O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia

Záujmové útvary

 

P.č

Názov ZÚ

Pre koho určený

Vedúci ZÚ

Kedy

Kde

 1.  

Šikovní športovci I.

1. – 2. ročník

Tureková

STR 13,30 – 15,30

telocvičňa

 1.  

Šikovní športovci II.

1. – 2. ročník

Skladaná

STR 13,30 – 15,30

telocvičňa

 1.  

Tvorivé dielne

1. – 2. ročník

Briešťanská

UT 13,30 – 15,30

3.D

 1.  

Čitateľský klub Knihomoľ

1. – 3. ročník

Kuriľáková

PO 13,00 – 15,00

knižnica

 1.  

Čítanie s porozumením

4. ročník

Kasenčáková

PIA 14,00 – 16,00

knižnica

 1.  

DFS Snežienka I.

1. – 4. ročník

Homolová

PO 14,00 – 16,00

rozcvičovňa

 1.  

DFS Snežienka II.

1. – 4. ročník

Maľarová

PO 14,00 – 16,00

rozcvičovňa

 1.  

Hravé programovanie

2. – 4. ročník

Lichvár

PO 14,00 – 16,00

72/Z

 1.  

Angličtina hrou

1. ročník

Harbaľová

UT 13,00 – 15,00

1. C + PC4

 1.  

Paličkovaná čipka

1. - 9. ročník

Závacká

STR 14,00 – 16,00

3.B

 1.  

DFS Snežienka - spev

5. – 9. ročník

Ďurašová

PO 14,00 – 15,30

učebňa HUV

 1.  

Bylinkáreň

5. – 9. ročník

Bučeková

STR 14,00 – 15,30

učebňa BIO

 1.  

Novinári v akcii

5. – 9. ročník

Palšová

sobota + PO 14,00-15,00

terén + PC3

 1.  

Slovenčina pre mňa 8

8. ročník

Joneková

PO 14,00 - 16,00

8.A

 1.  

Slovenčina pre mňa 9

9. ročník

Joneková

STR 14,00 - 16,00

9.D

 1.  

Slovenčina okolo nás

9.A

Perecárová

UT 14,00 – 15,00

9.A

 1.  

Slovenčina interaktívne

9.C

Paľová

STR 12,45 – 13,45

72/Z

 1.  

Naša slovenčina

9.B

Kasenčáková

UT 14,00 – 15,30

9.B

 1.  

Úspešne ku skúškam z MAT I.

9.A

Virostková

STR 13,00-14,00

9.A

 1.  

Úspešne ku skúškam z MAT II.

9.C

Virostková

PO 14,00 – 15,00

9.C

 1.  

Matematika ku skúškam I.

9.D

Taišová

STR–14,00-15,00

9.D

 1.  

Matematika ku skúškam II.

9.B

Taišová

ŠTV–14,00-15,00

9.B

 1.  

Turisticko-poznávací I.

5.-8. ročník

Šoltésová

sobota

terén

 1.  

Turisticko-poznávací II.

5.-8. ročník

Gombárová

sobota

terén

 1.  

Bedminton I.

1. stupeň

Orlovský

PO 14,00 - 16,00

telocvičňa

 1.  

Bedminton II.

2. stupeň

Orlovský

UT 15,00 – 17,00

telocvičňa

 1.  

Florbal

2. stupeň

Orlovský

ŠTV 15,00 – 17,00

telocvičňa

 1.  

Plávanie – neplavci I.

2. - 4. ročník

Tarasovičová

UT 14,00 – 16,00

bazén

 1.  

Plávanie – neplavci II.

2. - 4. ročník

Březinová

PO 14,00 – 16,00

bazén

 1.  

Plávanie -  neplavci III.

2. - 4. ročník

Matejová

PO 14,00 – 16,00

bazén

 1.  

Plávanie – plavci I.

2. - 4. ročník

Hudáčková

STR 14,00 – 16,00

bazén

 1.  

Plávanie – plavci II.

2. - 4. ročník

Šoltisová

STR 14,00 – 16,00

bazén

 1.  

Športové plávanie I.

2. stupeň

Kručayová

UT 14,00 – 15,30

bazén

 1.  

Športové plávanie II.

2. stupeň

Kručayová

UT 15,30 – 16,00

bazén