O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia

Sobota 24. 2. 2018

Počet návštev: 3152095

Kontakt

 • Základná škola, Májové námestie 1
  Májové námestie 1, 080 01 Prešov
 • riaditeľka: 051/7701713
  sekretariát: 051/7703128
  jedáleň: 051/7700258
  bazén: 051/7753008

Duálne vzdelávanie - Správna voľba pre budúcnosť našich detí

Duálne vzdelávanie.pdf 

- základné informácie o systéme duálneho vzdelávania

Prešov očami detí

PROJEKTY

Naša škola je zapojená do národného projektu:

„Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“          

http://www.pvodborne.sk/

Ďalšie projekty:

           

 

   

 

Novinky

 •  

  ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

 • V tomto školskom roku sme si niektoré hodiny biológie spestrili a zrealizovali neobvyklým a zaujímavým spôsobom. V jednotlivých triedach a ročníkoch sa uskutočnili prednášky s odborníkmi z praxe, a to: Zelení strážcovia lesa pre 5. ročník, Slovenský opál – svetový unikát pre 8. ročník, Uhádni, kto som – pobytové znaky pre 6. ročník. Prednášky nás obohatili o nové informácie, boli zamerané aj na predstavy, city a fantáziu žiakov. Sme hrdí na živú a neživú prírodu Slovenska.

  Ďakujeme ŠOPSR a Slovenským opálovým baniam.

 • V piatok 16. februára 2018 sa žiaci našej školy prvýkrát zapojili do súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš. Táto netradičná súťaž je určená pre žiakov 6.-9. ročníka. Zameraná je na logické myslenie, matematiku a verbálne myslenie. V školskom kole sa zúčastnilo 27 žiakov. Najviac bodov získala Sára Vojtekova zo 6. B triedy, ktorá postúpila do finále. Rovnaký počet bodov dosiahli Martin Kóša 8. A, Diana Dopiriaková 8. A, Martin Žarnay 7. C a Natália Michalčinová 9. B. Keďže do finálového kola mohli postúpiť len dvaja žiaci, žrebovaním sa druhou postupujúcou stala Natália Michalčinová z 9. B triedy. Víťazi školského kola sa 8. marca 2018 zúčastnia finále v zasadačke MsÚ v Prešove. Záštitu nad finálovým kolom prevzala primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová. Zástupcom našej školy držíme palce!

 • V mesiaci február žiaci 6. oddelenia ŠKD s vychovávateľkou A. Michaličkovou pripravili pre spolužiakov ŠKD hravé posedenie na tému Zdravé zúbky. V pesničkách, prezentácii a kvíze si overili a rozšírili vedomosti o ústnej hygiene, o potrebe návštevy zubného lekára a zdravom spôsobe života.

  Mgr.Alena Michaličková, ŠKD

 • Deti 1.a 2.oddelenia ŠKD sa zapojili do zberu plastových vrchnákov a tým pomohli malému Alexkovi absolvovať rehabilitáciu a postaviť sa na vlastné nôžky.

  Všetkým patrí poďakovanie!

 • Dňa 14.2.2018 sa uskutočnila na našej škole beseda s mladou talentovanou autorkou detskej knihy Bc. Katarínou Senajovou s názvom Mágia splnu. Autorka knihy je poslucháčkou 4. ročníka Fakulty humanitných a prírodných vied v Prešove. Besedy sa zúčastnili žiaci krúžku Knihomoľ a žiaci ŠKD s pani vychovávateľkou Kristínou Žižkovou. Deťom sa beseda veľmi páčila. Autorku zasypali rôznymi zaujímavými otázkami. Na zvedavé otázky im trpezlivo odpovedala. Dva výtlačky darovala aj s autogramom do knižnice našej školy. Spomenula tiež rozpísané pokračovanie knihy a čo to z jej obsahu. Už teraz sa všetci tešíme na jej vydanie.

 • Výtvarníci na Májovke veľmi usilovne pracujú. Pripravili si čiapky aj rukavice, korčule si nabrúsili a tešia sa na pani zimu.

  PaedDr. Marta Turóciová