O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva AF/5/2013 Zmluva o uskutočnení koncertu 1 380,00 bez DPH 08.10.2013 LETart production Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
Zmluva GZ4/17/2013 Zmluva o nájme bazéna 0,00 bez DPH 18.03.2013 Ministerstvo vnútra SR
Zmluva GZ4/39/2013 Zmluva o nájme bazéna 0,00 bez DPH 22.10.2013 OBS Prešov, spol. s r.o.
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 3/2013 Nákup počítačovej techniky 2 400.00 s DPH 24.10.2013 29.10.2013 do 12.00 hod 31.12.2013 29.10.2013 D-BAND servis, spol. s r.o. Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 4/2013 Nákup softvéru 1 350.00 s DPH 24.10.2013 29.10.2013 do 12.00 hod 31.12.2013 29.10.2013 D-BAND servis, spol. s r.o. Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
Zmluva AF/6/2013 Dohoda o spolupráci 0,00 bez DPH 01.10.2013 Stabilita, d.d.s.
Zmluva GZ4/40/2013 Zmluva o nájme bazéna 0,00 bez DPH 28.10.2013 Základná umelecká škola M. Moyzesa
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 5/2013 Oprava rozvodov potrubia a výmena sanity v triedach a WC 5 550.00 s DPH 04.11.2013 07.11.2013 31.12.2013 Zákazka zrušená
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 6/2013 Maľby, vysprávky a obklady stropov a stien v priestoroch ZŠ 20 000.00 s DPH 04.11.2013 07.11.2013 31.12.2013 Zákazka zrušená
Zmluva GZ4/16/2013 Zmluva o nájme bazéna bez DPH 04.03.2013 Základná škola
Zmluva GZ4/41/2013 Zmluva o nájme bazéna 0,00 bez DPH 12.11.2013 Ministerstvo vnútra SR
Zmluva GZ4/15/2013 Zmluva o nájme bazéna bez DPH 04.03.2013 Základná škola Lada
Zmluva GZ4/14/2013 Zmluva o nájme bazéna bez DPH 04.03.2013 Spojená škola Prešov
Zmluva GZ4/13/2013 Zmluva o nájme bazéna bez DPH 04.03.2013 Spojená škola T. Ševčenka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 7/2013 Oprava vstupu a schodiska 2 000.00 s DPH 04.11.2013 07.11.2013 31.12.2013 Zákazka zrušená
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ŠJ 3 Nákup mlieka a mliečnych výrobkov pre obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 pre Školskú jedáleň s DPH 20.12.2013 31.12.2014 31.12.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ŠJ 4 Nákup základných potravín ( múka, cukor, strukoviny a iné) v období od 1.1.2014 do 31.12.2014 pre Školskú jedáleň s DPH 20.12.2013 31.12.2014 31.12.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ŠJ 5 Nákup hydiny a hydinových výrobkov v období od 1.1.2014 do 31.12.2014 pre Školskú jedáleň s DPH 20.12.2013 31.12.2014 31.12.2014
Zmluva 36165638/PO590 Dodatok k Zmluve o DDS bez DPH 30.09.2013 ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
Zmluva GZ4/42/2013 Zmluva o nájme bazéna 0,00 bez DPH 27.11.2013 Združený oddiel vodnej turistiky Prešov
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2547