O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia
Školský psychológ Plán prevencie šikanovania
 
Školský psychológ: Mgr. Ľudmila Sedláčková
 
  Konzultačné hodiny: utorok a streda  8:00 - 15:00
email: sedlackova.majovka@gmail.com

Hlavným poslaním školského psychológa je poskytovať psychologické služby škole v záujme efektívneho a optimálneho fungovania školy ako systému, s dôrazom na psychické zdravie žiakov a pedagógov v školských podmienkach, a zdravého rozvoja ich osobnosti. Školský psychológ pracuje s celým systémom "škola".

Spolupracuje so žiakmi na :

 • vytváraní ekologicky čistého myslenia
 • zlepšení všetkých druhov pamäti
 • zlepšení koncentrácie pozornosti
 • zvýšení výkonnosti v škole
 • zlepšení vzťahov v triede
 • prevencii stresu
 • odstránení negatívnych emócií
 • zvýšení sebavedomia, sebarealizácie, sebaaktualizácie u žiakov
 • prebudení všetkých schopností, hľadaní vnútorných rezerv
 • rozvoji záujmov
 • práci s nadanými žiakmi
 • zefektívnení práce so žiakmi so zdravotným znevýhodnením
 • poradenskej činnosti pre žiakov, učiteľov a rodičov    

 

ODKAZY:

www.linkadeti.sk

Šikanovanie.pdf

www.kozmove-dobrodruzstva.sk

www.ipcko.sk