O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia
 • Dni zdravej výživy na Májovke

  V mesiaci október si už tradične pripomíname "Svetový deň výživy". My sme si tento deň pripomenuli v piatok 15.10.2021. Počas tohto dňa si žiaci so svojimi triednymi pani učiteľkami vysvetlili význam zdravého stravovania a počas výtvarnej výchovy alebo pracovného vyučovania sme vytvárali krásne práce na túto "zdravú tému". V tomto týždni zdobia náš vestibul. Niektorí žiaci si doma spolu s rodičmi pripravili postavičku či zvieratko z ovocia a zeleniny. Vďaka nim naša škola opäť hýrila úžasnými jesennými farbami a vôňami. Deti nás tiež milo prekvapili zdravými receptami, o ktoré sa s nami podelili a my si ich doma radi vyskúšame.

  Ďakujeme našim žiakom, rodičom a šikovným pani učiteľkám za spoluprácu a nápadité práce a už teraz sa tešíme na budúci školský rok.

  Mgr. A. Skladaná, Mgr. D. Marcinčinová

 • Zbierka ponožiek

  Milí žiaci, rodičia a zamestnanci školy, zima nám pomaličky klope na dvere. Svedčí o tom ranný mráz, ktorý je našim spoločníkom pri ceste do školy. Sú však ľudia, ktorí zimu prežijú na vlastnej koži, pred mrazom sa nemajú kam schovať. Voči týmto ľuďom môžeme zaujať dva postoje – odsúdime ich, veď si za to môžu sami, alebo sa pri nich zastavíme a podáme im pomocnú ruku. Zbierka ponožiek na zimu je práve takýmto zastavením sa. Zbierka bude trvať do konca októbra, zakúpené (nové) ponožky je možné vhodiť do označenej krabice vo vestibule školy. Za vaše zastavenie sa a pomoc Vám ďakujeme.

   

  Mgr. Ján Pčolinský - diakon, učiteľ náboženskej výchovy

 • Svetový deň zvierat v našej škole

  Naša škola už tradične v tento deň  pripravuje a otvára rôzne aktivity na ochranu zvierat, ktorými sa snažíme naplniť poslanie ochrany zvierat. 

  Jednou z aktivít je aj zbierka na pomoc a zlepšenie situácie pre  zvieratá v útulkoch. Počas niekoľkých dní  žiaci nosili krmivá, či iné pochúťky, deky, vankúše, hračky a mnoho iných materiálnych vecí, ktoré poputovali do Karanténnej stanice v Prešove.

  Ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa zapojili do zbierky či už ako jednotlivci z tried alebo celé triedne kolektívy. Môžeme konštatovať, že vaša štedrosť bola úžasná a potešili sa aj samotné zvieratká.

  Zvieratká sú súčasťou našich životov, obohacujú náš život a tešíme na ďalší ročník.

  Poďakovanie patrí aj žiakom z 8.A za výraznú pomoc pri tejto akcii, a to Zuzane P., Alene Ch., Ronaldovi B., Borisovi R.

  Ing. S. Kecerová, PaedDr. D. Bučeková

 • Hurá von.....

  V rámci medzinárodného programu Zelená škola plníme naše ciele ...... Na rôznych predmetoch a v rôznych témach vieme deti kreatívne zapojiť a vybehnúť s nimi von.

  Aj na hodinách výtvarnej výchovy žiaci vybehli von, zapojili sa do výzvy LANDART a spoločne vytvorili krásne umelecké diela s prírodninami.

  Veď posúďte sami. Veríme, že darček za výzvu získame. 

  Mgr. Ľ. Bodnárová, Ing. S. Kecerová a Kolégium Zelenej školy

 • Hroznovanie s Mimom

  Najmenší školáci – prváci z 1.F triedy si v jeden októbrový deň užili so svojím kamarátom mimozemšťanom Mimom HROZNOVÝ DEŇ. Hrozno bolo všade....v bruškách, na tabuli, na laviciach či ukryté v písmenkách e,E. Vďaka nemu sme si hravo zopakovali rátanie a už osvojené písmenká. Dokonca ho bolo cítiť v celej triede a náš Mimo z toho ozelenel. Ochutnali sme rôzne podoby hrozna (hrozienka, vineu, hroznový cukor), strapce hrozna sme aj vymodelovali a spoločne sme z našich portrétov vytvorili triedny strapec, ktorý drží pokope za akýchkoľvek okolností. A ešte sme aj zistili, že hrozno je vlastne oholený egreš.

  Žiaci 1.F a tr. uč. Štvartáková

 • Akcia turistických krúžkov

  Turistické krúžky 6.B a 7.C začali svoju činnosť v sobotu 9.10.2021 vychádzkou na Zbojnícky hrad - Soľnohrad. Autobusom č. 46 sme sa odviezli do Ruskej Novej Vsi a odtiaľ sme pešo stúpali k zrúcaninám hradu. Cestou sme sa zastavili pri informačných tabuliach. Z vrchu kopca sa nám naskytol nádherný pohľad na naše mesto, okolité obce a pozorovali sme aj pestré sfarbenie jesennej prírody.

  Potom šikovní chlapci pripravili oheň, na ktorom sme opekali špekáčiky a klobásky. Mňam, to bola pochúťka! Dobre nasýtení sme si zahrali hry, upratali okolie ohniska a pobrali sme sa na spiatočnú cestu. Už teraz sa tešíme na ďalšiu turistickú akciu.

  Vedúce turist. krúžkov: M. Gombárová a J. Paľová.

 • Biela pastelka

  Májovkári,

  ďakujeme Vám za pomoc a spoluprácu pri celoslovenskej verejnej zbierke Biela pastelka 2021. Aj vďaka Vám sa podarilo v Prešovskom kraji vyzbierať nádhernú sumu 27 549,81€!

  Májovkári  vyzbierali sumu: 28,45€

  ĎAKUJEME!

 • Cezpoľný beh

  V napriek neľahkému obdobiu  sa uskutočnilo okresné kolo súťaže žiakov ZŠ a SŠ v Cezpoľnom behu. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení Viliam Tóth, Patrik Tomáš a Matthias Pavol Luterančík. Prvýkrát súťažili ZŠ spolu so SŠ. V silnej konkurencii medzi piatimi SŠ a šiestimi ZŠ naše družstvo obsadilo celkovo 8. miesto, ale zároveň 3.miesto medzi ZŠ.

  Ďakujeme našim žiakom za úspešnú reprezentáciu školy.

 • Svetový deň zvierat

  Svetový deň zvierat sa oslavuje 4. októbra. Prvýkrát bol oslavovaný v roku 1931 vo Florencii počas stretnutia ekológov. Tento deň bol vybraný, pretože naň pripadá sviatok sv. Františka z Assisi, ktorý bol veľkým milovníkom zvierat a je patrónom zvierat a ekológov. Aj my sme sa na našej škole zapojili do oslavy tohto sviatku. Pozvanie na besedu a aktivity prijala pani Hrešová z Regionálneho centra ochrany prírody v Prešove, ktorá nám veľmi zaujímavými aktivitami priblížila život zvieratiek a dôležitosť ochrany prírody.

  Žiaci II. B, II.D, II.E, III.B, III.E, IV.A a triedne učiteľky

 • 26.9. - Európsky deň jazykov

 • Ocenenie pre ZŠ MÁJOVÉ NÁMESTIE 1, PREŠOV v rámci podujatia Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave

  Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá. To bola téma 15. jubilejnej medzinárodnej konferencie škôl. 9. septembra 2021 ju zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podujatie otvorila štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová.

  V rámci podujatia sa uskutočnilo  slávnostné ocenenie víťazov 16. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc 26. októbra 2020. Pani riaditeľka ZŠ Májové námestie PaedDr. Dana Štucková slávnostne prevzala ocenenie za získané  5. miesto.

  Ocenenie nás veľmi potešilo a naladilo nás pozitívne do ďalšej tvorivej činnosti s knihami.

  školské knihovníčky ZŠ Májové námestie 1, Prešov

 • .

  Školský rok 2020/2021

 • Prednáška o včelách

  Prednáška o včelách

  Tesne pred koncom školského roka sme v 2.E mali prednášku o včelách. Ujo včelár nám priblížil ich život. Ukázal nám úľ i náradie na manipuláciu s včelami. Pútavo a zaujímavo porozprával žiakom o svojej krásnej práci.

  Ďakujeme. 

  PhDr. Zdenka Homolová a žiaci 2.E 

 • Súdny proces v podmienkach triedy

  Súdny proces v podmienkach triedy

  Keďže v tomto školskom roku sme sa nemohli reálne zúčastniť na súdnom pojednávaní a žiaci prišli o nezabudnuteľný zážitok, realizovali sme si vlastné pojednávania u nás v škole.

  Vymysleli sme scenár, rozdelili osoby a obsadenie, pripravili scénu a trestnoprávne konanie so súdnym procesom sa mohlo začať.

  Žiaci si tak zážitkovou formou osvojili vedomosti z trestného práva.

   

  Žiaci 8. roč. a Mgr. M. Urbanová

 • Exkurzia Solivar

  Exkurzia Solivar

  Viete ako sa tiež dá spojiť príjemné s užitočným v týchto horúcich dňoch? 

  1.D si výlet nahradila exkurziou do blízkeho technického múzea Solivar. Počas veľkého okruhu (Gápeľ, Četerne, Františkova Varňa a Sklad soli) sme sa veľa dozvedeli, veľa pýtali a dokonca poriadne schladili. :) 

 • Bublinové čítanie

  Bublinové čítanie

  V tomto školskom roku sme čítali v triede, doma, trošku aj v školskej  knižnici, no a teraz, keď je vonku teplo, čítame aj pod šírym nebom. Zistili sme, čo je bublina a čo všetko v sebe môže ukrývať. Po čítaní sme vyfúkli do vzduchu bublifukové bubliny, ktoré síce praskli, ale to nám radosť nepokazilo...

  Žiaci 4.E a triedna učiteľka Sylvia Kasenčáková

 • Čitateľská súťaž v 1.D

   Čitateľská súťaž v 1.D

  Radosť, kniha, vzdelanie, motivácia aj odmena za snahu "idú ruka v ruke".

 • Pošta pre pani učiteľku

  Pošta pre pani učiteľku

  Na hodine slovenského jazyka sa žiaci 2.A triedy učili písať listy. S pani asistentkou pripravili prekvapenie pre svoju triednu pani učiteľku Mgr. Danku Marcinčinovú. Každý žiak napísal list plný úprimných a láskavých slov. Pani učiteľka bola milo prekvapená a dojatá z toľkého množstva srdečných vyznaní.
   
  Žiaci 2.A triedy a Mgr. Miroslava Horenská

 • Boli u nás hasiči

  Boli u nás hasiči

  V stredu popoludní nás v ŠKD navštívili hasiči. Prišli k nám na novom aute. Bola to hasičská sanitka. Dovolili nám pozrieť sa aj dnu. Ukázali nám čo všetko v nej majú a porozprávali načo sa to používa. Najviac nás však zaujal schodolez, termokamera a šansonov golier, čo sme si aj vyskúšali. Dozvedeli sme sa veľa nového a pánom hasičom sme sa poďakovali krásnymi obrázkami. Ďakujeme hasiči!

  Mgr. Daniela Karahutová 

strana: