O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva GZ4/40/2013 Zmluva o nájme bazéna 0,00 bez DPH 28.10.2013 Základná umelecká škola M. Moyzesa
Zmluva AF/1/2013 Dohoda o spolupráci bez DPH 11.04.2013 MSS Prešov, s.r.o.
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ŠJ 1 Nákup mäsa a mäsových výrobkov v období od 1.1.2014 do 31.12.2014 pre Školskú jedáleň s DPH 20.12.2013 31.12.2014 31.12.2014
Zmluva GZ4/24/2013 Zmluva o nájme 0,00 bez DPH 23.08.2013 Jazyková škola
Zmluva GZ4/34/2013 Zmluva o prenájme bazéna 0,00 bez DPH 19.09.2013 Základná škola s materskou školou Svinia
Zmluva GZ4/35/2013 Zmluva o prenájme bazéna 0,00 bez DPH 17.09.2013 Základná škola Petrovany
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 15/2013 Kúpa dlaždíc 6 750.00 s DPH 12.12.2013 18.12.2013 31.12.2013 19.12.2013 Janstav - združenie Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 14/2013 Výmena filtrov na bazéne 15 600.00 s DPH 11.12.2013 16.12.2013 31.12.2013 17.12.2013 LEaGU - Ing. Vladimír Lengyel Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 13/2013 Nákup tonerov 3 000.00 s DPH 09.12.2013 13.12.2013 31.12.2013 19.12.2013 D-BAND servis, spol. s r.o. Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 12/2013 Kúpa dataprojektorov 900,00 s DPH 05.12.2013 13.12.2013 31.12.2013 16.12.2013 D-BAND servis, spol. s r.o. Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
Zmluva 36165638/PO590 Dodatok k Zmluve o DDS bez DPH 30.09.2013 ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
Zmluva GZ4/23/2013 Zmluva o nájme 48,19 s DPH 25.06.2013 Ministerstvo vnútra SR
Zmluva GZ4/20/2013 Zmluva o prenájme bazéna 0,00 bez DPH 19.04.2013 Základná škola
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 1/2013 Nákup školského nábytku 3 800.00 s DPH 01.10.2013 7.10.2013 do 08.00 hod. 31.12.2013 07.10.2013 MY DVA Slovakia, s.r.o. Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 13/2015 Verejné obstarávanie zákazky „ Oprava vnútorných chodieb a schodov “. V súlade s § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), Vás touto cestou vyzývame k predloženiu ponuky na predmet zákazky „ Oprava vnútorných chodieb a schodov “. Lehota a miesto na predloženie ponuky: najneskôr do 16.11.2015 do 13.00 hod. osobne alebo poštou na adresu uvedenú vo Výzve na predloženie ponuky uvedenej v súbore „Komplet_VyzvaVnutChodbySchody“. Verejný obstarávateľ odporúča vykonať prehliadku miesta zhotovenia predmetu zákazky. Miesto a termín prehliadky: 11.11.2015 v čase od 8.00 do 12.00 na adrese uvedenej v cit. Výzve na predloženie ponuky. Formuláre potrebné k vypracovaniu ponuky, v elektronickej editovateľnej ponuke vo formátoch Word a Excel, citované vo výzve na predloženie ponuky, budú poskytnuté záujemcom v elektronickej podobe pri prehliadke miesta zhotovenia stavebných prác alebo e-mailom bezodkladne po ich vyžiadaní na adrese „majovka@zsmajovenampo.edu.sk“. V žiadosti je potrebné uviesť názov predmetu zákazky a e-mailovú adresu na ktorú majú byť dokumenty odoslané. Žiadosť je potrebné doručiť e-mailom na citovanú adresu najneskôr do 10.11.2015 do 12.00 hod. 10 704.80 s DPH 09.11.2015 16.11.2015 do 30 dní od nadobudnuti účinnosti zmluvy Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
Zmluva GZ4/37/2013 Zmluva o nájme bazéna 0,00 bez DPH 01.10.2013 TOMARK, s.r.o.
Zmluva GZ4/36/2013 Zmluva o nájme bazéna 0,00 bez DPH 01.10.2013 Materská škola
Zmluva GZ4/38/2013 Zmluva o nájme bazéna 0,00 bez DPH 03.10.2013 SMŠ ELBA
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 2/2013 Servisné práce na zariadení meracej a regulačnej techniky - Havarijný stav 1 640.00 s DPH 08.10.2013 8.10.2013 do 12.00 hod. 31.10.2013 08.10.2013 MART SYSTEM s.r.o. Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
Zmluva AF/5/2013 Zmluva o uskutočnení koncertu 1 380,00 bez DPH 08.10.2013 LETart production Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2468