O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva AF/6/2013 Dohoda o spolupráci 0,00 bez DPH 01.10.2013 Stabilita, d.d.s.
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ŠJ 3 Nákup mlieka a mliečnych výrobkov pre obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 pre Školskú jedáleň s DPH 20.12.2013 31.12.2014 31.12.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ŠJ 4 Nákup základných potravín ( múka, cukor, strukoviny a iné) v období od 1.1.2014 do 31.12.2014 pre Školskú jedáleň s DPH 20.12.2013 31.12.2014 31.12.2014
Zmluva GZ4/17/2013 Zmluva o nájme bazéna 0,00 bez DPH 18.03.2013 Ministerstvo vnútra SR
Zmluva GZ4/16/2013 Zmluva o nájme bazéna bez DPH 04.03.2013 Základná škola
Zmluva GZ4/15/2013 Zmluva o nájme bazéna bez DPH 04.03.2013 Základná škola Lada
Zmluva GZ4/14/2013 Zmluva o nájme bazéna bez DPH 04.03.2013 Spojená škola Prešov
Zmluva GZ4/13/2013 Zmluva o nájme bazéna bez DPH 04.03.2013 Spojená škola T. Ševčenka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ŠJ 2 Nákup ovocia, zeleniny, zemiakov, sterilizovnej zeleniny a ovocia a mrazenej zeleniny a ovocia od 1.1.2014 do 31.12.2014 pre Školskú jedáleň s DPH 20.12.2013 31.12.2014 31.12.2014
Zmluva 36165638/PO590 Dodatok k Zmluve o DDS bez DPH 30.09.2013 ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
Zmluva GZ4/32/2013 Zmluva o prenájme bazéna bez DPH 05.09.2013 MS - Bau spol. s r.o.,
Zmluva GZ4/30/2013 Zmluva o prenájme bez DPH 03.09.2013 SŠG ELBA
Zmluva GZ4/29/2013 Zmluva o prenájme bazéna bez DPH 02.09.2013 Základná škola
Zmluva GZ4/25/2013 Zmluva o prenájme bazéna bez DPH 23.08.2013 MO SR - Vojenský útvar 6335 Prešov
Zmluva GZ4/28/2013 Zmluva o prenájme bazéna bez DPH 27.08.2013 Medikard, s.r.o.
Zmluva GZ4/27/2013 Zmluva o prenájme bazéna bez DPH 27.08.2013 Milan Kručay
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ŠJ 5 Nákup hydiny a hydinových výrobkov v období od 1.1.2014 do 31.12.2014 pre Školskú jedáleň s DPH 20.12.2013 31.12.2014 31.12.2014
Zmluva GZ4/22/2013 Zmluva o nájme rozcvičovne s DPH 24.05.2013 Marián Mima Rebelś Gym
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 11/2015 Verejné obstarávanie zákazky „Oprava chodníkov, schodov, svahovanie terénu, zhotovenie prístreškov z lexanu“. V súlade s § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), Vás touto cestou vyzývame k predloženiu ponuky na predmet zákazky „Oprava chodníkov, schodov, svahovanie terénu, zhotovenie prístreškov z lexanu“. Lehota a miesto na predloženie ponuky: najneskôr do 06.11.2015 do 13.00 hod. osobne alebo poštou na adresu uvedenú vo Výzve na predloženie ponuky uvedenej v súbore „D01_VyzvaSPVonkajsiePriestory“. Verejný obstarávateľ odporúča vykonať prehliadku miesta zhotovenia predmetu zákazky. Miesto a termín prehliadky: 02.11.2015 v čase od 8.00 do 12.00 na adrese uvedenej v cit. Výzve na predloženie ponuky. Opis a technické špecifikácie predmetu zákazky, zmluvné podmienky jeho dodania ako aj ďalšie informácie potrebné k vypracovaniu ponuky a jej predloženiu sú uvedené vo výzve na predloženie ponuky a v jej prílohách v dokumente „VyzvaKomplet_VonkSchodyChodniky.pdf“. Formuláre potrebné k vypracovaniu ponuky, v elektronickej editovateľnej ponuke vo formátoch Word a Excel, citované vo výzve na predloženie ponuky, budú poskytnuté záujemcom v elektronickej podobe pri prehliadke miesta zhotovenia stavebných prác alebo e-mailom bezodkladne po ich vyžiadaní na adrese „majovka@zsmajovenampo.edu.sk“. V žiadosti je potrebné uviesť názov predmetu zákazky a e-mailovú adresu na ktorú majú byť dokumenty odoslané. Žiadosť je potrebné doručiť e-mailom na citovanú adresu najneskôr do 02.11.2015 do 12.00 hod. 24 800,00 s DPH 29.10.2015 06.11.2015 do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy
Zmluva GZ4/33/2013 Zmluva o prenájme rozcvičovne bez DPH 09.09.2013 Rebel´s Gym spol. s r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2503