O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia
Oznamy Informácia pre rodičov o spôsobe úhrady príspevku do RZ a platby za CVČ. Triedne aktívy Pomôcky 1. stupeň Pomôcky 2. stupeň Prázdniny Zápis do 1. ročníka Dokumenty Školské obvody pre ZŠ a dopravné v šk. roku 2019/2020 Oznam pre rodičov budúcich prvákov Zaradenie žiakov do tried

Oznamy

Záujmové útvary (ZÚ) budú v školskom roku 2021/22 poskytované Základnou školou Májové námestie 1, Prešov (ZŠ) alebo Centrom voľného času (CVČ).

 

Žiak sa môže prihlásiť iba do 1 záujmového útvaru t. j. poskytovaného CVČ alebo ZŠ (nie súčasne).

 

Záujmové útvary ponúkané školou (bez členstva v CVČ) a podmienky prihlasovania:

Vzhľadom na situáciu v súvislosti s COVID 19, informácie o ZÚ a prihlasovanie sa uskutočňuje prostredníctvom triedneho učiteľa, resp. vedúceho ZÚ, ktorí ZÚ žiakom ponúknu v rámci jednej, príp. 2 tried.

Záujmové útvary sú poskytované za vzdelávací poukaz.

 

Záujmové útvary v CVČ a podmienky prihlasovania:

Zaujmove_utvary_v_CVC_-_informacie(1).docx

 

 


Oznamujem rodičom žiakov, ktorí majú záujem o stravovanie v šk. roku 2021/2022, aby sa prihlasovali v školskej jedálni - vchod zo školského športového areálu. Prihlášky sa vydávajú v kancelárii vedúcej školskej jedálne, alebo si ich môžete stiahnuť a vypísať doma. Zápisný   lístok  2021/2022 

Výdaj stravy v školskej jedálni bude od 3.9.2021.