O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia

Aktivity mesiaca

Šk. rok 2019/2020

Marec

 

Návšteva knižnice P. O. Hviezdoslava:

10. 03. 2020 - 1. B, 1. E             

11. 03. 2020 - 2. C                     

17. 03. 2020 - 4. B, 3. A, 3. D    

19. 03. 2020 - 4. C, 1. A, 1. D    

24. 03. 2020 - 2. D                     

 

10. 03. 2020OK vo florbale  - chlapci

 

12. 03. 2020 OK vo florbale  - dievčatá

 

12. 03. 2020 - finálové kolo Šikovný chlapec - Šikovné dievča, 4. ročník

 

12. 03. 2020 - otvorená hodina pre materskú školu v 1. A triede

 

12. 03. 2020 - geograficko-biologická exkurzia v Košiciach,  8. ročník

 

13. 03. 2020riaditeľské previerky zo SJL a MAT, 9. ročník

 

16. 03. 2020 - vystúpenie členov DFS Snežienka v DS Opál

 

17. 03. 2020 o 9.00 h - divadelné predstavenie Faraóni v ukrajinskom divadle, pre žiakov, ktorí sa učia ruský jazyk

 

18. 03. 2020OK FO

 

19. 03. 2020projekt Funny English, 3. – 5. ročník

 

Marec -  mesiac knihy - aktivity: 

19. 03. 2020 – Číta celá Májovka, 3. vyučovacia hodina

24. 03. 2020 – Prestávkové čítanie

25. 03. 2020 – Najrýchlejší čítač

Daniel Hevier – Svet čaká deti – Inšpiratívne príbehy detí pre budúcnosť

Rozprávky ostrihané na ježka

Kvapky na kameni – príbehy výnimočných žien

Výstava nových kníh v školskej knižnic

 

                                                     

23. 03. 2020 - súťaž Matematický klokan:

   1. ročník, 1. - 2. vyučovacia hodina

   2. - 4. ročník, 3. - 4. vyučovacia hodina

   5. - 9. ročník, 5. vyučovacia hodina                                        

 

24. 03. 2020 - súťaž Pytagoriáda, 3. – 5. ročník 

 

24. 03. 2020 - Erbiáda v Caraffovej väznici, 1. B a 1. E

 

24. 03. 2020 - 4. kolo ligy v malom futbale, 3. a 4. ročník

 

24. - 25. 3. 2020 - MS v bedmintone

 

25. 03. 2020 - súťaž Pytagoriáda, 6. – 8. ročník                        

 

26. 03. 2020OK Biblickej olympiády

 

26. 03. 2020KK Biologickej  olympiády, kategória C

 

26. 03. 2020Deň otvorených dverí  

 

marec 2020OK vo volejbale žiačok

 

marec 2020OK Hviezdoslavov Kubín

 

     

 

Február

 

03.02.2020 (pondelok)polročné prázdniny

 

03. - 14.02.2020 -  pobytový LV pre žiakov 7. ročníka,

 

05.02.2020 - krajské  kolo Technickej olympiády

 

06.02.2020 - okresné kolo Geografickej olympiády

 

06.02.2020 - divadelné predstavenie v anglickom jazyku - 1. – 5. ročník 

 

07.02.2020divadelné predstavenie v anglickom jazyku -  6. - 8. ročník    

                                  

10.02.2020 OK Biologickej olympiády

 

12.02.2020 - Generálna skúška elektronického Testovania 9/riaditeľské previerky zo SJL a MAT pre žiakov 9. ročníka počas 1. - 4. vyučovacej hodiny.

 

14.02.2020OK Dejepisnej olympiády

 

18.02.2020 - beseda s členmi organizácie MYmamy na tému týrania žien v rodine - 8. ročník

 

Účasť žiakov na  korčuľovaní v PSK Aréna Prešov:

18.02.2020 – I. B, II. C                             

20.02.2020 – I. E, IV. D                            

25.02.2020 – I. B, I. C 

                           

25. resp. 26.02.2020 - krajské kolo Šaliansky Maťko

 

26.02.2020 - školské kolo Hviezdoslavov Kubín

 

26.02.2020 - okresné  kolo vo volejbale

 

 

Január

 

Účasť žiakov na korčuľovaní v PSK Aréne:

14. 01. 2020 - 1.B, 2.C   3. - 4. vyučovacia hodina  

15. 01. 2020 - 7.A, 7.B   4. - 5. vyučovacia hodina                             

16. 01. 2020 - 1.E, 4.D   4. - 5. vyučovacia hodina                        

21. 01. 2020 - 1.B, 4.A   3. - 4. vyučovacia hodina                        

23. 01. 2020 - 4.B, 4.C   4. - 5. vyučovacia hodina                    

 

 

23. 01. 2020 o 16.30 h v ŠJ  stretnutie rodičov žiakov 9. ročníka, zamerané na oboznámenie sa s Testovaním 9 - 2020 a výberom SŠ.

 

03. 02. 2020 (pondelok) - polročné prázdniny - vyučovanie pokračuje 04. 02. 2020.

 

 

December

 

03.12.2019Kurz finančnej gramotnosti v 1.- 9. ročníku v rozsahu 4 – 5 vyučovacích hodín

 

4. a 5.12.2019 - beseda s témou „Viem, čo zjem“ s pracovníkom RÚVZ - 6. ročník

 

05.12.2019 o 13.00 h - Vianoce v ŠKD – Snežienka

 

06.12.2019 o 9.30  - 12.00h - filmové predstavenie v Cinemax Prešov - 5. ročník

 

06.12.2019Mikuláš v škole

 

Účasť žiakov školy na korčuľovaní v PSK Aréne:

03.12.2019 – 4. D, 1. E, 1. B               

10.12.2019 – 1. A, D                                     

11.12.2019  - 3. A, D                                     

12.12.2019 – 1. C 11.45 h                    

17.12.2019 – 1.B, 4.A                                   

 

10.12.2019 - výstava „Kam po ZŠ“ - 9. ročník

 

10.12.2019 - exkurzia -  Hvezdáreň a planetárium Prešov,  2.C a 2.D, 1.-4. vyučovacia hodina

 

10.12.2019Pytagoriáda – školské kolo - 3.,4. a 5. ročník, 1.-2. vyučovacia hodina v školskej jedálni

 

11.12.2019 - Pytagoriáda – školské kolo - 6.,7. a 8. ročník, 1.-2. vyučovacia hodina v školskej jedálni

  

11.12.2019 - návšteva MŠ Zemplínska žiakmi 1. A triedy

 

11.12.2019 - generálna skúška programu - 3.-5. vyučovacia hodina

 

12.12. 2019 o 17.00 h - vystúpenie žiakov školy v Solivare – Vianoce v múzeu

 

13.12.2019Sviatok Lucie – zachovávanie tradícií – rozhlasové okienko

 

16.12.2019 o 16.00 h - Vianočná besiedka 2. C triedy v kultúrnej miestnosti

 

17.12. 2019 o  17.00 h - Vianočná akadémia Snežienkin sen – Ako snežienka prežila zimu a Vianoce

 

17.12.2019 - školské kolo súťaže Šaliansky Maťko - 2. vyučovacia hodina

 

17.12.2019 o 09.00 h -   interaktívny program vo Viole - 2. A, B

 

18.12.2019 - tvorivá dielňa - Zdobenie vianočných medovníkov - 3.C a 3.E

 

18.12.2019 o 16.00 h - Vianočná besiedka 1.A triedy v  kultúrnej miestnosti

 

19.12.2019 o 14.30 h  - Vianoce v dennom stacionári Opál

 

20.12. 2019 - rozhlasové vysielanie - Vianoce 2019

 

Vianočné prázdniny od 23. 12. 2019 do 07. 01. 2020, nástup do školy 08. 01.2020.

 

Akcia CVČ

 

04. 12. 2019 - 09.00 – 13.30 h - Otvorené majstrovstvá v plávaní

 

        

                  

 

November

 

05. 11. 2019 - školské kolo olympiády v slovenskom jazyku - 4. až 6. vyučovacia hodina   

 

05. 11. 2019 - projekt Mobilné planetárium – Pôvod života – program pre žiakov 5. ročníka, 1. až 4. vyučovacia                                 hodina   

 

06. 11. 2019 - beseda pre dievčatá v 4. ročníku (RÚVZ) - 1. až 2. vyučovacia hodina 

 

07. 11. 2019 - generálna skúška Testovanie 5 - 2019 –  1. až 3. vyučovacia hodina 

 

08. 11. 2019 - beseda o obezite (RÚVZ) -  7. A, 4. vyučovacia hodina

 

11. – 15. 11. 2019 - medzinárodná informaticko - internetová on-line olympiáda i Bobor

 

12. 11. 2019 - účasť žiakov 9. ročníka na DOD GJAR Prešov

 

12. 11. 2019 - projekt Folklórna raznica – DFS Snežienka -13,30 – 16,30

 

14. 11. 2019 - celoslovenská zbierka - Hodina deťom

 

14. 11. 2019 - KOMPARO z SJL a MAT - 9. ročník,  1. až 3. vyučovacia hodina 

 

20. 11. 2019 - Testovanie 5 – 2019

 

21. 11. 2019 - školské kolo olympiády v anglickom jazyku

 

21. 11. 2019 - korčuľovanie žiakov 1. ročníka v PSK Aréne

 

26. 11. 2019 - výchovný koncert: 

                       I. stupeň Hravo – zdravo 1. až 3. vyučovacia hodina 

                       II. stupeň Trendsetter 3. až 5. vyučovacia hodina 

 

28. 11. 2019 - Všetkovedko - 2. – 4. ročník, 1. až 2. vyučovacia hodina

                       Expert - 5. a 6. ročník, 3. až 4. vyučovacia hodina 

 

 

Október

 

 

01.10.2019 - edukačná aktivita –  beseda na tému „Obezita“ - 4. C, 3. D, 4. D

 

03.10.2019 – edukačná aktivita –  beseda na tému „Obezita“ - 4. B, 5. A

 

03.10.2019 - 1. kolo detskej ligy v malom futbale - 3. a 4. ročník

 

04.10.2019 – edukačná aktivita –  beseda na tému „Obezita“ - 6. B, 7. A, 9. B                    

 

08.10.2019 - účasť na súdnom pojednávaní - 8. C, 1. - 5. vyučovacia hodina

 

09.10. 2019 - vystúpenie DFS Snežienka vo Vukov-e pre dôchodcov v rámci projektu „Starší mladším a naopak“

 

11.10.2019 - beseda  s príslušníkmi MsP - Trestnoprávna zodpovednosť mládeže – 8.A

 

17.10.2019 - beseda  s príslušníkmi MsP - Trestnoprávna zodpovednosť mládeže – 8.C                                   

 

21.10.2019 - exkurzia Steel park Košice -  4. A, 4.D

 

25.10.2019 - exkurzia Slovenský kras - 9. ročník

 

28.10.2019  - Medzinárodný deň školských knižníc –  Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice - tohtoročná

                      téma:  „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského

 

október 2019 - preventívna aktivita – Učenie, psychohygiena učenia (CPPPaP) – 5.D 

 

október 2019 - exkurzia do centra mesta – „Za rímskymi číslicami“ -  5.B, 5.C

 

október 2019 - projekt k Medzinárodnému dňu seniorov – žiaci I. stupňa – „Ako sa žilo voľakedy“ – príbehy 

                       s dobovými fotografiami, kresbami.

 

október 2019 - projekt Deň zdravej výživy -  I. stupeň

 

30. 10. – 01. 11. 2019 (streda - piatok) - jesenné prázdniny - začiatok vyučovania 04. 11. 2019

 

 

 

September

 

Didaktické hry a účelové cvičenie - OŽaZ pre 1. - 9.roč.

12. 9. 2019 – teoretická časť – I. a II. stupeň

13. 9. 2019 – praktická časť – I. a II. stupeň