaž v speve ľudových piesní pod záštitou Matice slovenskej. Našu školu reprezentovala Soňa Midlárová, žiačka 9.C triedy. Spev druhej kategórie mal vysokú až profesionálnu úroveň. Soňa bola ocenená porotou za kultivovaný spevácky prejav.
  Mgr. Jana Ďurašová

 • Vianočné nakupovanie

  Dňa 6.12.2017 (streda), na sv. Mikuláša, sme si na matematike vyskúšali vianočné nakupovanie. Na začiatku hodiny nás pani učiteľka rozdelila do 4 skupín. Z predvianočných letákov sme vystrihovali darčeky (aj s cenou), ktoré  by sme nakúpili blízkym pod stromček. Nakúpené darčeky sme nalepili na výkres, kde sme ich rozdelili podľa adresáta.

  Nakupovali sme darčeky pre mamku, ocka, brata, sestru a ďalších príbuzných, ktorých chceme obdarovať. Náš limit bol 40€. Našou úlohou bolo minúť čo najviac, najlepšie celú sumu. Potom sme spočítali sumu za nákup a zistili sme, koľko sa nám zvýšilo. Jednej skupine sa podarilo minúť presne stanovenú sumu. Takto sme si precvičili počítanie s desatinnými číslami, ktoré teraz preberáme.  Hodina sa nám veľmi páčila.

  Na Vianoce sme pripravení!

  Michaela Vertaľová a Júlia Berežňáková z 6.B

strana: