O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva GZ4/40/2013 Zmluva o nájme bazéna 0,00 bez DPH 28.10.2013 Základná umelecká škola M. Moyzesa
Zmluva GZ4/18/2013 Zmluva o prenájme bazéna bez DPH 10.04.2013 Marián Mima Rebelś Gym
Zmluva GZ4/31/2013 Zmluva o prenájme bazéna bez DPH 05.09.2013 Gymnázium bl. P.P. Gojdiča
Zmluva GZ4/42/2013 Zmluva o nájme bazéna 0,00 bez DPH 27.11.2013 Združený oddiel vodnej turistiky Prešov
Zmluva GZ4/41/2013 Zmluva o nájme bazéna 0,00 bez DPH 12.11.2013 Ministerstvo vnútra SR
Zmluva GZ4/21/2013 Zmluva o prenájme bazéna bez DPH 02.05.2013 Detské centrum Aktivity pre všetkých
Zmluva GZ4/20/2013 Zmluva o prenájme bazéna 0,00 bez DPH 19.04.2013 Základná škola
Zmluva AF/1/2013 Dohoda o spolupráci bez DPH 11.04.2013 MSS Prešov, s.r.o.
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 1/2014 Nákup školského nábytku 3 900.00 s DPH 24.02.2014 27.02.2014 31.03.2014 Zákazka zrušená
Zmluva GZ7/3/2013 Zmluva o dielo s DPH 17.12.2013 LEaGU - Ing. Vladimír Lengyel
Zmluva GZ4/19/2013 Zmluva o prenájme bazéna a šk. ihriska bez DPH 12.04.2013 Ministerstvo vnútra SR
Zmluva GZ4/24/2013 Zmluva o nájme 0,00 bez DPH 23.08.2013 Jazyková škola
Zmluva GZ4/6/2013 Zmluva o nájme bazéna bez DPH 16.01.2013 Jozef Žilinský
Zmluva GZ4/34/2013 Zmluva o prenájme bazéna 0,00 bez DPH 19.09.2013 Základná škola s materskou školou Svinia
Zmluva GZ4/35/2013 Zmluva o prenájme bazéna 0,00 bez DPH 17.09.2013 Základná škola Petrovany
Objednávka 2016289 Omylom vynechané s DPH 26.09.2016 Omylom vynechané
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 11/2015 Verejné obstarávanie zákazky „Oprava chodníkov, schodov, svahovanie terénu, zhotovenie prístreškov z lexanu“. V súlade s § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), Vás touto cestou vyzývame k predloženiu ponuky na predmet zákazky „Oprava chodníkov, schodov, svahovanie terénu, zhotovenie prístreškov z lexanu“. Lehota a miesto na predloženie ponuky: najneskôr do 06.11.2015 do 13.00 hod. osobne alebo poštou na adresu uvedenú vo Výzve na predloženie ponuky uvedenej v súbore „D01_VyzvaSPVonkajsiePriestory“. Verejný obstarávateľ odporúča vykonať prehliadku miesta zhotovenia predmetu zákazky. Miesto a termín prehliadky: 02.11.2015 v čase od 8.00 do 12.00 na adrese uvedenej v cit. Výzve na predloženie ponuky. Opis a technické špecifikácie predmetu zákazky, zmluvné podmienky jeho dodania ako aj ďalšie informácie potrebné k vypracovaniu ponuky a jej predloženiu sú uvedené vo výzve na predloženie ponuky a v jej prílohách v dokumente „VyzvaKomplet_VonkSchodyChodniky.pdf“. Formuláre potrebné k vypracovaniu ponuky, v elektronickej editovateľnej ponuke vo formátoch Word a Excel, citované vo výzve na predloženie ponuky, budú poskytnuté záujemcom v elektronickej podobe pri prehliadke miesta zhotovenia stavebných prác alebo e-mailom bezodkladne po ich vyžiadaní na adrese „majovka@zsmajovenampo.edu.sk“. V žiadosti je potrebné uviesť názov predmetu zákazky a e-mailovú adresu na ktorú majú byť dokumenty odoslané. Žiadosť je potrebné doručiť e-mailom na citovanú adresu najneskôr do 02.11.2015 do 12.00 hod. 24 800,00 s DPH 29.10.2015 06.11.2015 do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy
Zmluva 36165638/PO590 Dodatok k Zmluve o DDS bez DPH 30.09.2013 ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
Zmluva GZ4/37/2013 Zmluva o nájme bazéna 0,00 bez DPH 01.10.2013 TOMARK, s.r.o.
Zmluva GZ4/36/2013 Zmluva o nájme bazéna 0,00 bez DPH 01.10.2013 Materská škola
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2323