O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia
 • .

  Školský rok 2018/2019

 • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

  Z dôvodu celoročnej uzávierky

  je možné vyhlásiť alebo prihlásiť obed

  v školskej jedálni len

  do 19.12.2018 (streda) do 14:00 hod.

  Neodhlásený obed je možné

  odobrať do obedára.

 • KOLEDU VÁM NESIEME

  Koncert KOLEDU VÁM NESIEME pod záštitou našej školy, ZŠ Májové námestie, zorganizoval detský folklórny súbor Snežienka v spolupráci s denným stacionárom Svetielko a tanečným klubom DinoDanceClub PKO Šváby. 

  Koncert plný kontrastov, spojenie úplne odlišných životných svetov, a predsa tak blízkych. Spojenie inak nespojiteľného. 

  14.12.2018 bola telocvičňa našej školy zaplnená do posledného miesta.

  Takmer 350 divákov, 4 folklórne telesá, 1 mikulášsky veľvyslanec dobra a viac než 100 účinkujúcich vo veku od 2 do 80 rokov priniesli predzvesť blížiacich sa vianočných sviatkov.

 • DFS na Vianočnom koncerte pre seniorov

  Dňa 12.12. 2018  deti DFS Snežienka vystúpili so svojím vianočným pásmom na Vianočnom koncerte pre seniorov. Podujatie sa konalo v PKO - Čiernom orli a bolo organizované MsÚ a Odborom sociálnych služieb mesta Prešov. Veríme, že sme potešili...

  Mgr. Ďurašová, PaedDr. Homolová, Mgr. Maľarová

 • Súťaž Moje mesto pred 100 rokmi

  13.12.2018 sa konala v Caraffovej väznici a centre Prešova súťaž „Moje mesto pred 100 rokmi“, ktorá sa skladala z troch oblastí: literárnej, výtvarnej a dejepisno - vedomostnej. Družstvo z našej školy v zložení Nina Mária Hanušíková, Sára Vojteková, Laura Brellošová a Martin Kóša, sa zaradilo medzi úspešných riešiteľov tretej, vedomostnej kategórie.

 • Akcia turistov - KOŠICE

  V sobotu 8.12.2018 pokračovali turisti v poznávaní Košíc - teraz v adventnom období v duchu Vianoc. 

  V historickom centre mesta sme navštívili Dóm sv. Alžbety a po 160 schodoch sme vystúpili na Žigmundovu vežu. Tam sme poriadne rozozvučali kostolný zvon.  Zhora sme obdivovali košické námestie a štátne divadlo. Po prehliadke sme sa prešli vianočnými trhmi, v stánkoch sme kúpili drobné, milé suveníry. Žiariaca vianočná výzdoba nás viedla k mestským hradbám a potom až k železničnej stanici. Naša cesta sa skončila podvečer v Prešove.

  Vedúce krúžkov: PaedDr. J. Šoltésová, Mgr. M. Gombárová.

   

 • Všetkovedko

  Aj tohto roku  sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej súťaže Všetkovedko.

  Súťažilo sa v troch samostatných kategóriách:

   

   

   

   

  VŠETKOVEDKO 2 – žiaci 2. ročníka ZŠ

  VŠETKOVEDKO 3 – žiaci 3. ročníka ZŠ

  VŠETKOVEDKO 4 – žiaci 4. ročníka ZŠ

  V deň súťaže dostali žiaci  od učiteľa kód, pomocou ktorého už 21. decembra 2018 na stránke www.vsetkovedko.sk  zistia, ako sa im v súťaži darilo.

  V januári 2018 dostanú všetci súťažiaci diplom a malý darček. Nositeľom titulu Všetkovedko pošleme aj cenu, ktorá im bude pripomínať úspech v súťaži.

 • Zavítal k nám Mikuláš

  Dňa 6. 12. 2018, už zrána, pri príchode žiakov a učiteľov a do školy, bolo cítiť Mikulášsku atmosféru. Po prvom zvonení v každej triede vyzdobená tabuľa oznamovala: „Na Svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa.....“.

  Tradíciu sv. Mikuláša zachovávame i v našej škole. Každoročne sv. Mikuláš obdarí všetkých žiakov školy  malým darčekom.

  Žiacky parlament

 • Olympiáda v Anglickom jazyku

  Dňa 12.11. 2018 sa uskutočnila Olympiáda v Anglickom jazyku pre žiakov 5. – 9. ročníka, na ktorej sa  zúčastnilo 34 žiakov. Žiaci boli rozdelení do troch kategórii:

  Kategória 1A :  6.-7.roč. = 12 žiakov

  Kategória 1B:   8.-9.roč. = 20 žiakov

  Kategória 1C , žiaci , ktorí  žili v zahraničí alebo majú jedného rodiča rodeného angličana = 2 žiačky

  Žiaci si overili svoje vedomosti a jazykové zručnosti. Súťažili v gramatike (grammar), v slovnej zásobe (vocabulary), v čítaní s porozumením (reading),  v posluchu (listening)  a hovoreniu (speaking).

   

  Najlepší postupujú na okresné a krajské kolo.

  BLAHOŽELÁME!

  PRAJEME VEĽA ÚSPECHOV!

  Pani učiteľky: Mgr. Cabanová, PhDr. Rovňáková

 • Steelpark Košice - akcia turistov

  V nedeľu 18.11.2018 si členovia turistických krúžkov zvolili za cieľ svojho poznávania Steelpark v Košiciach. Zážitkovou formou prostredníctvom lektorov sa žiaci dozvedeli o úzkom prepojení prírody s najdôležitejšími výdobytkami a vynálezmi cez 3D projekciu. Na vlastné oči zažili výrobu autíčka, pomocou modelovej situácie obsluhovali vysokú pec, dozvedeli sa o zákonitostiach magnetizmu, zahrali si robotický futbal, vyskúšali aj humanoitného robota NAO. Na 3. poschodí sme riešili hlavolamy, skladali tangramy, zahrali si logické hry.

  Žiaci pochopili, že v prírode všetko so všetkým súvisí. Matematika, fyzika, informatika či chémia sú vedy, ktoré skrývajú mnoho zaujímavých a neprebádaných informácií.

  Vedúce turistických krúžkov: PaedDr. J. Šoltésová, Mgr. M. Gombárová

 • iBobor – informatická súťaž

  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

  Súťaž prebiehala online na internetovej stránke www.ibobor.sk.

  Blahoželáme a všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy.

  Koordinátor súťaže: Mgr. Mojdisová (I.stupeň), Mgr. Palšová (II.stupeň)

 • Hodina deťom 2018

  Dňa 9. novembra 2018 sa na našej škole uskutočnila finančná zbierka pre nadáciu Hodina deťom. Je to  celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúca deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Naša škola prispela krásnou sumou 148,05 €. Ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom, ktorí prispeli a pomohli tak deťom na Slovensku.

  Žiacky parlament

 • „Odpad náš každodenný“

  Každodenný život pre Slovensko znamená aj to, že obyvatelia Slovenska produkujú veľmi  veľa  každodenného odpadu, na  jedného obyvateľa pripadá cca 360 kg za rok...........to a ešte ďalšie zaujímavé odborné informácie sa žiaci 6. a 7. ročníkov našej školy dozvedeli 9.11.2018 na environmentálnej prednáške, ktorú organizuje nezisková organizácia Eviana  v spolupráci s organizáciou - firmou NATUR-PACK.

  Keďže je u nás separácia ešte v nevyzretom štádiu, cieľom prednášky bolo prostredníctvom lektorky environmentálnej výchovy motivovať žiakov  a poučiť ich o možnostiach predchádzania  vzniku odpadov a ako správne separovať odpad.

 • Matica slovenská a ZŠ Májové námestie podpísali Memorandum o spolupráci

  Predseda Matice slovenskej Marián Gešper a riaditeľka ZŠ Májové námestie Dana Štucková dňa  22.10.2018 potvrdili vzájomnú spoluprácu podpisom spoločného memoranda.

  Vzájomne si vymenili podnetné informácie o ďalšej spolupráci, ďalších podujatiach či besedách na posilnenie historického povedomia žiakov.

  Viac sa dočítate tu: http://matica.sk/matica-slovenska-sucastou-dna-skolskych-kniznic/

 • Deti a architektúra - ocenené práce

  Získali sme ocenenia!

  Zapojili sme sa do osvetového projektu Deti a architektúra aj do výtvarnej súťaže na tému „Moja zelená škola“. Výtvarné práce našich žiačok boli odbornou porotou vybrané na ocenenie. Alena Chynoradská získala Špeciálnu cenu poroty a  Sofia Balážová získala Cenu časopisu ARCH.

  Gratulujeme!

  Mgr. Palšová, Mgr. Bodnárová

  Viac o ocenených prácach nájdete na http://www.vydavatelstvoeurostav.sk/ar/pribeh.php

 • Leonardium - jedinečná zážitková výstava

  Výstava inšpiruje deti aj dospelých, dáva návštevníkom príležitosť zoznámiť sa s vynálezmi, umením a vedeckou prácou Leonarda da Vinci hravou a pútavou formou. Aj žiaci 2.A a 2.D mali možnosť pohrať sa s exponátmi: postavili most, digitálne manipulovali a premietali obrazy Mony Lisy, reprodukovali Leonardove výkresy, skúšali mnoho kreatívnych aktivít. Super výstava a super akcia!

 • Vystúpenie pre seniorov na Cemjate

  Dňa 18. októbra 2018 spevácka zložka DFS Snežienka navštívila seniorov na Cemjate, aby ich potešila svojim kultúrnym vystúpením pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Žiaci s p.uč. Ďurašovou uvili kyticu ľudových piesní a hovoreného slova. Seniorom spríjemnili jesenné chvíle, rozveselili a rozospievali ich. Odchádzali spokojní a plní dojmov.

 • Beseda Trestno-právna zodpovednosť

  V mesiaci október sa uskutočnili besedy pre žiakov 8. ročníka s pánom Pavelkom, príslušníkom Mestskej polície na tému trestno-právna zodpovednosť mládeže. V príjemnej atmosfére nám pán policajt porozprával, akých chýb sa dopúšťajú tínedžeri v spojitosti s alkoholom, o krádežiach a o ďalších zaujímavých prípadoch z jeho praxe. Všetci sme pozorne počúvali a dúfam, že my sa takýchto chýb v budúcnosti vyvarujeme.

  Na spestrenie priniesol pán policajt tzv. opilecké okuliare, ktoré simulujú opitosť do 2 promile. Mali sme možnosť vyskúšať si ich.                                                             

  Ďakujeme za príjemne a užitočne strávené chvíle.

  Tamara Berežňáková, 8.B

 • Vystúpenie DFS Snežienka pre seniorov

  Dňa 11. októbra 2018 členovia folklórneho súboru Snežienka vystúpili pre seniorov Denného centra Opál na ich posedení vo Vukove. Spoločným programom tanečnej a speváckej zložky súbor každoročne prispieva k napĺňaniu cieľov projektu Starší mladým a naopak, ktorý je pod záštitou Mestského úradu Prešov. Veríme, že sme potešili.

  Mgr. J. Ďurašová, Mgr. A. Maľarová

 • Výchovný koncert

  Výchovný koncert je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole. Zároveň je zaujímavou formou prevencie.

  Dr. Zembolí je zábavný interaktívny koncert pre I. stupeň plný poučných textov a veselých pesničiek, ktoré sú zamerané na otázky ekológie a zodpovednosti k budúcemu vývoju našej zeme.

  Trinásta komnata je program pre žiakov II. stupňa, ktorý nazerá do sveta dnešnej mladej generácie cez dvere zakázanej trinástej komnaty. Ona je symbolom zla, ktoré oslovuje mladých a ponúka niečo, čo má mladého človeka vytrhnúť z nudnej a šedej reality.

  Žiaci sa na oboch koncertoch bavili, mohli si zaspievať spolu so spevákmi a veríme, že si z koncertu odniesli pozitívne dojmy. Ďakujeme agentúre LETard za vynikajúcu prácu s mládežou.

strana: