O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia
Neinvestičný Fond Žiak pri ZŠ Májové námestie 1, Prešov Dokumenty na stiahnutie Správa o činnosti 2011 Správa o činnosti 2012 Správa o činnosti 2013 Správa o činnosti 2014 Správa o činnosti 2015 Správa o činnosti 2016 Správa o činnosti 2017

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj náš neinvestičný fond ŽIAK.

Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 %!

Finančné prostriedky budú použité na účely uvedené v štatúte n.f. ŽIAK.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2 % zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Ak  Vás zdaňuje zamestnávateľ,  môžete  potvrdenie o zaplatení dane   a  vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane  poslať v zalepenej obálke, do 25.4.2017,  po dieťati triednemu učiteľovi.

My sa postaráme a  zabezpečíme, aby sa dostali na príslušné daňové úrady do 30.4.2018.

Vážení rodičia, priatelia školy!.doc

Vyhlásenie o preukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane 2017.pdf

 

 

 

 


 

 

Činnosť fondu sledujúc stanovený účel (čl. IV.- štatútu ) spočíva najmä:

v zabezpečovaní a združovaní finančných prostriedkov na účte neinvestičného fondu , ktoré možno použiť na:
-    zabezpečovanie odbornej a metodickej literatúry, časopisov, publikácií,
-    zabezpečovanie nových moderných učebníc, pracovných zošitov hlavne pre vyučovanie cudzích jazykov,
-    na podporu rozvoja nadaných a talentovaných žiakov vo všetkých oblastiach,
-    podporu spolupráce so školami v zahraničí a zabezpečovaní aj finančnom ohodnotení   zahraničných lektorov pôsobiacich na škole ,
-    finančnú podporu účasti žiakov na športových a kultúrnych podujatiach, v ktorých reprezentujú ZŠ Májové námestie Prešov,
-   finančnú podporu práce záujmových útvarov, krúžkov a prípravy žiakov a    účasť na predmetových olympiádach,
-    modernizáciu odborných učební, najmä na modernú výpočtovú a didaktickú techniku, prípadne na ich montáž,
-    skvalitnenie práce ŠKD a školského výukového bazénu,
-    nákup učebných pomôcok za účelom modernizácie a ďalšie skvalitnenie   materiálno-technického vybavenia školy,
-    nákup iného materiálu a na iný druh činnosti, ktorý podporuje skvalitňovanie vyučovacieho procesu na škole,
-    osvetovej činnosti medzi žiakmi so zameraním na boj proti drogám.