O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: majovka@zsmajovenampo.edu.sk alebo riaditeľka: 051/7701713, 0917399285 sekretariát: 051/7703128 jedáleň: 051/7700258 bazén: 051/7753008 alebo Kontakt

 
Pozícia:

školský psychológ   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:1.9.2021
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady:
 podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení
neskorších predpisov – príloha č. 10 - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca v kategórii školský psychológ

Požadované doklady:
 žiadosť
 životopis
 súhlas so spracovaním osobných údajov.

Doklady k osobnému pohovoru:
 fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, osvedčenie o prvej, druhej atestácii)
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať odpis z registra trestov)
 potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti

Iné požiadavky:
 práca s PC na užívateľskej úrovni
 ovládanie štátneho jazyka

Pracovné podmienky:
pracovný pomer na dobu určitú – do 31. 08. 2022

Platové podmienky:
v zmysle zákona č. 553/2003Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe je funkčný plat od 1035,50 €/mesačne

Ďalšie informácie:
 žiadosti zasielať do 04. 06. 2021 na email školy:
majovka@zsmajovenampo.edu.sk
 vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor
 

 
Pozícia:

školský špeciálny pedagóg   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:1.9.2021
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady:
 podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení
neskorších predpisov – príloha č. 8 - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii školský špeciálny pedagóg

Požadované doklady:
 žiadosť
 životopis
 súhlas so spracovaním osobných údajov.

Doklady k osobnému pohovoru:
 fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, osvedčenie o prvej, druhej atestácii)
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať odpis z registra trestov)
 potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti

Iné požiadavky:
 práca s PC na užívateľskej úrovni
 ovládanie štátneho jazyka

Pracovné podmienky:
pracovný pomer na dobu určitú – do 31. 08. 2022

Platové podmienky:
v zmysle zákona č. 553/2003Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe je funkčný plat od 1035,50 €/mesačne

Ďalšie informácie:
 žiadosti zasielať do 04. 06. 2021 na email školy:
majovka@zsmajovenampo.edu.sk
 vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor
 

 
Pozícia:

učiteľ prvého stupňa základnej školy + anglický jazyk   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:1.9.2021
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady:
 podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov – príloha č.1 - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ

Požadované doklady:
 žiadosť
 životopis
 súhlas so spracovaním osobných údajov

Doklady k osobnému pohovoru:
 fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, osvedčenie o prvej, druhej atestácii)
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať odpis z registra trestov)
 potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti

Iné požiadavky:
 práca s PC na užívateľskej úrovni
 ovládanie štátneho jazyka

Pracovné podmienky
pracovný pomer na dobu určitú – do 31. 08. 2022, 100% úväzok s možnosťou na dobu neurčitú

Platové podmienky:
v zmysle zákona č. 553/2003Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe je funkčný plat od 970 €/mesačne

Ďalšie informácie:
 žiadosti zasielať do 04. 06. 2021 na email školy:
majovka@zsmajovenampo.edu.sk
 vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor
 

 
Pozícia:

učiteľ druhého stupňa základnej školy aprobácia matematika - chémia    Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:1.9.2021
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady:
 podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov – príloha č.1 - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ

Požadované doklady:
 žiadosť
 životopis
 súhlas so spracovaním osobných údajov

Doklady k osobnému pohovoru:
 fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, osvedčenie o prvej, druhej atestácii)
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať odpis z registra trestov)
 potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti

Iné požiadavky:
 práca s PC na užívateľskej úrovni
 ovládanie štátneho jazyka

Pracovné podmienky
pracovný pomer na dobu určitú – do 31. 08. 2022, 100% úväzok s možnosťou na dobu neurčitú

Platové podmienky:
v zmysle zákona č. 553/2003Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe je funkčný plat od 970 €/mesačne

Ďalšie informácie:
 žiadosti zasielať do 04. 06. 2021 na email školy:
majovka@zsmajovenampo.edu.sk
 vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor
 

 
Pozícia:

učiteľ druhého stupňa základnej školy aprobácia anglický jazyk   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:1.9.2021
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady:
 podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov – príloha č.1 - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ

Požadované doklady:
 žiadosť
 životopis
 súhlas so spracovaním osobných údajov

Doklady k osobnému pohovoru:
 fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, osvedčenie o prvej, druhej atestácii)
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať odpis z registra trestov)
 potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti

Iné požiadavky:
 práca s PC na užívateľskej úrovni
 ovládanie štátneho jazyka

Pracovné podmienky
pracovný pomer na dobu určitú – do 31. 08. 2022, 100% úväzok s možnosťou na dobu neurčitú

Platové podmienky:
v zmysle zákona č. 553/2003Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe je funkčný plat od 970 €/mesačne

Ďalšie informácie:
 žiadosti zasielať do 04. 06. 2021 na email školy:
majovka@zsmajovenampo.edu.sk
 vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor