O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
 • Mikuláš v ŠKD

  Do školského klubu prišiel Mikuláš a priviedol si aj pomocníkov. V rukách namiesto sladkostí držal knihu a čítal spolu s deťmi krásne básničky. Bolo to veselé popoludnie a Mikuláš sľúbil deťom, že príde aj o rok.

  Mgr. Z. Gorylová , M. Greplová 

 • Kytička domovine

  1. decembra sa konala súťaž v speve ľudových piesní pod záštitou Matice slovenskej. Našu školu reprezentovala Soňa Midlárová, žiačka 9.C triedy. Spev druhej kategórie mal vysokú až profesionálnu úroveň. Soňa bola ocenená porotou za kultivovaný spevácky prejav.
  Mgr. Jana Ďurašová

 • Vianočné nakupovanie

  Dňa 6.12.2017 (streda), na sv. Mikuláša, sme si na matematike vyskúšali vianočné nakupovanie. Na začiatku hodiny nás pani učiteľka rozdelila do 4 skupín. Z predvianočných letákov sme vystrihovali darčeky (aj s cenou), ktoré  by sme nakúpili blízkym pod stromček. Nakúpené darčeky sme nalepili na výkres, kde sme ich rozdelili podľa adresáta.

  Nakupovali sme darčeky pre mamku, ocka, brata, sestru a ďalších príbuzných, ktorých chceme obdarovať. Náš limit bol 40€. Našou úlohou bolo minúť čo najviac, najlepšie celú sumu. Potom sme spočítali sumu za nákup a zistili sme, koľko sa nám zvýšilo. Jednej skupine sa podarilo minúť presne stanovenú sumu. Takto sme si precvičili počítanie s desatinnými číslami, ktoré teraz preberáme.  Hodina sa nám veľmi páčila.

  Na Vianoce sme pripravení!

  Michaela Vertaľová a Júlia Berežňáková z 6.B

 • Indiánska rozprávka

  Dňa 5.12.2017 sa žiaci 4.A a 4.C triedy zúčastnili interaktívnej dramatizovanej rozprávky s názvom Indiánska rozprávka. Mohli sa tak na chvíľu stať hercami, ktorí mali možnosť dotvárať príbeh danej rozprávky. Používali viaceré hudobné nástroje a naučili sa nový indiánsky tanec. V závere si vymysleli svoje nové indiánske mená. 

  Zodpovedné: Šoltisová, Březinová

 • Advent v ŠKD

  Advent je čas, kedy sa máme „stíšiť", konať dobré skutky a tešiť sa na Vianoce. V podvečer Mikuláša sme navštívili detičky v detskom domove, ktoré neprežívajú Vianoce s rodičmi. Zvítanie a potešenie bolo obojstranné, pretože naše deti pripravili program a "domovské" sa nedali zahanbiť. Vianočným vystúpením očarili naše deti. Odovzdali sme im sladkosti, popriali veľa zdravia a lásky.

  Odišli sme s hrejivým pocitom pri srdiečku  a vianočnú atmosféru sme si spríjemnili vianočným punčom na vianočných trhoch.

  Hana, Marta a „naše deti“

   

 • Mikuláš v 1.D

  Mikuláš, Mikuláš, bol som dobrý, čo mi dáš?

  Aj žiaci  v I.D čakali dnes na príchod Mikuláša. Ten najprv poslal škaredého  Čerta, ale keď Čert videl, že v triede nie sú zlé deti, zmenil sa na šibalského Čerta. Zostal s deťmi a zažil deň veselosti, tanca, zábavy. Mikuláš žiakov pochválil a tí mu za odmenu zaspievali mikulášsku pieseň.

  Žiaci I.D a K.Tureková

 • Mikuláš v škole

  Tento rok bol na Májovke naozaj výnimočný Mikuláš. Deti v škole Mikuláša trpezlivo očakávali a prichystali si pre neho aj pekné pesničky a básničky. Bol to nezabudnuteľný deň nie len pre deti, ale aj pre Mikuláša a jeho pomocníkov – Anjelikov a Čertov.

  Žiacky parlament

 • Všetkovedko

  Takmer 21 000 Všetkovedkov sa 30.11.2017 zúčastnilo celoslovenskej súťaže, aby prelúskali všetkovedkovské úlohy a zabojovali o titul Všetkovedko.

  Prvé výsledky sa na stránke www.vsetkovedko.sk objavia už 21.12.2017.

                                                                                   Mgr.Slávka Březinová

 • Beseda o hygiene

  Dňa 28.11.2017 nás navštívila pracovníčka z RÚVZ, aby sa s dievčatami zo 4. ročníka porozprávala o zdravej výžive a hygiene tela. V spoločnom rozhovore sa dievčatá mohli opýtať, čo ich zaujíma. Pani Libová im vysvetlila veci, na ktoré hľadali odpovede. Prednáška bola veľmi poučná. Dievčatá boli spokojné s výkladom a vysvetlením.

  Ďakujeme

 • Stratnutie so seniormi

  Dňa 22.11.2017 sme mali veľmi príjemné stretnutie v rámci projektu Straší mladší a naopak. V DS Opál nás privítali dôchodcovia, ktorí obľubujú čítanie kníh.
  Našu zostavu tvorili pani učiteľka Urbanová, šéfredaktor školského časopisu Májovkár Marek Jenčo a žiaci 6. - 8. ročníka: Vanesa Ředinová, Róbert Skorka, Júlia a Tamara Berežňákové.
  Na čítanie sme si vybrali knihy od legendárneho Julesa Verna, rôzne encyklopédie, romány, ...  
  Naši seniori nám zatlieskali a nezabudli ani na sladkú odmenu, začo im veľmi pekne ďakujeme.
  Ako som v úvode spomenul, tento projekt je vzájomný, čiže už teraz sa tešíme, keď nám prídu prečítať niečo zo svojich obľúbených kníh seniori.

  Marek Jenčo

 • Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

  V súťaži Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice postúpilo 224 škôl z celého Slovenska a naša škola má 15. miesto. Medzi prešovskými školami sme sa umiestnili na 3.mieste.

 • iBOBOR

  Aj v tomto školskom roku si žiaci mohli overiť svoje vedomosti z informatiky a porovnať sa so svojimi rovesníkmi. Zapojili sme sa do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor v počte 103 žiakov.

 • Hodina deťom

  Dňa 10.11.2017 sme mali možnosť zorganizovať zbierku “Hodina deťom“. Táto zbierka pomáha meniť životy detí a mladých ľudí k lepšiemu v tom, čo potrebujú. Bol to úžasný deň, za ktorý chcem poďakovať každému kto prispel peňažným príspevkom a pomohol detičkám, ktoré to naozaj potrebujú. Som rada, že naši májovkári majú veľké a úprimné srdiečka a rozhodli sa pomáhať takýmto deťom.

  Všetkým májovkárom, ktorí prispeli do žltej pokladničky v sume 88,39€, v mene detí Slovenska ĎAKUJEME!!!

  Juliana Jakubková a žiacky parlament

 • Akcia turistov

  Novembrová cesta mladých novinárov a turistov smerovala v sobotu 25.11.2017 na Liptov. Naším cieľom bola Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku.

  Čas v rýchliku sme si krátili rôznymi zábavkami. Po príchode do Ružomberka sme sa zastavili v židovskej synagóge, kde sa práve konal Katarínsky trh. Prezreli sme si bohatú ponuku ľudových remeselníckych výrobkov a kúpili drobné suveníry. 

  V meste sme obdivovali vianočnú výzdobu a pomalým krokom sme sa presunuli ku galérii. Pani sprievodkyňa nás previedla celým objektom a predstavila nám tvorbu slovenského výtvarného umelca. Potom sme sa zastavili pri soche a mauzóleu Andreja Hlinku a urobili pár fotografií na pamiatku. Ved. krúžkov: J. Šoltésová, M. Gombárová, J. Palšová.

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Dňa 15.11.2017 sa uskutočnila Olympiáda v anglickom jazyku pre žiakov 5. – 9. ročníka, na ktorej  sa  zúčastnilo 45 žiakov. Žiaci boli rozdelení do troch kategórii:

  Kategória 1A 5.-7.roč. = 23 žiakov

  Kategória 1B 8.-9.roč. = 19 žiakov

  Kategória 1C , žiaci , ktorí  žili v zahraničí alebo majú jedného rodiča rodeného angličana = 3 žiaci

  Žiaci si overili svoje vedomosti a jazykové zručnosti. Súťažili v gramatike (grammar), v slovnej zásobe (vocabulary), v čítaní s porozumením (reading),  v posluchu (listening)  a hovoreniu (speaking).

  Výsledková listina najúspešnejších :

                                       1.miesto                           2.miesto                                      3.miesto

  Kategória 1A    Boris Březovjak,7.A              Richard Pavliščík,6.A                    Nina Zuščáková,7.A

  Kategória 1B    Dušan Minárik,8.C               Martin Harčarík,8.C                       Peter Vrubľovský, 8.B

  Kategória 1C    Sofia Mavrodieva,9.A           Lucia Bartle, 8.D                           Alexandra Pavlišinová,6.A

  Najlepší postupujú na okresné a krajské kolo.

  BLAHOŽELÁME!

  PRAJEME VEĽA ÚSPECHOV!

  Pani učiteľky: Mgr. Cabanová, PhDr. Rovňáková

 • Beseda s MsP

  Dňa 20. novembra 2017 sme sa zúčastnili besedy s príslušníkmi mestskej polície. Osvojili sme si svoje vedomosti, ale získali sme aj nejaké nové poznatky a odniesli sme si veľa dobrej nálady. Mali sme možnosť vyskúšať si okuliare, ktoré simulujú opitý stav človeka. Chcel by som sa poďakovať pánom policajtom za skvelú hodinu a aj pani učiteľke Urbanovej za to, že nám zorganizovala túto besedu.

  Lukáš Kočerha, IX.A

 • Dopraváčik 2017

  Dňa 13.10.2017 sa uskutočnila celoklubová školská akcia z oblasti dopravnej výchovy pod názvom „Dopraváčik“. Súťažiaci si overili teoretické vedomosti z pravidiel cestnej premávky. Cieľom súťaže bolo zvýšiť u detí záujem o dopravnú výchovu, pretože práve deti patria na cestách k tým najzraniteľnejším.      

  Text a foto:Martina Greplová

 • ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ZO SJL

  Hovorí sa, že slovenčina patrí k najťažším jazykom. Dennodenne sa o tom presviedčame aj na hodinách slovenčiny. Aj keď si materinský jazyk osvojujeme od útleho detstva, zvládnuť spisovnú slovenčinu nie je vôbec jednoduché. Presvedčili sa o tom aj žiaci, ktorí sa 7. novembra 2017 zúčastnili na školskom kole OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY.

  Úvodný test preveril teoretické vedomosti našich olympionikov a schopnosť čítať s porozumením. V druhej časti sa žiaci zahrali na spisovateľov a využili svoju tvorivosť. Veľmi dobre zvládli transformáciu básnického textu na umelecký opis. V poslednej časti boli naši olympionici motivovaní  veršami Jána Smreka a pripravili pre spolužiakov príhovor, v ktorom ich vyzývali, aby sa zúčastnili na jesennom čistení lesov. Ukázalo sa, že táto časť olympiády bola najnáročnejšia. Času na prípravu bolo málo a zodpovednosť a tréma veľká.

  A ako to napokon naši olympionici zvládli?

  1. miesto: Zuzana Tureková z 9. A
  2. miesto: Sofia Mavrovdieva z 9. A
  3. miesto: Diana Dopiriaková, Marek Jenčo z 8. A,

  Víťazom blahoželáme a Zuzke Turekovej prajeme veľa šťastia na okresnom kole OSJL.

 • Beseda s príslušníkmi KRPZ

  V utorok, 7.11.2017 mali všetci šiestaci možnosť, zúčastniť sa besedy s príslušníčkami KRPZ (Krajské riaditeľstvo policajného zboru). Rozprávali sme sa o následkoch kyberšikany. Panie policajtky nám premietli príbeh o Joeovi, ktorý sa odohrával v anglickej škole. Našťastie, tento príbeh neskončil tragicky. Mal šťastný koniec, pretože Joeova mama včas odhalila kyberšikanu.

  Chceli by sme sa v mene všetkých žiakov poďakovať, že si panie policajtky našli čas a prišli medzi nás.  

  Sára Vojteková a Júlia Berežňáková  6.B       

  Dňa 8.11.2017 sme mali prednášku s príslušníkmi KRPZ v Prešove. Pani kapitánka nám rozprávala o šikane všeobecne, ale najmä o kyberšikane na internete. Keď sme počuli všetky tie prípady, čo sa stali deťom približne v našom veku,... určite by sme nechceli byť na ich mieste.
  Ako dôvod, prečo je šikana na internete ,,atraktívnejšia”, nám pani kapitánka ozrejmila: Veľa ľudí si myslí, že na internete bezpečnostné zložky na nich nemajú dosah. Ale veľmi sa mýlia.
  Je jedno, akej sme rasy, etnika, vierovyznania,.... všetci sme ROVNAKÍ a preto nie je dôvod, aby sme niekoho urážali, bili, jednoducho šikanovali.

  Marek Jenčo 8.A                                                 
              

 • Naše prvé športové úspechy

  Aj v tomto školskom roku školské športové súťaže odštartovalo OK v cezpoľnom behu trojčlenných družstiev žiačok a žiakov ZŠ. Dňa 5. 10. 2017 privítala ZŠ Šmeralova priaznivcov behu, ktorí sa snažili byť v cieli medzi prvými. Družstvo chlapcov za našu školu reprezentovali T. Baka, D. Lipka a M. Luterančík, ktorí v silnej konkurencii na trati dlhej 3240 m obsadili krásne 5. miesto. Naše dievčenské trojčlenné družstvo v zastúpení K. Krajňákovej, D. Obcovičovej a L. Sabolovej na trati dlhej 2000 m obsadili úspešne 1. miesto a tým si zabezpečili postup na krajské kolo.

  Stará Ľubovňa organizovala dňa 12. 10. 2017 krajské kolo. Naše dievčatá v tento krásny slnečný deň  na náročnej trati pod Ľubovnianskym hradom si vybehali 8. miesto.

  Srdečne našim žiakom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

strana: