O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia
Športové triedy - bedminton Kritéria prijatia do ŠT Talentové skúšky Aktivity Úspechy Účasť na športových súťažiach - výsledky

Športové triedy

Športové triedy - bedminton


Vyučovanie v športovej triede so zameraním na bedminton sa realizuje na 2. stupni
v 5., 6., 8. a 9. ročníku. V jednotlivých ročníkoch je zriadená jedna trieda, v ktorej sú

zaradení spoločne chlapci i dievčatá.

V športových triedach sa vyučuje podľa upraveného učebného plánu základnej školy. Vyučovanie sa realizuje v predmete športová príprava.

Predmet športová príprava sa vyučuje na našej škole v rozsahu 4 hodiny týždenne.

 


 

Žiadosť o prijatie žiaka do športovej triedy.pdf