O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia

 

 

 

Základná škola, Májové námestie 1, 080 01 Prešov

 

 

 

 

Medzinárodný program "Zelená škola"

 

 

Zelená škola je environmentálne vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. 

 

 

 

Naša škola je zapojená v tomto programe od septembra 2019 na jedno certifikačné obdobie (r. 2019 - 2021).

Tému sme si zvolili: „ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY“.

 

 

 

" Š k o l a   z m e n y "

 

Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene. Sme presvedčení, že sa o problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale že je zároveň nevyhnutné zmeniť naše konanie.

 

7 KROKOV ZELENEJ ŠKOLY:

  • Kolégium Zelenej školy
  • Environmentálny audit školy
  • Environmentálny akčný plán
  • Monitoring a hodnotenie
  • Proenvironmentálna výučba
  • Informovanie a zapojenie komunity
  • Ekokódex