O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia

Záujmové útvary

 

Záujmové útvary 2021-22

Názov ZÚ Pre koho určený Vedúci ZÚ Kedy
Šikovníček  1.B Tureková UT 13,30 - 15,30
Vševedko 1.F Štvartáková STR 12,15 - 13,45
Šikovné rúčky 2.E Kirňáková UT 13,30 - 15,30
Angličtinárik 1.A Marcinčinová UT 13,00 - 15,00
Z rozprávky do rozprávky 2.A Sobotová PO 13,00 - 15,00
Hravé učenie 1.E Kopasová PO 12,15 - 13,45
Hravo, zdravo, veselo 1.D, 2.D Kaščáková UT 13,00 - 15,00
Popoludnie s matematikou 9.B Graca PO 14,00 - 15,00
Slovenčina interaktívne 9.A Paľová STR 06,55 - 07,55
Slovenčina interaktívne 9.B Paľová ŠTV 12,35 - 13,35
Turistický I. 6.B Gombárová víkend
Turistický II. 7.C Paľová víkend