O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva AF/7/2013 Zmluva o spolupráci 0,00 bez DPH 30.08.2013 Rodičovská rada pri ZŠ Májové námestie
Zmluva AF/1/2013 Dohoda o spolupráci bez DPH 11.04.2013 MSS Prešov, s.r.o.
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ŠJ 1 Nákup mäsa a mäsových výrobkov v období od 1.1.2014 do 31.12.2014 pre Školskú jedáleň s DPH 20.12.2013 31.12.2014 31.12.2014
Zmluva GZ4/24/2013 Zmluva o nájme 0,00 bez DPH 23.08.2013 Jazyková škola
Zmluva GZ4/34/2013 Zmluva o prenájme bazéna 0,00 bez DPH 19.09.2013 Základná škola s materskou školou Svinia
Zmluva GZ4/35/2013 Zmluva o prenájme bazéna 0,00 bez DPH 17.09.2013 Základná škola Petrovany
Objednávka 2016289 Omylom vynechané s DPH 26.09.2016 Omylom vynechané
Zmluva 36165638/PO590 Dodatok k Zmluve o DDS bez DPH 30.09.2013 ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 15/2013 Kúpa dlaždíc 6 750.00 s DPH 12.12.2013 18.12.2013 31.12.2013 19.12.2013 Janstav - združenie Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 14/2013 Výmena filtrov na bazéne 15 600.00 s DPH 11.12.2013 16.12.2013 31.12.2013 17.12.2013 LEaGU - Ing. Vladimír Lengyel Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 1/2013 Nákup školského nábytku 3 800.00 s DPH 01.10.2013 7.10.2013 do 08.00 hod. 31.12.2013 07.10.2013 MY DVA Slovakia, s.r.o. Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
Zmluva GZ4/21/2013 Zmluva o prenájme bazéna bez DPH 02.05.2013 Detské centrum Aktivity pre všetkých
Zmluva GZ4/20/2013 Zmluva o prenájme bazéna 0,00 bez DPH 19.04.2013 Základná škola
Zmluva GZ4/37/2013 Zmluva o nájme bazéna 0,00 bez DPH 01.10.2013 TOMARK, s.r.o.
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ŠJ 3 Nákup mlieka a mliečnych výrobkov pre obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 pre Školskú jedáleň s DPH 20.12.2013 31.12.2014 31.12.2014
Zmluva GZ4/36/2013 Zmluva o nájme bazéna 0,00 bez DPH 01.10.2013 Materská škola
Zmluva GZ4/38/2013 Zmluva o nájme bazéna 0,00 bez DPH 03.10.2013 SMŠ ELBA
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 2/2013 Servisné práce na zariadení meracej a regulačnej techniky - Havarijný stav 1 640.00 s DPH 08.10.2013 8.10.2013 do 12.00 hod. 31.10.2013 08.10.2013 MART SYSTEM s.r.o. Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
Zmluva AF/5/2013 Zmluva o uskutočnení koncertu 1 380,00 bez DPH 08.10.2013 LETart production Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
Zmluva 5100280879C Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny bez DPH 30.09.2013 Východoslovenská energetika a.s.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2503