O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia

Hymna školy

Hymna školy - text

Hymna školy 

 

1. Májovka vyrástla do krásy,

    škola rozjasaná dá ti:

    GEO, BIO, pokusy, chémiu, fyziku,

    v dejinách sa vyznáš, choď na turistiku.

    Matika, slovina, v láske ich maj,

    radšej s nimi  dobre vychádzaj.

 //:    Na-na-na-na-na-na

    radšej s nimi dobre vychádzaj. : //  

 

2. Bazén, florbal a či bedminton,

     a už cengá dáky vzácny kov.

     Po rusky, nemecky, ešte aj anglicky,

     s prívalom nových slov chaos je logický.

     //:   Na-na-na-na-na-na

     spievaj si aj naše pesničky. : //  

 

Text: Mgr. Jana Ďurašová a žiaci žiackeho parlamentu

Hudba, nahrávanie: Mgr. Jana Ďurašová

Nahrávanie, softvérová úprava zvuku hymny: Mgr. Júlia Palšová