O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 36165638/PO590 Dodatok k Zmluve o DDS bez DPH 30.09.2013 ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
Zmluva 5100280879C Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny bez DPH 30.09.2013 Východoslovenská energetika a.s.
Zmluva GZ1/1/2013 Dodatok k zmluve s DPH 29.05.2013 Spravbytkomfort, a.s.
Zmluva GZ4/3/2013 Dodatok č. 1 0,00 bez DPH 07.02.2013 CVČ bl. Jána Pavla II., Prešov
Zmluva 905 Dodatok č. 3 s DPH 29.05.2013 Spravbytkomfort, a.s.
Zmluva AF/6/2013 Dohoda o spolupráci 0,00 bez DPH 01.10.2013 Stabilita, d.d.s.
Zmluva AF/1/2013 Dohoda o spolupráci bez DPH 11.04.2013 MSS Prešov, s.r.o.
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Drobné stavebné práce pri údržbe v objekte školy 21 756,71 s DPH 29.11.2017 07.12.2017 29.12.2017
Zmluva Dodatok č. 1 GZ4/4/2013 0,00 bez DPH 15.02.2013 Milan Kručay
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 12/2013 Kúpa dataprojektorov 900,00 s DPH 05.12.2013 13.12.2013 31.12.2013 16.12.2013 D-BAND servis, spol. s r.o. Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 15/2013 Kúpa dlaždíc 6 750.00 s DPH 12.12.2013 18.12.2013 31.12.2013 19.12.2013 Janstav - združenie Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 6/2013 Maľby, vysprávky a obklady stropov a stien v priestoroch ZŠ 20 000.00 s DPH 04.11.2013 07.11.2013 31.12.2013 Zákazka zrušená
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 9/2013 Nákup bazénových mriežok 1 650.00 s DPH 21.11.2013 26.11.2013 31.12.2013 27.11.2013 Ing. Marián Baran - MEBA Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ŠJ 5 Nákup hydiny a hydinových výrobkov v období od 1.1.2014 do 31.12.2014 pre Školskú jedáleň s DPH 20.12.2013 31.12.2014 31.12.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 11/2013 Nákup kancelárskeho nábytku 7 700.00 s DPH 03.12.2013 09.12.2013 31.12.2013 11.12.2013 TRUDON s.r.o. Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ŠJ 3 Nákup mlieka a mliečnych výrobkov pre obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 pre Školskú jedáleň s DPH 20.12.2013 31.12.2014 31.12.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ŠJ 1 Nákup mäsa a mäsových výrobkov v období od 1.1.2014 do 31.12.2014 pre Školskú jedáleň s DPH 20.12.2013 31.12.2014 31.12.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ŠJ 2 Nákup ovocia, zeleniny, zemiakov, sterilizovnej zeleniny a ovocia a mrazenej zeleniny a ovocia od 1.1.2014 do 31.12.2014 pre Školskú jedáleň s DPH 20.12.2013 31.12.2014 31.12.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 3/2013 Nákup počítačovej techniky 2 400.00 s DPH 24.10.2013 29.10.2013 do 12.00 hod 31.12.2013 29.10.2013 D-BAND servis, spol. s r.o. Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 4/2013 Nákup softvéru 1 350.00 s DPH 24.10.2013 29.10.2013 do 12.00 hod 31.12.2013 29.10.2013 D-BAND servis, spol. s r.o. Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2667