O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia

Aktivity mesiaca

Šk. rok 2018/2019

September

13. 9. 2018 – teoretická časť - Didaktické hry a účelové cvičenie - OŽZ pre 1. - 9.roč.
14. 9. 2018 – praktická časť – I. stupeň - Didaktické hry
                                               II. stupeň - Účelové cvičenie - OŽZ