O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia
Aktuálne projekty Projekty z minulých šk. rokov

Projekty

Projekty z minulých šk. rokov

Názov projektu Získaná hodnota
1. Zvyšovanie kvality vzdelávania v ZŠ s využitím elektronického testovania  
2. Jednota pre školákov lopty
3. Profesijný a kariérový rast pedagogických ztamestnancov notebooky
4. Projekt finančného vzdelávania Moja família prístup k aplikácii
5. Starší mladším a naopak spolupráca s DS Družba
6. Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ dataprojektory, notebooky
7. Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky dataprojektory, notebooky
8. Ďalšie vzdelávanie učiteľov v cudzom jazyku dataprojektory, notebooky
9. Kľúč k šarišským pokladom 250€
10. Vianočná ikebana 50€
11. Enviroprojekt 2009 - Májový raj - náučný chodník 2 460Sk
12. Spevom i tancom za hranice - Hľadajme čo nás spája 15 000Sk
13. Preplávaj sa k zdraviu 1 200Sk
14. Bezpečná škola metodický materiál
15. Športové triedy 4 315Sk
16. Jazykové laboratórium 350 000Sk
17. Infovek 50 000Sk