O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia

Jazykové okienko

AKO SKLOŇUJEME SLOVO  EURO


     Ide o prevzaté slovo, ktoré v našej jazykovej praxi funguje už niekoľko rokov. Napriek tomu sa doteraz stretávame s neistotou pri jeho používaní, najmä pri skloňovaní.
V slovenčine ako flektívnom jazyku sa vzťahy medzi slovami vyjadrujú pomocou pádových prípon, a preto aj slová cudzieho pôvodu sa v slovenskom kontexte väčšinou skloňujú, t. j. menia v jednotlivých pádoch svoje zakončenie. Slovo euro, podobne ako iné prevzaté slová, napr. bendžo, gesto, percento, eso, depo, libreto atď., sa v slovenskom jazyku svojím zakončením na samohlásku o celkom prirodzene zaraďuje medzi podstatné mená stredného rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru mesto.

Hovoríme a píšeme: Zostalo mi desať eurnie Zostalo mi desať euro;

                                   Odchádzal s dvadsiatimi eurami, nie 

                                   Odchádzal s dvadsiatimi euro/eurmi.

                                   V peňaženke mám dve eurá, nie eury.

 

NAPADLO MI / NAPADLO MA


V našom jazyku často dochádza k zámene výrazov napadlo mi a napadlo ma.

Ak som dostal nápad, mám skvelú myšlienku, používame výraz NAPADLO MI.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt smajliky gif

Ak ma však niekto ohrozil, atakoval, používame výraz NAPADLO MA.

Za správne považujeme takéto vyjadrenia:

Napadlo mi prekvapiť mamu kyticou kvetov.

Pri prechádzke lesom ma napadol medveď.  

 

RIADITEĽKINO ROZHODNUTIE ALEBO RIADITEĽKINE ROZHODNUTIE?


 

Privlastňovacie prídavné mená, ktoré sa sa skloňujú podľa vzoru otcov alebo matkin, majú v nominatíve a v akuzatíve jednotného čísla vo väzbe so stredným rodom príponu -o: 

Správne sú teda tieto tvary: riaditeľkino rozhodnutie, učiteľkino slovo, kamarátkino tajomstvo,

                            kamarátovo odhodlanie, bratovo vysvetlenie, bratrancovo auto.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt skola

V množnom čísle používame nasledujúce tvary: mamkine výzvy, učiteľkine slová, kamarátkine topánky.


ČO JE SPRÁVNE?

 

NESPRÁVNE SPRÁVNE
alergológ alergiológ
botník (čes.) topánkovník
buď na mňa milý buď ku mne milý
habsburgský habsburský
hrať na klavír  hrať na klavíri 
Kde ideš?  Kam ideš? 
Koho je to kniha?  Čia je to kniha? 
poloostrov polostrov
prechod priechod pre chodcov

 

 

POSTAVIŤ SA DO RADU ALEBO DO RADY?


Podstatným menom mužského rodu rad označujeme usporiadanie alebo zoradenie viacerých jednotlivcov alebo vecí v jednej línii za sebou alebo vedľa seba.

Podstatné meno ženského rodu rada znamená návod na konanie, poučenie, resp. rozhovor, pri ktorom niekto niekomu radí alebo sa radia viacerí a používa sa aj na označenie skupiny osôb, ktorá tvorí poradný alebo riadiaci orgán istej inštitúcie, organizácie.
Obidve podstatné mená  majú  odlišný význam, a preto ich nemožno zamieňať.
Správne hovoríme: postavím sa do radu (nie do „rady");

                                posadili sa do prvého radu;

                                vybočil z radu;

                                celý rad otázok a pod.

Ako skloňujeme slovo muffiny?

Výraz muffin sa už v slovenčine používa v zdomácnenom tvare mafin. Keďže je to neživotné podstatné meno mužského rodu, skloňuje sa podľa vzoru dub.

 

 

ŽIACI PLÁVU ALEBO PLÁVAJÚ?

V reči sa často stretávame s vyjadreniami typu ryby plávu pri hladine, vo vode plávu telá uhynutých zvierat, žiaci plávu v bazéne, nečistoty plávu na hladine jazera.

V spisovnej slovenčine tvar 3. osoby množného čísla slovesa plávať má podobu plávajú, o čom sa každý môže presvedčiť v Pravidlách slovenského pravopisu či v Krátkom slovníku slovenského jazyka. Správne je teda ryby plávajú pri hladine, vo vode plávajú telá uhynutých zvierat, žiaci plávajú v bazéne, nečistoty plávajú na hladine jazera.

2016-2017_-_Kronika.pdf

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt bazén gif deti