O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: majovka@zsmajovenampo.edu.sk, alebo riaditeľka: 051/7701713, 0917399285 sekretariát: 051/7703128 jedáleň: 051/7700258 bazén: 051/7753008 alebo Kontakt

 
Pozícia:

učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie    Mám záujem

Úväzok:pracovný pomer na dobu určitú do 31.08.2019 s možnosťou zmeniť na dobu neurčitú
Dátum nástupu:1. septembra 2018
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 učiteľ s aprobáciou matematika a chémia

Požadované doklady:
 žiadosť
 životopis
 súhlas so spracovaním osobných údajov
 motivačný list
 fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, osvedčenie o prvej, druhej atestácii)
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace);
 potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti
 výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

Iné požiadavky:
 ovládanie štátneho jazyka

Platové podmienky:
 v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je funkčný plat od 731,50 €/mesačne

Ďalšie informácie:
 žiadosti zasielať do 17.08.2018 osobne alebo poštou na adresu školy
 vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor
 

 
Pozícia:

plavčík   Mám záujem

Úväzok:pracovný pomer na dobu určitú - do 30.06.2019 s možnosťou zmeny na dobu neurčitú
Dátum nástupu:01.09.2018
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady:
stredoškolské s maturitou, platné osvedčenie plavčíka, platné osvedčenie záchranár

Požadované doklady:
žiadosť
životopis
súhlas so spracovaním osobných údajov

Doklady k osobnému pohovoru:
doklady o vzdelaní, osvedčenie plavčík, osvedčenie záchranár
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace);

Iné požiadavky:
bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
ovládanie štátneho jazyka

Platové podmienky:
hrubý plat od 550€/mesačne

Ďalšie informácie:
žiadosť zasielať do 17.08.2018
vybraní uchádzač budú pozvaní na osobný pohovor
 

 
Pozícia:

školský špeciálny pedagóg   Mám záujem

Úväzok:pracovný pomer na dobu určitú - do 31.08.2019
Dátum nástupu:01.09.2018
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady:
podľa vzhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. y., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov - časť IV. a VI.

Požadované doklady:
 žiadosť
 životopis
 súhlas so spracovaním osobných údajov

Doklady k osobnému pohovoru:
 fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, osvedčenie o prvej, druhej atestácii)
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace);
 potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti
 výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

Iné požiadavky:
 bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
 ovládanie štátneho jazyka

Platové podmienky:
 v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je funkčný plat od 731,50 €/mesačne

Ďalšie informácie:
 žiadosti zasielať do 17.08.2018
 vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor