O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia

Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Oprava rozvodov vody a odpadu v telocvični 3 227.70 s DPH 01.12.2017 07.12.2017 20.12.2017
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Drobné stavebné práce pri údržbe v objekte školy 21 756,71 s DPH 29.11.2017 07.12.2017 29.12.2017
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Workout ihrisko Prešov 24 772.51 bez DPH 05.10.2017 11.10.2017 16.11.2017 05.10.2017 Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Verejné obstarávanie k zákazke:Oprava dlažieb, chodieb, schodiska a oprava povrchov stien 70 163.56 s DPH 09.05.2016 23.05.2016 15.08.2016 Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 14/2015 Verejné obstarávanie zákazky „ Dodávka a inštalácia prietokových ohrievačov“. 4 531,69 s DPH 10.11.2015 18.11.2015 do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 13/2015 Verejné obstarávanie zákazky „ Oprava vnútorných chodieb a schodov “. V súlade s § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), Vás touto cestou vyzývame k predloženiu ponuky na predmet zákazky „ Oprava vnútorných chodieb a schodov “. Lehota a miesto na predloženie ponuky: najneskôr do 16.11.2015 do 13.00 hod. osobne alebo poštou na adresu uvedenú vo Výzve na predloženie ponuky uvedenej v súbore „Komplet_VyzvaVnutChodbySchody“. Verejný obstarávateľ odporúča vykonať prehliadku miesta zhotovenia predmetu zákazky. Miesto a termín prehliadky: 11.11.2015 v čase od 8.00 do 12.00 na adrese uvedenej v cit. Výzve na predloženie ponuky. Formuláre potrebné k vypracovaniu ponuky, v elektronickej editovateľnej ponuke vo formátoch Word a Excel, citované vo výzve na predloženie ponuky, budú poskytnuté záujemcom v elektronickej podobe pri prehliadke miesta zhotovenia stavebných prác alebo e-mailom bezodkladne po ich vyžiadaní na adrese „majovka@zsmajovenampo.edu.sk“. V žiadosti je potrebné uviesť názov predmetu zákazky a e-mailovú adresu na ktorú majú byť dokumenty odoslané. Žiadosť je potrebné doručiť e-mailom na citovanú adresu najneskôr do 10.11.2015 do 12.00 hod. 10 704.80 s DPH 09.11.2015 16.11.2015 do 30 dní od nadobudnuti účinnosti zmluvy Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 12/2015 Verejné obstarávanie zákazky „Oprava rozvodu vody.“. V súlade s § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), Vás touto cestou vyzývame k predloženiu ponuky na predmet zákazky „Oprava rozvodu vody.“. Lehota a miesto na predloženie ponuky: najneskôr do 16.11.2015 do 13.00 hod. osobne alebo poštou na adresu uvedenú vo Výzve na predloženie ponuky uvedenej v súbore „Komplet_VyzvaRozvodyVody“. Verejný obstarávateľ odporúča vykonať prehliadku miesta zhotovenia predmetu zákazky. Miesto a termín prehliadky: 11.11.2015 v čase od 8.00 do 12.00 na adrese uvedenej v cit. Výzve na predloženie ponuky. Formuláre potrebné k vypracovaniu ponuky, v elektronickej editovateľnej ponuke vo formátoch Word a Excel, citované vo výzve na predloženie ponuky, budú poskytnuté záujemcom v elektronickej podobe pri prehliadke miesta zhotovenia stavebných prác alebo e-mailom bezodkladne po ich vyžiadaní na adrese „majovka@zsmajovenampo.edu.sk“. V žiadosti je potrebné uviesť názov predmetu zákazky a e-mailovú adresu na ktorú majú byť dokumenty odoslané. Žiadosť je potrebné doručiť e-mailom na citovanú adresu najneskôr do 10.11.2015 do 12.00 hod. 2 047.52 s DPH 09.11.2015 16.11.2015 do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 11/2015 Verejné obstarávanie zákazky „Oprava chodníkov, schodov, svahovanie terénu, zhotovenie prístreškov z lexanu“. V súlade s § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), Vás touto cestou vyzývame k predloženiu ponuky na predmet zákazky „Oprava chodníkov, schodov, svahovanie terénu, zhotovenie prístreškov z lexanu“. Lehota a miesto na predloženie ponuky: najneskôr do 06.11.2015 do 13.00 hod. osobne alebo poštou na adresu uvedenú vo Výzve na predloženie ponuky uvedenej v súbore „D01_VyzvaSPVonkajsiePriestory“. Verejný obstarávateľ odporúča vykonať prehliadku miesta zhotovenia predmetu zákazky. Miesto a termín prehliadky: 02.11.2015 v čase od 8.00 do 12.00 na adrese uvedenej v cit. Výzve na predloženie ponuky. Opis a technické špecifikácie predmetu zákazky, zmluvné podmienky jeho dodania ako aj ďalšie informácie potrebné k vypracovaniu ponuky a jej predloženiu sú uvedené vo výzve na predloženie ponuky a v jej prílohách v dokumente „VyzvaKomplet_VonkSchodyChodniky.pdf“. Formuláre potrebné k vypracovaniu ponuky, v elektronickej editovateľnej ponuke vo formátoch Word a Excel, citované vo výzve na predloženie ponuky, budú poskytnuté záujemcom v elektronickej podobe pri prehliadke miesta zhotovenia stavebných prác alebo e-mailom bezodkladne po ich vyžiadaní na adrese „majovka@zsmajovenampo.edu.sk“. V žiadosti je potrebné uviesť názov predmetu zákazky a e-mailovú adresu na ktorú majú byť dokumenty odoslané. Žiadosť je potrebné doručiť e-mailom na citovanú adresu najneskôr do 02.11.2015 do 12.00 hod. 24 800,00 s DPH 29.10.2015 06.11.2015 do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 1/2014 Nákup školského nábytku 3 900.00 s DPH 24.02.2014 27.02.2014 31.03.2014 Zákazka zrušená
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ŠJ 1 Nákup mäsa a mäsových výrobkov v období od 1.1.2014 do 31.12.2014 pre Školskú jedáleň s DPH 20.12.2013 31.12.2014 31.12.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ŠJ 5 Nákup hydiny a hydinových výrobkov v období od 1.1.2014 do 31.12.2014 pre Školskú jedáleň s DPH 20.12.2013 31.12.2014 31.12.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ŠJ 4 Nákup základných potravín ( múka, cukor, strukoviny a iné) v období od 1.1.2014 do 31.12.2014 pre Školskú jedáleň s DPH 20.12.2013 31.12.2014 31.12.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ŠJ 3 Nákup mlieka a mliečnych výrobkov pre obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 pre Školskú jedáleň s DPH 20.12.2013 31.12.2014 31.12.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ŠJ 2 Nákup ovocia, zeleniny, zemiakov, sterilizovnej zeleniny a ovocia a mrazenej zeleniny a ovocia od 1.1.2014 do 31.12.2014 pre Školskú jedáleň s DPH 20.12.2013 31.12.2014 31.12.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 15/2013 Kúpa dlaždíc 6 750.00 s DPH 12.12.2013 18.12.2013 31.12.2013 19.12.2013 Janstav - združenie Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 14/2013 Výmena filtrov na bazéne 15 600.00 s DPH 11.12.2013 16.12.2013 31.12.2013 17.12.2013 LEaGU - Ing. Vladimír Lengyel Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 13/2013 Nákup tonerov 3 000.00 s DPH 09.12.2013 13.12.2013 31.12.2013 19.12.2013 D-BAND servis, spol. s r.o. Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 12/2013 Kúpa dataprojektorov 900,00 s DPH 05.12.2013 13.12.2013 31.12.2013 16.12.2013 D-BAND servis, spol. s r.o. Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 11/2013 Nákup kancelárskeho nábytku 7 700.00 s DPH 03.12.2013 09.12.2013 31.12.2013 11.12.2013 TRUDON s.r.o. Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 10/2013 Vybavenie bazénových šatní 7 200.00 s DPH 02.12.2013 06.12.2013 31.12.2013 09.12.2013 MY DVA Slovakia, s.r.o. Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
<< | 1 | 2 | >> zobrazené záznamy: 1-20/29