O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia
Školský psychológ Plán prevencie šikanovania
 
Školský psychológ: Mgr. Ľudmila Sedláčková
 
  Konzultačné hodiny: utorok a streda  8:00 - 15:00
 

Hlavným poslaním školského psychológa je poskytovať psychologické služby škole v záujme efektívneho a optimálneho fungovania školy ako systému, s dôrazom na psychické zdravie žiakov a pedagógov v školských podmienkach, a zdravého rozvoja ich osobnosti. Školský psychológ pracuje s celým systémom "škola".

Spolupracuje so žiakmi na :

 • vytváraní ekologicky čistého myslenia
 • zlepšení všetkých druhov pamäti
 • zlepšení koncentrácie pozornosti
 • zvýšení výkonnosti v škole
 • zlepšení vzťahov v triede
 • prevencii stresu
 • odstránení negatívnych emócií
 • zvýšení sebavedomia, sebarealizácie, sebaaktualizácie u žiakov
 • prebudení všetkých schopností, hľadaní vnútorných rezerv
 • rozvoji záujmov
 • práci s nadanými žiakmi
 • zefektívnení práce so žiakmi so zdravotným znevýhodnením
 • poradenskej činnosti pre žiakov, učiteľov a rodičov    

 

ODKAZY:

http://www.linkadeti.sk/dospeli/sikanovanie-a-tyranizovanie

https://www.unicef.sk/dokumenty/materialy-na-stiahnutie/ldi/ibulletin-ldi-c1.pdf

http://www.sikana.eu/ako-riesit-situacie-sikanovania/d-1022

www.linkadeti.sk

Šikanovanie.pdf