O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia

Aktivity mesiaca

Šk. rok 2017/2018

Jún

 

01. 06. 2018 MDD –  Borkut – 1. ročník

                                        Deň otvorených dverí na letisku Prešov - 2. ročník a 5.- 9. ročník.
                                        športové podujatie „Nájdi svoj šport“ na ZŠ Sibírska Prešov - 3. ročník

04. 06. – 08. 06. 2018 a 11.06. – 15. 06. 2018 - Škola v prírode - žiakov 4. ročník

07. 06. 2018 - literárna exkurzia v Literárnej kaviarni Viola - 2. C

13. 06. 2018 - KK v atletike

18. 06. 2018 - Dopravná výchova – 4. B, 3. A, 3. B

18. 06. 2018 - súťaž HMZ II - SČK

19. 06. 2018 - Dopravná výchova – 4. A, 4. C

20. 06. 2018 - Dopravná výchova – 3. C, 3. D a 4.D

20. 06. 2018 - literárna exkurzia v Literárnej kaviarni Viola - 1. C

21. 06. 2018 - teoretická časť Ochrany života a zdravia pre žiakov II. stupňa v rozsahu 5 hodín

22. 06. 2018 - Hry v prírode na I. stupni  (v rozsahu 4 VH) a praktická časť Ochrany života a zdravia na II. stupni (v rozsahu 5 VH).

22. 06. 2018 - projekt Beh olympijského dňa

25. -28. 06. 2018 - exkurzia - Solivar - 4. B a 4. D

25. -28. 06. 2018 - exkurzia – Historické centrum Prešova - 4. B a 4. D 

27. 06. 2018 - exkurzia – Historické centrum Prešova - 2. A a 2. B

28. 06. 2018 o 11. 00 h - rozlúčka so žiakmi 9. ročníka

29. 06. 2018 o 8.00 h - Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018

jún 2018 - environmentálna exkurzia v Eko parku Holá hora - 1. C

Školské výlety

 

Trieda

Dátum

Kde

S kým

2. A, B, C, D

12.06.2018

Starý Smokovec- Hriebienok

Jurišinová, Kuriľáková, Harbaľová, Turóciová

1. B,C,D,E

14.06.2018

Spišský hrad

Tarasovičová, Matejová, Tureková, Skladaná

1. A

14.06.2018

Spišská Nová Ves, ZOO

Homolová, Gorylová

6. A, 6. B

18.06.2018

Čierny Balog - Vydrovo

Kecerová, Lichvár

3. A, B

21.06.2018

Bardejov, Bar. Kúpele

Briešťanská, Kaščáková

3. C, D

22.06.2018

Bardejov, Bar. Kúpele

Mojdisová, Kasenčáková

5. A, B

25.06.2018

Pieniny

Cabanová, Rovňáková, Kolcunová

6.C

26.06.2018

Kapušiansky hrad

Lašáková

7.A

27.06.2018

Zlatá baňa

Kolcunová

 

 

                                       

Máj

 

02. 05. 2018 - účasť žiakov na  súdnom pojednávaní, 1.- 4. vyučovacia hodina - 8. B a 8. C

 

03. 05. 2018 - 8.00 – 12.00 h - exkurzia v Steel Parku – kreatívna fabrika - Košice - 4. B a 4. D

 

04. 05. 2018 - 9.00 – 13.00 h - exkurzia z chémie na Dni otvorených dverí – Hasičská stanica - 7. ročník

 

07. 05. 2018 -  prednáška „Čas premien“ - 5. a 6. vyučovacia hodina -  7. ročník

 

09. 05. 2018 - 8.00 – 11.30 h - exkurzia v Literárnej kaviarni Viola a Caraffovej väznici - 4. A a 4.C

 

11. 05. 2018  - medzinárodné meranie TALIS

 

11. 05. 2018 - finálové kolo súťaže „Nie drogám“

 

14. 05. 2018 - 8.00 – 10.30 - exkurzia v CEPT centre UNIPO z predmetu Technika - 8. C

 

14. 05. a 17. 05. 2018 - účasť žiakov 9. ročníka na prijímacích konaniach

 

15. 05. 2018 - Olympiáda v ANJ pre I. stupeň - 1. a 2. vyučovacia hodina 

 

16. 05. 2018 - 8.30 – 11.30 h - exkurzia do Caraffovej väznice - 1.A a 1.C 

 

17. 05. 2018 o 14.00 h - projekt Starší mladším a naopak – vystúpenie DFS Snežienka  pri príležitosti Dňa matiek v PKO.

      

21. 05. 2018  - Svetový deň mlieka – školský projekt

 

22. 05. 2018  - Fyzikálna olympiáda, kategória G - 7. A 

 

22. 05. 2018 o 16.30 h  - kultúrny program „Májovka mamám“, v kultúrnej miestnosti školy

 

22. 05. 2018 - 10.00 – 13.30 h - divadelné predstavenie – Nikola Šuhaj - 7.- 9. ročník

 

23. 05. 2018 - 8.30 – 11.30 h - exkurzia do historického centra Prešova -  2.C a 2.D 

 

25. 05. 2018 - projekt „Milujem svoje mesto“ – akcia ku Dňu Zeme

 

25. 05. 2018 - exkurzia do Technického múzea v Košiciach - 9. ročník

 

26.05.2018  - Športový deň s Májovkou – Spolu to dokážeme    

             

30. 05. 2018  - Deň finančnej gramotnosti – Realizácia kurzu zameraného na finančnú gramotnosť pre 1.- 4. ročník v rozsahu 4 hodín a pre 5. - 9. ročník v rozsahu 5 hodín

 

máj 2018 - súťaž „Hliadka mladých zdravotníkov“

 

máj 2018 - regionálne kole súťaže „Botanikiáda“

 

máj 2018 - exkurzia do Múzea ľudových hudobných nástrojov – Brutovce - členovia DFS Snežienka 

 

 

 

                                                          

 

Apríl

 

06. 04. 2018 - akcia školy k Svetovému dňu zdravia – 5 minútové cvičenie podľa pokynov v školskom rozhlase na 2. vyučovacej hodine

 

10. 04. 2018 - exkurzia Osvienčim - Krakov - 9. ročník  

 

11. 04. 2018 - návšteva knižnice P. O. Hviezdoslava – 1.B

 

13. 04. 2018 - kvíz o Veľkej Británii - pre žiakov II. stupňa, 1. vyučovacia hodina 

 

13. 04. 2018súdne pojednávanie na okresnom súde v Prešove - 8.A a 8.D

 

17. 04. 2018OK Matemetickej olympiády - 6., 7., 8. ročník

 

19. 04. 2018Zábavná angličtina  

 

19.  04. 2018 - výchovný koncert v kine Scala - Magický svet tanca - pre I. stupeň

 

20. 04. 2018 - divadelné predstavenie v ANJ - Hrdinovia - 6. -9. ročník, 1. - 3. vyučovacia hodina 

 

25. 04. 2018 Biologická olympiáda kat. D

 

25. 04. 2018interaktívna rozprávka v literárnej kaviarni Viola - 1. E

 

30. 04. 2018 planetárium a hvezdáreň  -  2. A, 2.C, 2.D 

 

apríl 2018 - beseda o významných udalostiach na Slovensku - 8. a 9. ročník

 

apríl 2018 - projekt Botanikiáda - 5. ročník

 

apríl 2018projekt ku Dňu Zeme – upratovanie podľa rozpisu, kvízy, prednášky, diskusie, filmy pre žiakov na hodinách BIO, GEO

 

 

Akcia CVČ

 

24. 04. 2018 - Otvorené majstrovstvá v plávaní – Stropkov

 

 

 

 

Marec

 

 

06. 03. 2018 -  súťaž Šikovný chlapec- Šikovné dievča v ABC centre voľného času - 4. ročník

 

07. 03. 2018 - súťaž Šikovný chlapec- Šikovné dievča v ABC centre voľného času - 3. ročník

 

08. 03. 2018  - finálové kolo súťaže Talent ZŠ regiónu Prešov na MsÚ Prešov

                                  

08. a 09. 03. 2018 - účasť žiakov a organizácia školy OK vo florbale dievčat

 

11. 03. 2018 - podujatie – Krásy detského folklóru

 

12. 03. 2018 - návšteva knižnice P. O. Hviezdoslava - 1. C 

 

13. 03. 2018 -  Pytagoriáda 4. – 5. ročník

 

14. 03. 2018Pytagoriáda 6. – 8. ročník

 

14. 03. 2018návšteva knižnice P. O. Hviezdoslava - 1. D

   

15. 03. 2018 -  Deň otvorených dverí a Deň školy

 

16. 03. 2018OK fyzikálnej olympiády

 

19. 03. 2018 - Matematický klokan - 1. a 2. ročník (1.-2. vyučovacia hodina), 3. a 4. ročník (3.-4. vyučovacia hodina)

 

20. 03. 2018 - návšteva knižnice P. O. Hviezdoslava - 2.C, 2.D

   

21. 03. 2018 - Celoslovenské Testovanie 9 -2018 – žiaci 9. roč.

 

22. a 23. 03. 2018 - okresé kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 

                      

22. 03. 2018 - návšteva knižnice P. O. Hviezdoslava - 3. roč.

                 

22. 03. 2018Biblická olympiáda - GK NBV  

            

27. 03. 2018 - návšteva knižnice P. O. Hviezdoslava - 1. E 

                  

27. 03. 2018KK Matematickej olympiády - MO 9 v ABC CVČ Prešov

 

28. 03. 2018návšteva knižnice P. O. Hviezdoslava - 4. A,C 

 

marec 2018 - prednáška Slovenské opálové bane pre žiakov 8. A, D triedy

 

marec 2018 - návšteva knižnice P. O. Hviezdoslava - 4. B,D                 

 

Marec -  mesiac knihy - aktivity

 13. 03. 2018Deň čitateľskej gramotnosti

 20. 03. 2018Číta celá Májovka

 21. 03. 2018 – Knihomoľ školy

 28. 03. 2018Najrýchlejší čítač

06.- 07. 03. 2018Tma v očiach, svetlo v srdci - Šoltésová, Palšová, Gombárová

Výstava nových kníh v ŠKD – počas celého mesiaca

S deťmi sa dá dohodnúť – básne Daniela Heviera - Kasenčáková

Breviár slovenských prísloví a porekadiel - Kasenčáková

Milujeme literatúru – čítanie a prezentácia literárnych ukážok - Paľová

Beseda o knihe Mágia splnu – Kuriľáková

Čítame Maxovi - Tureková

"Ema má mamu" čitateľský projekt - Homolová

"Matematické rozprávky" čitateľský projekt - Šoltésová

Starí rodičia čítajú deťom v ŠKD – Komárová

       

 

Február

02.02.2018 (piatok) - polročné prázdniny

 

05. - 09.02.2018 - pobytový LV pre žiakov 7. ročníka

 

06.02.2018 - OK geografickej olympiády

 

08.02.2018 - OK biologickej olympiády  - kat. C / 8., 9. ročník

 

09.02.2018 - environmentálna prednáška s pracovníkmi ŠOPSR - 2. vyučovacia hodina (VI.A+polovica žiakov VI.B), 3. vyučovacia hodina (polovica VI.B+VI.C)

 

13.02.2018 - súťaž vo florbale

 

12.-16.02.2018 - výstava valentíniek

 

14.02.2018 - KK olympiády v anglickom jazyku

 

14.02.2018 - generálna skúška elektronického Testovania 9 / riaditeľské previerky zo SJL a MAT pre žiakov 9. ročníka počas 1. - 4. vyučovacej hodiny

 

15.02.2018 - OK dejepisnej olympiády

     

20.02.2018 - predstavenie v anglickom jazyku Smelý Zajko - 1. stupeň + 5. ročník  o 8.30h

 

22.02.2018 - súťaž vo florbale

 

22.02.2018 - Hviezdoslavov Kubín - 1. stupeň

 

23.02.2018 - Hviezdoslavov Kubín - 2. stupeň - 4. - 6. vyučovacia hodina

 

26.02.2018 – 2.3.2018 - jarné prázdniny

 

 

Január

16. 01. 2018 -  OK olympiády anglického jazyka

17. 01. 2018 - OK volejbal žiačok na ZŠ Šrobárova

 

23. 01. 2018 - prednáška k okresnému kolu dejepisnej olympiády

 

24. 01. 2018 - OK matematickej olympiády Z5, Z9

 

25. 01. 2018 - návšteva Planetária Prešov - IV.B, IV.D na 1. - 4. vyučovacej hodine

 

30. 01. 2018 - oblastné kolo súťaže Šaliansky Maťko

 

 

 

December       

december 2017  - Vianočný program pre rodičov  - 1. C trieda.

 

december 2017 -  filmové predstavenie  - Cinemax - 5. A

 

01.12. 2017 - súťaž v speve – Kytička domovine                              

    

05. 12. 2017 o 8.30 h - dramatizovaná spevohra s názvom: Indiánska rozprávka v kaviarni Viola Prešov 4.C a 4.A

     

06.12.2017 - Mikuláš v škole –   a rozhlasové okienko.

  

06.12.2017 - beseda so zamestnancom RÚVZ Prešov – Fajčenie a meranie CO v pľúcach -  7. ročník, 2. - 3. vyučovacia hodina

   

07.12. 2017 - Vianočná susedská burza spojená s kultúrnym programom v PKO Šváby - 1. A

 

11.12. 2017 o 9.00 h - generálna skúška na vianočné vystúpenie v PKO - Snežienka.

 

13.12.2017 - sviatok Lucie – zachovávanie tradícií – rozhlasové okienko

     

13.12. 2017 o 14.00 h  - vystúpenie súboru Snežienka v PKO.

    

13. 12. 2017   - Pytagoriáda – školské kolo  počas 1. - 2.  vyučovacej hodiny - 3.,4. a 5. ročník

 

14. 12. 2017  - Pytagoriáda – školské kolo  počas 1. - 2.  vyučovacej hodiny - 6.,7. a 8.  ročník 

 

18.12.2017 -  vystúpenie  súboru Snežienka na Mikuláša pre seniorov v DS Opál

     

22.12.2017 8.00 – 8. 15 h - Vianoce - koledy – rozhlasové okienko

 

od 25. 12. 2017 do 05. 01. 2017 - Vianočné prázdniny nástup do školy 08.01.2018.

 

 

Akcia CVČ

 

20. 12. 2017 9.00 – 14.00 h.  Otvorené majstrovstvá v plávaní

 

                       

 

November

 

     03. 11. 2017 o 8,30 h -  účasť žiakov 3.- ročníka na projekte Nájdi svoj šport na ZŠ Sibírska

 

 

    06. 11. 2017 - prednáška na tému Zelení strážcovia lesa  v rámci hodín biológie - 3. vyučovacia hodina 5.A, 4. vyučovacia  hodina 5.C

 

    07. 11. 2017 - školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

       

    do 08. – 10. 11. 2017 - zapojenie sa do medzinárodnej informaticko-internetovej on-line olympiády iBobor v rámci hodín informatiky a informatickej výchovy.

 

    08. 11. 2017 - návšteva Ekoparku Holá hora – Odpadkovo  - 8.A trieda, 2. – 5. vyučovacia hodina

 

    08.11.2017 8.30 h - návšteva Ekoparku Holá hora – O princeznej Lesanke -  2. A trieda.

 

   09. 11. 2017 - generálna skúška Testovanie 5 - 2017 – (Testovanie + nácvik  písomného spôsobu zápisu do OH) počas 1. – 3. vyučovacej hodiny

 

    09. 11. 2017 - účasť žiakov 9. ročníka na DOD GJAR Prešov, 3. – 6. vyučovacia hodina

 

    10. 11. 2017  - zapojenie sa do projektu Hodina deťom – finančná zbierka.

 

    15. 11. 2017 - prednáška o Slovenských opálových baniach, 4. vyučovacia hodina 8.B

 

    15. 11. 2017 - školské kolo Olympiády v anglickom jazyku 5.- 9. roč.

 

    16. 11. 2017 - KOMPARO z SJL a MAT v 9. ročníku počas 1. - 3. vyučovacej hodiny

 

    22. 11. 2017 - Testovanie 5 – 2017 podľa pokynov koordinátorky testovania

 

    20. – 23. 11. 2017 -  náčuvová prax študentov VŠ – 5. C, 6.A, B, C.

 

    28. 11. 2017 - prednáška pre žiakov o dospievaní a hygiene - 1. vyučovacia hodina 4. A,B, 2. vyučovacia hodina 4. C,D

 

    28.11.2017 od 08.00 h - organizácia a účasť žiakov školy na Plaveckej štafete

 

  29. 11. 2017 - prednáška pre žiakov k Medzinárodnému dňu bez fajčenia – meranie CO v pľúcach, 2. - 3. vyučovacia hodina, 7. ročník 

 

    30. 11. 2017 -  Kurz finančnej gramotnosti v 1.- 9. ročníku v rozsahu 4 - 5 vyučovacích hodín

 

    30.11.2017 -  zapojenie sa žiakov I. stupňa do súťaže Všetkovedko

 

    november 2017 - návšteva Planetária Prešov - 2. A, C

 

    november 2017 - realizácia a účasť na okresnom kole v bedmintone družstiev

         

    november 2017 - účasť žiakov 3. a 4. ročníka na súťaži Šikovný chlapec - šikovné dievča

 

    november 2017 - návšteva filmového predstavenia - 3. C,D

 

    november 2017  - školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

 

 

 

Október

03.10.2017 o 10.00 h  - divadelné predstavenie  „Buratino“ pre žiakov 5. ročníka

04.10.2017beseda s členkom Slobody zvierat k Svetovému dňu zvierat – v školskej knižnici

05.10.2017 - účasť žiakov na súťaži  - Cezpoľný beh OK na ZŠ Šmeralova

06.10.2017 - projekt  k Medzinárodnému dňu seniorov – literárne a výtvarné práce žiakov I. stupňa Témy: „Ja a môj dedko, Ja a moja babka, Čo som zažil so starými rodičmi“

11.10.2017 - účasť žiakov na zážitkovom vyučovaní v Eko centre Holá hora - Odpadkovo - 4. A,C   

11. 10. 2017  - v rámci projektu „Starší mladším a naopak“ v mesiaci októbri – mesiac úcty k starším, akcia  v Klube dôchodcov

12.10.2017 - výchovno-vzdelávací projekt ASFK – Workshop pre 2. ročníky ZŠ – Filmový kabinet deťom

23.10.2017 - Medzinárodný deň školských knižníc – Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity

26.10.2017 - dopravná výchova na mobilnom dopravnom ihrisku s mestskou políciou pre žiakov 1. B,D - 1 vyučovacia hodina 

október 2017 -  projekt  Deň zdravej výživy - I. stupeň

október 2017 - beseda pre žiakov 9. ročníka -Sociálno-patologické javy a trestno - právna zodpovednosť mládeže so zástupcom mestskej polície

30. 10. – 31. 10. 2017 (pondelok, utorok) - jesenné prázdniny  

01. 11.štátny sviatok - pracovné voľno,  začiatok vyučovania 02. 11. 2017.

 

September

27.09.2017 - Piknikové čítanie knihomoľov z Májovky – Prešov číta rád

29. 09. 2017 o 10.00 h - beseda v knižnici Slniečko so spisovateľkou – Prešov číta rád